Projectomschrijving

Steeds meer mensen willen thuis sterven. Daarbij komt dat patiënten vaker met complexe ziektebeelden uit het ziekenhuis ontslagen worden. Dit vraagt om intensivering van de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleging en gerichte ondersteuning door consulenten palliatieve zorg.

Vanuit die behoefte is een initiatief gestart om de informatie-uitwisseling en besluitvorming tussen deze zorgverleners te optimaliseren met behulp van ICT: PaTz Portal. De Portal sluit aan bij de werkwijze van Palliatieve Thuiszorg-groepen waarin de zorgverleners samenkomen.

In dit project zal de implementatie van PaTz Portal worden bestudeerd. Er wordt onderzocht welke factoren de implementatie bevorderen en belemmeren, welke oplossingen er worden toegepast om de belemmerende factoren te beinvloeden en wat de effecten daarvan zijn. Het eindproduct is een handreiking waarin ontwikkelde kennis en hulpmiddelen gebundeld en laagdrempelig beschikbaar gemaakt worden voor verdere implementatie en opschaling. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website