Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gezien de (kosten-)effectiviteit van preventieve e-mental health interventies, kan het inzetten van e-mental health een belangrijke gezondheidswinst opleveren. Deelname aan preventieve e-mental health interventies is momenteel echter zo gering, dat deze gezondheidswinst niet wordt gerealiseerd.

Kennis over voorkeuren van patiënten en hun beweegredenen voor deelname is cruciaal voor succesvolle implementatie van dergelijke interventies, maar ontbreekt grotendeels. Met behulp van een discrete choice experiment kan deze kennis worden verkregen.

Dit onderzoeksvoorstel beoogt het uitvoeren van een discrete choice experiment bij 140 potentiële deelnemers aan een e-mental health interventie. Het voorstel richt zich op een belangrijke en goed bereikbare risicogroep: patiënten die reeds behandeld zijn voor een depressieve- of angststoornis en bij wie het risico op terugval reëel is. Op basis van voorgesteld onderzoek zullen adviezen worden gegeven over de inzet van e-mental health bij deze patiëntengroep.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website