Projectomschrijving

Ondersteuning bij psychische klachten via internet heeft de toekomst: het is effectief, toegankelijk en de kosten zijn beperkt. Deelname aan zogenaamde e-mental health interventies is momenteel echter laag.

Kennis over voorkeuren van patiënten en hun beweegredenen voor deelname is heel belangrijk, maar ontbreekt grotendeels. Met behulp van een discrete choice experiment kan deze kennis worden verkregen. In een discrete choice experiment krijgen patiënten hypothetische behandelingen voorgelegd waaruit ze kunnen kiezen. Op deze manier onderzoeken we voor welk type behandeling patiënten een voorkeur hebben.

In dit onderzoek wordt een discrete choice experiment voorgelegd aan 140 potentiële deelnemers aan een e-mental health interventie. Het onderzoek richt zich op patiënten die eerder behandeld zijn voor een depressieve- of angststoornis en bij wie het risico op terugval reëel is. Op basis van dit onderzoek worden adviezen gegeven over de inzet van e-mental health bij deze patiëntengroep.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website