Projectomschrijving

Psyfit.nl is een onlinezelfhulpcursus waarmee de mentale conditie wordt getraind. Via de mental fitness principes, zoals het stellen van doelen, optimistisch leren denken en leven in het hier en nu, werken mensen aan hun welbevinden en veerkracht.

In huisartsenpraktijken, die in het algemeen veel te maken hebben met patiënten met lichte psychische klachten, wordt Psyfit.nl als laagdrempelige interventie ingezet onder begeleiding van een POH-GGZ. In het project, waarin Trimbos-instituut, Stadsmaatschap Utrecht, Nederlands Huisartsen Genootschap, Universiteit Twente en Mentalshare Direct samenwerken, wordt gekeken voor welke groepen huisartspatiënten Psyfit.nl geschikt is en wat randvoorwaarden zijn voor succesvolle implementatie.

Het project levert, naast de algemene geleerde lessen, twee praktische producten op: een training voor huisartsen en POH’s-GGZ (als onderdeel van een breder ondersteuningsaanbod voor online interventies in de huisartsenpraktijk) en een implementatieprotocol.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website