Gehonoreerde projecten en inspiratielijst

Gehonoreerde SET-projecten

Bekijk welke projecten een financiële of ondersteunende bijdrage van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben gekregen bij gehonoreerde projecten.

Inspiratielijst e-health

Onder e-health vallen digitale toepassingen die betrekking hebben op zorg- en/of ondersteuning en die de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren of mantelzorg vereenvoudigen. Op deze pagina wordt een inpsiratielijst van e-health toepassingen getoond. Deze lijst is niet volledig, en dient ter inspiratie.

Personenalarmering

Een apparaat waarmee vanuit thuis en eventueel daarbuiten alarm geslagen kan worden in een noodsituatie.
Varianten waar u aan kan denken:

  • Personenalarmering met localisatie functie: Idem met GPS functie, waarmee bij alarm de locatie van de persoon kan worden bepaald.
  • Geofencing / tracking / dwaaldetectie: een apparaat met GPS functie, waarmee op afstand de drager van dit apparaat gevolgd kan worden. Of waarmee er een melding wordt gegenereerd op het moment dat iemand zich buiten een vooraf ingeggeven zone bevindt.


Leefstijlmonitoring

Sensoren en algoritmen registreren afwijkingen in dagelijkse activiteiten en genereren op basis hiervan een alarm.

  • Valsensoren: Sensoren die vallen detecteren en alarmen genereren


Beeldzorg

Beeldcontact tussen cliënt en zorgprofessional, als opvoging van een alarm of als sociale functie.


Telemonitoring

Op afstand registreren van fysiologische parameters of het beantwoorden van vragenlijsten door cliënt.


Wondzorg app

App om wondzorg op afstand uit te voeren, te monitoren en af te stemmen.


Medicatie dispensing

Medicijndispensers bieden automatisch op de juiste momenten een zakje pillen en tabletten aan in de goede samenstelling en dosering.


Electronische Toedieningsregistratie (eTDR)

Door gebruik te maken van de Elektronische Toedienregistratie module zijn er minder medicatiefouten.


Slimme sloten

Oplossingen om sloten digitaal te bedienen.


Communicatieplatforms

  • Tussen professionals en cliënt: Online communicatieplatform voor betere afstemming van zorg en ondersteuning tussen cliënt, professionals en mantelzorgers.
  • Buurtplatforms: Online communicatieplatform die sociale contacten in de buurt bevorderen.
  • Voor palliatieve zorg: Online communicatieplatform voor palliatieve zorg.


e-Mental Health: e-health toepassingen in de GGZ

  • Psycho-educatie.
  • Online behandel modules.


Sociale robotica

Robotdieren of sociale zorgrobots zijn knuffeldieren die reageren op hun omgeving, bijvoorbeeld door geluid te maken of te bewegen.

 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website