Projecten

Adaptation of the life review intervention ‘Looking for meaning’ for general practice

Afgerond (december 2016 - juni 2018)

Vraagstuk Depressieve klachten bij ouderen zijn een belangrijk gezondheidsprobleem. De behandeling van depressieve klachten vindt steeds vaker plaats in de huisartsenpraktijk, waarin praktijkondersteuners van de huisarts voor de geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) een belangrijke rol spelen. Om het beperkte aanbod voor ouderen in deze setting uit te breiden is de effectieve life-review...

Bekijk dit project

An integral Pro Active Multicomponent Approach (PAMA) to optimize and tailor smoking cessation strategies for the primary health care (PHC) setting

Afgerond (januari 2017 - juli 2021)

Het Pro Active Multicomponent Approach (PAMA) ontwikkelt en evalueert een integraal programma om rokers te stimuleren om te stoppen met roken. Elke roker gaat zelf kiezen voor de meest passende methode om te stoppen. De huisarts en praktijkondersteuner helpen de roker de goede keuze te maken. De rokende patiënt kan kiezen uit: 1. counseling door huisarts/praktijkondersteuner; 2. eHealth; 3....

Bekijk dit project

Closing the preventive care chain for overweight children: evaluation of the implementation of an integrated, locally aligned approach, enforcing primary care.

Afgerond (januari 2017 - november 2022)

In de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) heeft de jeugdverpleegkundige een belangrijke rol als centrale zorgverlener. De centrale zorgverlener begeleidt kinderen met overgewicht en hun ouders en coördineert de samenwerking met andere professionals. Met interviews en vragenlijsten werden het implementatieproces en het effect van de aanpak KnGG in ’s-Hertogenbosch geëvalueerd. Ouders en...

Bekijk dit project

Controlling Anxiety in Late Life (CALL)

Afgerond (januari 2017 - juli 2021)

Angstklachten behoren tot de meest voorkomende en beperkende gezondheidsproblemen onder ouderen. De meeste ouderen zoeken zelf geen behandeling voor deze klachten. In het onderzoek wordt het effect onderzocht van de eHealth interventie “Voluit Leven in de Derde Levensfase”. Deze interventie sluit aan bij de heroriëntatie op belangrijke levensdoelen in de latere levensfase en de noodzaak om gedrag...

Bekijk dit project

Further development and evaluation of blended e-learning ‘Signalling depressive complaints’ for professionals in community social teams, primary care and general practice in low SES neighbourhoods

Afgerond (oktober 2016 - april 2018)

Blended e-learning depressiepreventie in de wijk Vraagstuk en onderzoek Het Trimbos-instituut, GGD Hollands Midden en GGD Noord- en Oost-Gelderland werkten samen in 4 wijken om de tijdige signalering en aanpak van depressieve klachten in de wijk te verbeteren. Professionals, werkzaam in dezelfde wijk, volgden een traject van blended e-learning: 1) zij deden de e-learning Signaleren depressie en...

Bekijk dit project

Further development and research of blended Grip Op Je Dip (Master Your Mood) for adolescents with depression symptoms in the GP/practice nurse setting

Afgerond (november 2016 - september 2018)

Vraagstuk In dit project is Blended Gripopjedip voor de POH-GGZ praktijk ontwikkeld en geëvalueerd. Dit is een online interventie van 5 modules voor jongeren (16-25 jaar) die met depressieklachten en eventuele co-morbide angstklachten de huisarts bezoeken. Onderzoek De online modulen worden individueel gevolgd en begeleid met face to face contacten met een POH-GGZ. Blended GOJD is een...

Bekijk dit project

Reducing low SES mental health inequalities: implementation and evaluation of ultra-brief personalised interventions for depression prevention in primary care.

Afgerond (oktober 2016 - april 2021)

Depressies komen vaak voor en veroorzaken groot leed. Veel mensen melden zich bij de huisarts met klachten die vooraf kunnen gaan aan een depressie, zoals piekeren, stress en slaapproblemen. Om deze mensen beter te kunnen helpen en depressie te voorkomen, hebben we een reeks oefeningen ontwikkeld die men zelf achter de computer kan uitvoeren. Deze oefeningen zijn gericht op minder piekeren, minder...

Bekijk dit project

selective prevention of cardiovascular disease witH panElmAnagement and integrated LifeSTYlE inTervention in primARy care (HEALThY HEARt)

Afgerond (november 2016 - december 2021)

De meeste mensen weten dat een gezonde leefstijl de belangrijkste manier is om hart- en vaatziekten te voorkomen. Toch is leefstijlverandering moeilijk te bereiken en vallen mensen weer terug in hun oude gedrag. Een programma waarin de huisarts centraal staat zou hier verandering in kunnen brengen. Maar of dit ook echt werkt en hoe de huisarts een dergelijk leefstijlprogramma zo goed mogelijk zou...

Bekijk dit project

Success factors in the organization and execution of prevention of mental disorders by the mental health nurse practitioner in Dutch general practice

Afgerond (september 2016 - januari 2021)

Succesfactoren functie POH-GGZ   Vraagstuk Er is weinig onderzoek gedaan naar hoe de functie praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) in de dagelijkse praktijk wordt georganiseerd en uitgevoerd, wat de ervaringen ermee zijn, en wat de resultaten zijn van de hulpverlening van de POH-GGZ. Onderzoek Om deze kennislacunes te helpen vullen is een meerjarig onderzoek uitgevoerd, bestaande uit...

Bekijk dit project

The acceptance and use of the Personal Health Check for prevention in primary care.

Afgerond (september 2016 - maart 2018)

Vraagstuk Dit onderzoek was gericht op de acceptatie van het e-health instrument de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC) bij cliënten en professionals in de eerstelijnszorg. Met de PGC krijgen deelnemers inzicht in hun gezondheid en leefstijl en ze ontvangen praktische adviezen op maat. Onderzoek en uitkomst De PGC is in 2016 ingevoerd in vier Brabantse gemeenten. De resultaten laten zien dat...

Bekijk dit project

The feasibility, effects and costs of the ‘Stay Active at Home’ programme. Evaluation of a preventive integral approach in primary care that stimulates physical activity among community-dwelling older adults.

Afgerond (januari 2017 - april 2021)

Van ‘zorgen voor…’ naar ‘zorgen dat…’ - Onderzoek naar 'Blijf Actief Thuis' Bewegen is onmisbaar voor het behoud van dagelijks functioneren. Niettemin bewegen veel ouderen te weinig. Het stimuleren van bewegen kan onderdeel zijn van de dagelijkse zorg die ouderen ontvangen. Zo kunnen thuiszorgmedewerkers ouderen stimuleren om dagelijkse activiteiten (m.b.t. zelfverzorging/ huishouden) zo...

Bekijk dit project

Unraveling the formula of an integrated approach toward health in Overvecht, a deprived area.

Afgerond (januari 2017 - april 2020)

Vraagstuk en onderzoek Inwoners van achterstandswijken hebben vaak sociaal-maatschappelijke problemen en een slechte ervaren gezondheid. De druk op de huisartsenzorg is hoog. In de wijk Utrecht Overvecht werken eerstelijns zorgverleners en hulpverleners uit het sociaal domein samen in de wijkaanpak Krachtige basiszorg. Door middel van interviews, focusgroepen, vragenlijsten en video-observaties...

Bekijk dit project

Valpreventie in de zorg geïmplementeerd

Afgerond (januari 2017 - november 2022)

Valincidenten bij ouderen zijn een belangrijk en toenemend probleem, ook omdat steeds meer ouderen langer thuis wonen. Vallen kan voor ouderen zeer grote gevolgen hebben (opname in een zieken- of verpleeg) en de zorgkosten opdrijven. Daarom is het voorkomen van valincidenten bij zelfstandig wonende ouderen van groot belang. Er zijn goede, werkzame interventies beschikbaar om vallen bij ouderen te...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website