Over dit programma

Het deelprogramma Preventie in de zorg is onderdeel van het (5e) Preventieprogramma 2014-2018 waarin we kennis aanreiken voor onderwijs, wijk, zorg, werk, vroege opsporing en beleidsactuele thema’s.

Onder dit deelprogramma vallen alle preventieve activiteiten verricht door (vooral eerstelijns) zorgverleners, die voortkomen uit een individuele zorgbehoefte. De doelgroep bestaat uit mensen met een verhoogd risico en mensen met klachten of een beginnende ziekte. Daarmee betreft preventie in de zorg selectieve en geïndiceerde preventie. 

Doel

Preventie in de zorg stimuleert kennisontwikkeling voor:

  • De onderbouwing en implementatie van een preventief aanbod in de zorg waarin prioriteit wordt gegeven aan de eerste lijn;
  • Het verbeteren van de samenwerking rond preventie in de zorg, met name rondom de eerste lijn.

Prioriteiten

De prioriteiten liggen bij het vergroten, bundelen en benutten van kennis over de volgende aspecten van preventie:

  • Het stimuleren van zelfmanagement en eigen regie inzake preventie, het bereiken van een goed geïnformeerde keuze over preventie in de zorg en het bieden van effectieve keuzeondersteuning daarbij, met name aan kwetsbare groepen;
  • Het verbeteren en onderbouwen van (de implementatie van) het preventieve aanbod binnen de eerste lijn. Niet alleen effecten op korte termijn, maar ook langetermijneffecten (behoud van gedragsveranderingen) zijn van belang;
  • De samenwerking tussen zorgprofessionals onderling (met als spil de huisarts, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige) en tussen het zorgdomein en professionals daarbuiten (GGD’en, gemeenten, sport, welzijn, arbeid) voor een integrale benadering van preventie;
  • De kosten en baten (ook buiten het zorgdomein) van kansrijke preventiemechanismen, zoals technologische innovaties (eHealth, ICT), stepped-care, zorgsubstitutie, preventie op maat en zelfmanagement.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Op de themapagina Preventie in de zorg vindt u altijd het laatste nieuws, bijvoorbeeld over afgeronde projecten. Wilt u niets missen? Meld u dan aan voor de Preventienieuwsbrief.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website