Over dit programma

Het programma Op een lijn is opgezet om interprofessionele samenwerking in en tussen de sectoren preventie, zorg en welzijn te bevorderen. Het doet een beroep op het zien van nieuwe kansen door zorgaanbieders, op ondernemerschap.

Wat heeft het opgeleverd?

De praktijkprojecten uit het programma hebben een flink aantal voorbeelden opgeleverd (inclusief handleidingen, instrumenten en andere hulpmiddelen) die via onderwijs (educatieve werkbezoeken en ontmoetingen) en kennisvouchers zijn verspreid. De praktijkprojecten zijn geëvalueerd in een begeleidend onderzoek (SMOEL).

Daarnaast heeft het programma via onderzoeksprojecten en opdrachten resultaten opgeleverd zoals een businesscase instrument ter ondersteuning van het maken van businesscases bij vernieuwing in de eerste lijn, instrumenten om samenwerking tussen zorgprofessionals te toetsen en te verbeteren (zachte kanten van samenwerking) en de publicatie 'Schetsen voor een betere eerste lijn' met inspirerende verhalen over de organisatie van samenwerking in zorg die dicht bij huis. Tenslotte is er samen met het veld gekeken hoe we de eerstelijnszorg verder kunnen versterken en welke zinvolle vervolgstappen gewenst zijn. 

Het programma heeft ook 'in cash & in kind' bijgedragen aan de Evaluatiecommissie Integrale Bekostiging.

Download

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website