De CoREs

Onder IMDI zijn acht Centres of Research Excellence (CoREs) ontstaan waarin productief wordt samengewerkt tussen de Universitaire Medische Centra, (Technische) Universiteiten, het bedrijfsleven en zorginstellingen. De IMDI CoREs zijn georganiseerd rond academische groepen met internationaal erkende excellentie in imaging, minimaal invasieve technologie en home care & revalidatie technologie.

Centres of Research Excellence

In de CoREs werken wetenschap, bedrijfsleven en zorg samen aan nieuwe medical devices. 3 van de 8 CoREs richten zich op medische apparaten ten behoeve van thuiszorg, zelfzorg en revalidatie, 4 op de medische beeldvorming & beeldverwerking en 1 op nieuwe instrumentele technieken voor minimaal invasieve ingrepen.

De internationale beoordelingscommissie die de CoREs heeft geselecteerd, heeft aangegeven dat Nederland beschikt over enkele internationaal gerenommeerde onderzoeksinstituten en een relatief sterke bedrijfstak op bovengenoemde terreinen. Op deze terreinen kan Nederland haar internationale economische concurrentiepositie dus met nieuwe generaties medische instrumenten versterken.

Medische beeldvorming

The Center for Medical Imaging North East Netherlands (CMI-NEN)
De missie van het CMI-NEN is om ontwikkeling, verbetering, integratie en gebruik van minimaal invasieve medische beeldvormingsoplossingen te stimuleren via onderzoek, technologieontwikkeling, klinische praktijk en educatie/voorlichting.

Institute for Diagnostic and Interventional Imaging (IDII)
IDII onderzoekt en ontwikkelt technologieën op het gebied van medische beeldvorming. De focus ligt daarbij op cardiovasculaire en/of neurologische aandoeningen en kanker. 

Medical Delta Imaging Institute (MDII)
De missie van het MDII is om de diagnose, behandeling, prognose en monitoring van de individuele patiënt met cardio- en/of neurovasculaire ziekte sterk te verbeteren.

Quantitative multidimensional imaging for individualized treatment (QuantiVision)
De missie van Institute QuantiVision is om medische beeldvormingshulpmiddelen, -software en -protocollen te ontwikkelen om de efficiëntie, effectiviteit en rentabiliteit van de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren. De focus ligt daarbij op oncologie en neurologie.

Extramurale zorg en Revalidatie

Smart Prevention, Rehabilitation & INtervention Technologies at home for improved mobility (SPRINT)
Dit CoRE richt zich op het verbeteren en herstellen van de mobiliteit van ouderen. Centraal binnen SPRINT staat het realiseren van Smart Mobility Devices: slimme techniek die met name ouderen helpt langer zelfstandig in beweging te blijven. Daarnaast ontwikkelt SPRINT nieuwe prothesen en orthesen.

New technology neuroplasticity for diagnosis en treatment of neurological disorder (NeuroControl)
NeuroControl is gericht op het gebruikmaken van de neuroplasticiteit als sleutel tot de ontwikkeling van innovatieve instrumenten voor de behandeling en preventie van invaliditeit als gevolg van chronische neurologische aandoeningen.

Centre for Care Technology Research (CCTR)
De missie van het CCTR is om innovatieve ‘end-to-end’-oplossingen te ontwikkelen die extramurale diagnose, monitoring, coaching en behandeling mogelijk zullen maken.

Minimaal invasieve ingrepen

Novel Instruments for Minimally Invasive Techniques (NIMIT)
NIMIT ontwikkelt innovatieve hulpmiddelen en procedures voor minimaal invasieve ingrepen.. De missie van het NIMIT is om betaalbare en gemakkelijk te gebruiken instrumenten te ontwikkelen waarmee veilig en effectief alle cruciale onderdelen van het lichaam kunnen worden bereikt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website