Projecten

ArmCoach4Stroke: An interactive tool for self-directed, home-based and personalized arm rehabilitation after stroke

Lopend (juli 2020 - juli 2024)

Na een hersenbloeding hebben veel mensen last van een arm die niet goed gebruikt kan worden bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Uit onderzoek is bekend dat het veel gebruiken en oefenen van de aangedane arm belangrijk zijn voor het herstel van de armfunctie. Het vaak en veel onder begeleiding oefenen gebeurt echter niet. Daarom ontwikkelen we in dit project, samen met eindgebruikers...

Bekijk dit project

AI-based diuretic self-therapy in heart failure

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Hartfalen (HF) wordt gekenmerkt door perioden van plotselinge verslechtering van symptomen, wat vaak leidt tot ziekenhuisopnames. Om dit te voorkomen, kunnen HF-patiënten op afstand digitaal worden gecontroleerd. Aanpassingen van de therapie worden echter uitgevoerd door zorgverleners en zelfzorg is beperkt. We zullen een beslissingsondersteunend systeem ontwikkelen op basis van kunstmatige...

Bekijk dit project

4D-EEG: from brain signal propagation to functional understanding

Lopend (februari 2021 - november 2022)

Beroerte is de belangrijkste oorzaak van het ontstaan van beperkingen voor volwassenen. Alleen al in Nederland worden de kosten van beroerte geschat op 2.3 miljard euro per jaar. Om optimale revalidatiezorg na een beroerte te kunnen blijven leveren, dienen twee sleutelvragen te worden beantwoord. Ten eerste: “wat zijn de mogelijkheden van een individuele patiënt voor zijn/haar herstel?” en ten...

Bekijk dit project

Patient specific pessary

Afgerond (oktober 2020 - juli 2022)

Meer dan de helft van de vrouwen boven het 40e levensjaar krijgt te maken met een verzakking van blaas, baarmoeder en/of darm. Vrouwen ondervinden hiervan veel klachten (plassen, poepen, vrijen) en de kwaliteit van leven wordt hierdoor ernstig beïnvloed. De behandelopties zijn pessariumtherapie of een operatie. Een operatie heeft 30% kans op het terugkeren van een verzakking. Een pessarium duwt de...

Bekijk dit project

Low power, radio-frequency sensors for selective detection of glucose in sweat

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Suikerpatiënten kunnen een lang en gezond leven leiden als ze een gezonde bloedsuikerspiegel handhaven. Onregelmatige glucosecontrole is een belangrijke factor bij diabetes-gerelateerde gezondheidsproblemen. Daarnaast wordt de kwaliteit van leven van de patiënt verminderd door angst voor onverwachte veranderingen in glucosespiegels. Om deze redenen is de eerste stap in de patiëntenzorg om glucose...

Bekijk dit project

HUGO - Collaborative Human&Robot Coaching Framework for Behavior Change

Lopend (februari 2021 - november 2022)

Door vergrijzing en door toename van het aantal mensen met een chronische aandoening zal de zorgvraag sterk toenemen. Er is tevens sprake van een toenemend tekort aan zorgpersoneel en mantelzorgers. Er ligt een kans om met technologische interventies de druk op de zorg te verminderen. Een interessante kans ligt in de inzet van sociale robotica. In toenemende mate worden sociale robots al ingezet...

Bekijk dit project

Home-based measurements of dyskinesia using smartphone-coupled inertial sensor technology and machine learning (MODYS@home)

Lopend (november 2020 - mei 2022)

Dyskinetische cerebrale parese wordt gekenmerkt door een ernstige bewegingsstoornis (dyskinesie). Om dyskinesie adequaat te behandelen is doeltreffende meting hiervan uiterst belangrijk. Huidige situatie Dyskinesiemetingen gebeuren nu in het ziekenhuis, waarbij video’s worden opgenomen om onwillekeurige bewegingen te observeren. Dit kost veel tijd, en is niet erg betrouwbaar, omdat dyskinesie...

Bekijk dit project

Chronische nierziekten: van periodiek meten naar actief monitoren

Lopend (december 2020 - april 2022)

Naar schatting krijgt 10% van de Nederlanders een chronische nierziekte, hetgeen overeenkomt met 1.7 miljoen nierpatiënten. Na de diagnose van een chronische nierziekte is behandeling er veelal op gericht om verdere progressie van de nierziekte te vertragen/voorkomen waarbij de patiënt periodiek (variërend van maandelijks tot jaarlijks) onder controle staat bij een specialist. Een nadeel van deze...

Bekijk dit project

Sensing in Surgery

Lopend (september 2018 - januari 2023)

Tijdens chirurgische interventies is kennis over zachte weefsel van groot belang om te voorkomen dat gezond weefsel onnodig wordt beschadigd, maar ook om ervoor te zorgen dat er geen tumorweefsel achterblijft in het lichaam. De te ontwikkelen instrumenten hebben ten doel te voorkomen dat 1) te hoge krachten op het weefsel ontstaan, dat kan leiden tot pijn, of erger, 2) weefselbeschadiging, en 3)...

Bekijk dit project

E-manager Chronic Diseases

Lopend (augustus 2018 - augustus 2022)

Meer dan 5,3 miljoen mensen in Nederland hebben een chronische ziekte. Chronische ziekten hebben een grote impact op kwaliteit van leven, maar ook op de kosten in de gezondheidszorg. Er is steeds meer behoefte aan innovaties die zich richten op het verbeteren van zelfmanagementvaardigheden van patiënten. Om deze reden heeft het Centre for Care Technology Research een voorstel geschreven voor de...

Bekijk dit project

Clinical introduction online and real-time MRI guided prostate cancer radiotherapy

Lopend (mei 2019 - november 2023)

In het UMC Utrecht is sinds kort een nieuwe bestralingstechniek voor de behandeling van prostaatkanker. De behandeling met het nieuwe apparaat (Elekta Unity) is een combinatie van een bestralingstoestel en een diagnostische MRI-scan. De Unity maakt het mogelijk om tijdens de bestraling met behulp van MRI-beelden exact te bepalen waar de prostaat zich bevindt. Hierdoor kan de patiënt met...

Bekijk dit project

B3CARE

Lopend (januari 2019 - december 2023)

CT-screening voor B3-ziekten (longkanker, COPD, hart- en vaatziekten) opent nieuwe wegen voor preventie- en/of vroege behandeling. B3CARE wil voor het eerst biomarkers voor de B3 integreren in één screeningstest. Voor implementatie van de geïntegreerde B3-screening zijn validatie en standaardisatie van de imaging biomarkers, en het evalueren van mogelijke effecten op volksgezondheid en kosten...

Bekijk dit project

Precision simulations to predict the individual optimal ankle foot orthosis

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Mensen met een spierziekte ervaren loopproblemen als gevolg van zwakte van de kuitspieren. Om het lopen te verbeteren krijgen deze mensen een enkel-voet orthese (EVO) voorgeschreven. Het effect van de EVO hangt sterk af van hoe gemakkelijk de EVO buigt. Dit noemen we de EVO-stijfheid. Om het lopen optimaal te verbeteren moet de EVO-stijfheid per patiënt worden geoptimaliseerd. De individueel...

Bekijk dit project

Deep neural networks for ECG interpretation and home cardiac monitoring

Lopend (mei 2020 - mei 2024)

Jaarlijks worden er wereldwijd meer dan 300 miljoen hartfilmpjes, ook wel elektrocardiogrammen (ECGs) genoemd, gemaakt en de correcte interpretatie van het ECG is essentieel voor de diagnose van veel cardiologische ziektebeelden. Voor levensbedreigende ziektebeelden, zoals een hartinfarct of hartritmestoornis, is het nodig dat het ECG naast accuraat ook snel beoordeeld wordt door een expert. ...

Bekijk dit project

Device-based rate versus rhythm control treatment in patients with symptomatic recent-onset atrial fibrillation in the emergency department (RACE 9)

Lopend (november 2020 - augustus 2025)

“Telemonitoring bij atriumfibrilleren” (RACE 9) Boezemfibrilleren veroorzaakt hartkloppingen en ongerustheid bij patiënt en familie. Patiënten komen dan ook vaak naar de spoedeisende hulp waar met cardioversie het ritme hersteld wordt. De vraag is of cardioversie echt nodig is, want bij rustig afwachten herstelt het ritme meestal vanzelf. In dit project, in 14 ziekenhuizen in Nederland,...

Bekijk dit project

eCG family clinic: the electronic Cardiovascular Genetic family clinic to facilitate genetic screening in family members

Lopend (september 2020 - september 2024)

Mensen met een aanleg (mutatie) voor een erfelijke hartziekte hebben een verhoogde kans op voortijdig plotseling overlijden. Dit kan worden voorkomen door tijdige opsporing en behandeling. Erfelijke hartziekten erven meestal over met een kans van 50%. Steeds vaker wordt de onderliggende mutatie hiervoor gevonden. Naaste familieleden kunnen daarop worden onderzocht. Familieleden die mutatiedrager...

Bekijk dit project

HEROES: Home-based ExeRgaming fOr Enhancing resistance to falls after Stroke

Lopend (september 2020 - september 2025)

Frequent falling is one of the most common medical complications after stroke. In this project, we will develop the HEROES system, a novel exergaming system for home use that allows people with stroke to increase their resistance to balance perturbations. The ultimate goals are to prevent falls and fall-related injuries, save fall-related health-care utilization and societal costs, and help people...

Bekijk dit project

video monitoring FOR early Signaling of adverse EvEnts (FORSEE)

Lopend (juni 2020 - juni 2025)

In ziekenhuizen vindt zo'n 40% van de onverwachte sterftes plaats op verpleegafdelingen. Dit hoge percentage hangt samen met de beperkte mate waarin patiënten op deze afdelingen in de gaten worden gehouden. Bewakingsapparatuur zoals gebruikt op de Intensive Care is helaas ongeschikt voor verpleegafdelingen. Dergelijke apparatuur is duur en vraagt veel werk van het zorgpersoneel. Bovendien is het...

Bekijk dit project

An Empathic Virtual Coach for Amnesia Patients

Afgerond (oktober 2020 - april 2022)

Dit project onderzoekt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een ‘begripvolle virtuele coach’ voor mensen met geheugenverlies. Deze virtuele coach zal de vorm hebben van een 'conversational agent', een stuk software dat met behulp van kunstmatige intelligentie een sociale interactie aan kan gaan met de patiënt. Uniek binnen dit project is dat deze coach een model zal bijhouden van de mentale...

Bekijk dit project

Reducing re-scans in clinical MRI exams

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

MRI scans spelen een fundamentele rol bij de diagnose van veel hersenaandoeningen. Een standaard MRI procedure duurt tussen de 20 en 30 minuten en de patiënt voelt zich vaak ongemakkelijk in de scanner. Dit leidt tot een grote kans dat de patiënt beweegt tijdens de scan en daarmee tot verstoringen in het beeld. Ongeveer 20% van alle MRI scans vertonen zodanige verstoringen dat ze herhaald moeten...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website