Over dit programma

Het programma Diseasemanagement chronische ziekten bracht verschillende organisaties, middelen en expertise samen om te onderzoeken hoe de zorg voor mensen met een chronische ziekte beter kan.

Doel

De toename van chronische ziekten afvlakken, complicaties en comorbiditeit voorkomen of zo lang mogelijk uitstellen. De zorgvraag van de patiënt stond hierbij centraal. Patiënten hebben een eigen verantwoordelijkheid en geven richting aan het zorgproces. Betrokken zorgverleners stemden onderling af hoe zij deze zorg zo goed mogelijk kunnen bieden. Dit stelt mensen met een chronische ziekte in staat  de ziekte goed in te passen in hun bestaan en zij behouden de regie over hun eigen leven.

Samenwerking

Het programma was een gezamenlijk initiatief van het ministerie van VWS, ICTRegie, PICASSO voor COPD en de sectie Gezondheidsfondsen. Bij de uitvoering was ook het Platform Vitale Vaten van de Hartstichting betrokken. Vanuit NWO zijn de projecten Nieuwe Instrumenten in de Gezondheidszorg (NIG) toegevoegd.

Opbrengsten 

  • Bruikbare inzichten en resultaten over de Diseasemanagement benadering bij chronische ziekten.
  • 24 onderzoeksprojecten: strategisch en toegepast onderzoek, dat verbredend en verdiepend was en de praktijk voedde met nieuwe kennis.
  • 22 praktijkprojecten: multidisciplinaire (transmurale) zorggroepen experimenteerden met de diseasemanagement-aanpak en het chronic care model, gericht op een specifieke chronische aandoening of een combinatie van aandoeningen. 

De focus lag op de thema’s ‘zelfmanagement’, ‘ICT en zorg’ en ‘comorbiditeit’.

De praktijkgroepen zijn vanaf de start gevolgd. Het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een evaluatieonderzoek naar de (kosten)effectiviteit van ketenzorg uitgevoerd binnen de praktijkprojecten.

Vilans verzorgde de begeleiding van de praktijkprojecten en verspreidde succesvolle toepassingen via het Kennisplein Chronische zorg. Nivel, RIVM, CBO/TNO maakten gezamenlijk een ‘Kennissynthese Zelfmanagement door mensen met een chronische ziekte’.

Producten

  • Evaluatie van diseasemanagement-programma’s in Nederland
  • Kennissynthese Zelfmanagement door mensen met chronische ziekten

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website