Projecten

Sense-Garden

Lopend (mei 2022 - mei 2024)

Sense-Garden: Een zintuiglijke belevingsruimte Het doel van Sense-Garden is om personen met dementie, zowel psychisch als mentaal, te activeren. Ervaringen kunnen effect hebben op het stimuleren van de identiteit en de eigenwaarde van de persoon met dementie. Sense-Garden maakt gebruik van een multi-sensorische omgeving, aansluitend bij het unieke levensverhaal van ieder individu. Door middel van...

Bekijk dit project

Personalised support for informal caregivers of people with dementia: DemiCare

Lopend (februari 2022 - augustus 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Project Alpha

Lopend (april 2022 - januari 2023)

Door maatschappelijke trends en overheidsadviezen eten steeds meer mensen grotendeels plantaardig. Deze opschuiving naar meer plantaardig eten bereikt ook ouderen. Voor hen kan het echter onverstandig zijn om zomaar over te stappen op plantaardige maaltijden of diëten. Ouderen lopen een grotere kans op ondervoeding en sarcopenie, twee geriatrische syndromen waarbij een goede eiwitinname essentieel...

Bekijk dit project

HannaH

Lopend (februari 2022 - november 2022)

Met ouder worden krimpen sociale netwerken, waardoor de vergrijzende samenlevingen onder druk komen te staan. De ambitie van het HannaH-project is om oudere volwassenen te ondersteunen om, de gemiddelde grootte van een vriendennetwerk te behouden, door een innovatieve benadering te bieden, om nieuwe sociale contacten te leggen; om de diversiteit van hun netwerk te vergroten en te behouden en te...

Bekijk dit project

Preact to lower the Risk of Falling by Customised Rehabilitation (PRECISE)

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

Jaarlijks valt een op de drie senioren in de eigen woning. Voor deze mensen heeft dit vaak grote impact. Maar ook de organisatie en financiering van zorg worden hier flink door geraakt. Om vallen te voorkomen, worden senioren gestimuleerd om te bewegen. Ook kan vaak een persoonlijk programma worden aangeboden door bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Het dilemma hier is echter dat sommige programma’s...

Bekijk dit project

AI-based Emotion Detection and Behaviour Change Robot Support System to Benefit Ageing Well

Lopend (februari 2022 - november 2022)

Goede lichamelijke en mentale gezondheid is belangrijk om gezond oud te worden. Er bestaan veel leefstijlinterventies die hierbij kunnen helpen. Hoe zorg je dat die effectief worden toegepast? Kan robottechnologie daaraan bijdragen? In dit project gaan we onderzoek doen naar een softwareprogramma dat suggesties geeft voor persoonlijke gedragsverandering. We gebruiken de Q.Bo, maar het werkt ook...

Bekijk dit project

HeAlthy Ageing eco-system for peopLe with dementia

Lopend (mei 2021 - november 2023)

Meer dan 80 eindgebruikers worden betrokken bij co-creatie, zinvolle try-outs en formatieve evaluaties. Bij de eindevaluatie worden 90 eindgebruikers betrokken in 3 pilots (30 per land), bestaande uit triades van PwD en hun (in) formele verzorgers.

Bekijk dit project

Ucollect

Afgerond (april 2021 - februari 2022)

Een urineweginfectie is een van de meest voorkomende infecties bij ouderen. Voor laboratoriumonderzoek bij zo’n infectie worden urinemonsters afgenomen. Maar de huidige collectiemethoden zijn niet gebruikersvriendelijk en hebben een grote impact op de patiënt. Bij die methodes wordt namelijk gebruik gemaakt van een katheter, of moeten mensen net zo lang op het toilet blijven zitten tot er genoeg...

Bekijk dit project

Forto 2.0: Evolving to an integrated smart self-assessment “Fatigability in Outcomes to monitor Resilience Targets in Older persons” measurement & monitoring platform

Lopend (april 2021 - oktober 2023)

Goede kennis van het herstelvermogen van ouderen en mensen die chronisch ziek zijn is belangrijk. Binnen het FORTO 2.0-project ontwikkelen we een smartphone gebaseerd meetsysteem genaamd FORTO (Fatigability Outcomes to monitor Resilience Targets in Older persons). FORTO 2.0 is een vervolg op een eerder AAL-project. Hoe het werkt Met FORTO kan in het dagelijks leven spiervermoeibaarheid herhaald...

Bekijk dit project

Easierphone - app platform to empower & assist seniors with smartphones

Lopend (april 2021 - oktober 2023)

De smartphone speelt een steeds grotere rol in het onderhouden van sociale contacten. Voor ouderen in het bijzonder geldt dat goed gebruik van smartphones hun kwetsbaarheid verlaagt en hen verbindt met familie, vrienden en zorgprofessionals. De complexiteit van de moderne smartphone vormt echter voor veel ouderen een drempel. Tegelijk hebben familie en vrienden de grote wens om voortdurend op de...

Bekijk dit project

SmartSE, Smart Senior Entrepreneurship

Afgerond (april 2021 - februari 2022)

Ondernemerschap kan een mooie manier zijn voor senioren om actief te zijn en hun kennis en ervaring in te zetten voor de maatschappij. Voor startups kan deze ervaring veel waarde toevoegen. Diverse vormen van betrokkenheid Wanneer je na een actieve carriere of bij een carriereswitch aangetrokken wordt door ondernemerschap zijn er vele manieren om hier invulling aan te geven. Je kunt zelf een...

Bekijk dit project

Got-IT: a toolkit for inclusive eHealth solutions in the promotion of healthy lifestyles

Afgerond (april 2021 - april 2022)

Er zijn tegenwoordig veel technologieën die ouderen helpen om voor zichzelf te zorgen. Maar om deze goed te kunnen gebruiken heb je als ouderen nogal wat vaardigheden nodig. Je moet kunnen lezen en schrijven, met technologie om kunnen gaan en ook gezondheidsinformatie kunnen begrijpen en toepassen. Hoe het werkt In het Got-IT project gaan we richtlijnen maken voor de makers van deze...

Bekijk dit project

Anathema: Technology for ageless sexual health

Lopend (april 2021 - april 2023)

Senioren en personen die in verpleeghuizen wonen of aan chronische ziekten lijden worden vaak gezien – en zien zichzelf – als aseksuele mensen. Seksuele gezondheid is nog steeds een taboe, waardoor het lastig kan zijn om naar hulp of ondersteuning te vragen. Vooral bij het ouder worden nemen de risico’s toe om seksuele problemen te ervaren. Veel mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben,...

Bekijk dit project

Opschaling van de uitkomsten van CNV en K&K

Lopend (mei 2020 - januari 2021)

123Familie.nl Simpel beeldbel contact over afstand is een behoefte van veel ouderen met dementie en hun mantelzorgers, vooral nu fysiek bezoek is ingeperkt door coronamaatregelen. 123familie.nl, dat voortkomt uit het project Kith&Kin van ZonMw-programma Active & Assisted Living biedt uitkomst voor deze groep ouderen. De oplossing wordt geprezen vanwege zijn gebruikersvriendelijkheid en is...

Bekijk dit project

Verspreidings- & Implementatie Impuls: InnovCare implementeren in Nederland

Afgerond (april 2020 - november 2021)

InnovCare: VIMP voor het implementeren van online maatwerk ondersteuning van senioren met cognitieve beperkingen Het bevorderen van zelfredzaamheid bij milde cognitieve beperkingen, gecombineerd met het monitoren van eventuele functionele achteruitgang, kan problemen voorkomen bij senioren. Het platform InnovCare speelt in op die behoeftes. Maar potentiele gebruikers hebben vaak moeite die...

Bekijk dit project

Toilet4Me2 - Toilet for me too, supporting active living in (semi-) public environments by suitable toilets

Lopend (maart 2020 - maart 2023)

Toilet4ME2: stimuleert ouderen voor wie toiletbezoek lastig is eropuit te gaan Op oudere leeftijd wordt het moeilijker om deel te nemen aan de maatschappij. Terwijl juist activiteiten buitenshuis belangrijk zijn om eenzaamheid tegen te gaan. Een van de dingen die ouderen tegenhoudt om op pad te gaan, is toiletbezoek. Beperkingen zorgen er soms voor dat ze niet (of lastig) zelfstandig naar een...

Bekijk dit project

mHealthINX

Lopend (maart 2020 - juni 2023)

Aanpak van werkstress bij oudere werknemers In een sterk vergrijzende samenleving worden veel oudere werknemers (55+) geconfronteerd met stressgerelateerde aandoeningen, zoals depressie, angstaanvallen en hartziekten. Als gevolg daarvan zullen de zorgkosten enorme proporties aannemen. Het ontwikkelen van een gebruikersvriendelijke, coherente en holistische toepassing helpt oudere werknemers hun...

Bekijk dit project

Developing a smart self-assessment “Fatigability in Outcomes to monitor Resilience Targets in Older persons” measurement system

Afgerond (februari 2020 - februari 2021)

FORTO: signaleert vroegtijdig toenemende kwetsbaarheid bij een oudere Goede informatie over het lichamelijke herstelvermogen van een oudere is belangrijk om kwetsbaarheid te voorkomen. Het vroegtijdig signaleren van lichamelijke achteruitgang is de sleutel tot een beter zelfmanagement voor preventie en beter herstel van ziekte. Bestaande technologieën sporen vooral symptomen van kwetsbaarheid en...

Bekijk dit project

Optimizing the mentaL health and resiliencE of older Adults that haVe lost thEir spouSe via blended, online therapy (LEAVES)

Lopend (februari 2020 - februari 2023)

LEAVES: hulp bij rouw na verlies van een partner Het overkomt veel ouderen: het verlies van een partner. Veel ouderen kunnen goed omgaan met dit verlies, maar anderen hebben er moeite mee. Dit kan leiden tot ‘verlengde rouw’, wat op haar beurt weer kan leiden tot gezondheidsproblemen als slechte slaap, hart- en vaatproblemen of depressie. Hoe het werkt Het LEAVES-project ontwikkelt een online...

Bekijk dit project

Guardian

Lopend (januari 2020 - januari 2023)

GUARDIAN: verlicht de druk op mantelzorgers met een robot als ‘maatje’ Er is een tekort aan zorgprofessionals in de ouderenzorg. Mantelzorgers krijgen daardoor een steeds grotere rol in de zorg voor thuiswonende senioren. De druk op deze mantelzorgers neemt toe. Zij kunnen steeds moeilijker hun gewone werk volhouden naast hun zorgtaken. Dat levert stress op en maakt het lastig de mantelzorg vol...

Bekijk dit project

Cara ii

Afgerond (december 2019 - september 2021)

CuARdian Angel: laat ouderen langer veilig en met plezier autorijden Door de vergrijzing stijgt het aantal ouderen achter het stuur. De auto is voor veel senioren belangrijk om zelfstandig te blijven en hun sociale leven te onderhouden. Het geeft ze een gevoel van vrijheid. De risico’s op ongevallen nemen echter ook toe met het achteruitgaan van lichamelijke functies en een hogere fysieke...

Bekijk dit project

Implementatie en opschaling Zo-Dichtbij

Afgerond (april 2018 - maart 2019)

Wie langer zelfstandig thuis wil blijven wonen, hecht waarde aan veiligheid, mobiliteit en gezondheid. Maar minstens zo belangrijk zijn sociale contacten en welbevinden. Empowerment van ouderen vraagt om goede communicatie met familie, vrienden en hulpverleners. Geeft een digitale wegwijzer iedereen de kans om zorgeloos thuis te blijven wonen zolang dat verantwoord is? Hoe het werkt ZoDichtbij...

Bekijk dit project

Moodbuster v Ouderen 2.0 (MvO 2.0): ontwikkeling en implementatie

Lopend (december 2019 - februari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gift to Gift (GtG

Afgerond (februari 2019 - oktober 2019)

Gift to Gift: Laat ouderen elkaar helpen Terwijl aan de ene kant een steeds grotere groep ouderen behoefte heeft aan hulp en ondersteuning, is er aan de andere kant een groep vitale ouderen die anderen kunnen en willen helpen. Door deze groepen bij elkaar te brengen, kan een gemeenschap ontstaan van mensen die elkaar bijstaan en actief houden. Hoe het werkt Het Gift-to-Gift-project ontwikkelt...

Bekijk dit project

RESILIEN-T Technology driven self-management for building resilience among people with early stage cognitive impairment

Afgerond (maart 2019 - september 2021)

RESILIEN-T: bevordert het zelfmanagement bij een milde cognitieve beperking Een gezonde levensstijl en cognitieve stimulatie bij mensen met een milde cognitieve beperking kan risico’s verminderen op het ontwikkelen van dementie. Ook kan dit het verloop van de aandoening beïnvloeden. Helpt een ICT-oplossing op een bestaande tablet deze ouderen bij hun keuzes om gezonder en (sociaal) actiever te...

Bekijk dit project

HiStory-Sharing stories of your heritage

Afgerond (april 2019 - april 2022)

HiStory: verbindt generaties via de verhalen van ouderen Veel ouderen kijken terug op een rijk leven en hebben interessante verhalen te delen. Bijvoorbeeld over plekken waar zij hebben gewoond. Of hoe zij belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis hebben beleefd. Kan het concept 'storytelling' gebruikt worden om de sociale inclusie van ouderen te verbeteren? Hoe het werkt De geschiedenis...

Bekijk dit project

Tactile

Afgerond (maart 2019 - december 2021)

TACTILE: helpt ouderen op afstand met anderen samen actief te blijven Bij ouderen die hun mentale en lichamelijke vermogens minder zien worden, is vaak sprake van kwetsbaarheid, eenzaamheid en teruggetrokkenheid. Als zij alleen wonen, ver van hun familie, zijn ontmoetingen lastig. Het gebrek aan prikkels vergroot de kans op dementie. Dat risico vermindert door uitdagende spelletjes, uitwisseling...

Bekijk dit project

AgeWell - Virtual coaching to support a healthy and meaningful life of older adults and employees in their retirement process

Afgerond (februari 2019 - februari 2022)

AgeWell – Coaching van (pre-)pensionados Op weg naar het pensioen vragen veel ouderen zich af wat ze na hun werkzame leven kunnen bloijven doen. Vaak hebben ze behoefte aan goede ondersteuning in de periode voorafgaand aan het pensioen. Ook bestaat er een behoefte bij werknemers en werkgevers om de samenwerking tussen verschillende generaties optimaal te benutten. Hoe het werkt AgeWell...

Bekijk dit project

SALSA - Supporting an Active Lifestyle for Seniors through an innovative App-based system for Fitness and Physiotherapy

Afgerond (februari 2019 - februari 2022)

SALSA: houdt senioren actief in beweging Door lichamelijk actief te blijven, verbeteren ouderen hun algehele gezondheid. Een actieve leefstijl bevordert ook het herstel na een blessure of aandoening. Het is lastig om in zo’n situatie gemotiveerd te blijven voor een actieve leefstijl. Hoe het werkt SALSA ontwikkelt een dienst ontwikkeld om ouderen (55+) te ondersteunen met gezond ouder worden....

Bekijk dit project

Toilet4Me - Study on personalised toilets supporting active living in (semi-) public environments

Afgerond (november 2018 - oktober 2019)

Toilet4me – Exploratief onderzoek naar de behoefte aan gepersonaliseerde toegankelijke toiletten in de (semi)openbare ruimte Veel mensen krijgen als ze ouder worden te maken met verminderde kracht, evenwichtsproblemen, verminderd zicht en algehele lichamelijke stijfheid. Deze lichamelijke beperkingen bemoeilijken onder andere het toiletbezoek, zowel thuis als in (semi)openbare ruimtes. Hoe het...

Bekijk dit project

CARA - CuARdian Angel

Afgerond (december 2018 - augustus 2019)

CuARdian Angel: stelt oudere automobilisten in staat veilig te blijven rijden Door de vergrijzing van de populatie, stijgt het aantal senioren achter het stuur. Ondanks de gevolgen die het ouder worden met zich mee brengt, willen de meeste senioren graag blijven rijden. Het CuARdian Angel project gaat onderzoek doen naar (nieuwe) services om senioren te ondersteunen om op een veilige manier...

Bekijk dit project

U-TOPIA, Towards empowering older persons living with HIV

Afgerond (december 2018 - februari 2021)

U-TOPIA: geeft macht en kracht aan ouderen met hiv Een hiv-infectie is gelukkig niet langer een doodvonnis. Dankzij effectieve therapie is hiv een chronische aandoening geworden. Een langer leven echter is niet gelijk aan een leven in goede gezondheid: de groeiende populatie ouderen met hiv ervaart relatief veel fysieke, mentale en sociale klachten. Hoe het werkt Project U-TOPIA zet stappen...

Bekijk dit project

MagicTABLE

Afgerond (februari 2019 - oktober 2019)

MagicTABLE: houdt ouderen langer cognitief en sociaal actief In het concept ‘positieve gezondheid’ is geluk en plezier een belangrijke factor die bijdraagt aan een goede gezondheid. ‘Serious gaming’ is bij uitstek een manier om plezier en entertainment in te zetten bij het bevorderen van gezond gedrag. Dit project vertaalt een game voor intramurale ouderenzorg naar ouderen thuis. Hoe het werkt ...

Bekijk dit project

ActiVITAE - Vibro-tactile VNS to alleviate geriatric chronic pain

Afgerond (maart 2019 - februari 2021)

ActiVITAE: ondersteunt ouderen die last hebben van chronische pijn Chronische pijn is een veel voorkomende aandoening met een grote persoonlijke en sociale belasting. Vooral bij oudere patiënten, waarbij frequent sprake is van meerdere aandoeningen en polyfarmacie, zijn er tot op heden weinig effectieve methoden om pijn effectief te verminderen. Hoe het werkt In ActiVITAE wordt samen met een...

Bekijk dit project

Ella4Life your Virtual Personal Assistant for home and on the road.

Afgerond (juni 2018 - september 2021)

Ella4Life: moedigt ouderen aan een gezonde leefstijl te ontwikkelen Ouderen – gezond of met een chronische ziekte of mentale beperking – willen gezonder blijven en een aangenamer leven leiden, onafhankelijk en veilig. Ze hebben behoefte aan een hulpmiddel dat ze thuis op een tablet en 'on the road' op een smartphone of –horloge, aanmoedigt om een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Hoe het werkt ...

Bekijk dit project

i-evAALution

Afgerond (april 2018 - augustus 2021)

i-evAAlution: helpt ouderen met een geïntegreerd ondersteuningssysteem Binnen AAL zijn veel verschillende oplossingen ontwikkeld. Maar die beantwoorden vaak maar aan een deel van de behoeften van ouderen die zelfstandig willen blijven. Huidige systemen zijn alleen los verkrijgbaar en werken niet met elkaar samen. Een geïntegreerd systeem maakt van het geheel meer dan de som der delen. Hoe het...

Bekijk dit project

Lifelong Food and Nutrition Assistance (LiFANA)

Afgerond (mei 2018 - februari 2021)

LiFANA: ondersteunt ouderen om gezonder te eten LiFANA (Lifelong Food and Nutrition Assistance) integreert bestaande oplossingen voor maaltijdplanning en beslisondersteuning in de supermarkt. Centraal staan persoonlijke voedingsaanbevelingen op basis van de wensen en doelen van de gebruiker in kwestie. Persoonlijke voorkeuren worden aangevuld met geautomatiseerde en gepersonaliseerde...

Bekijk dit project

SOULMATE - Secure Old people's Ultimate Lifestyle Mobility by offering Augmented reality Training Experiences

Afgerond (april 2018 - februari 2021)

SOULMATE: zorgt dat ouderen zelfstandig kunnen blijven reizen Ook ouderen hebben vaak nog de wens om te reizen. Ze vinden het leuk om naar buiten te gaan en een actief sociaal leven te hebben. Ze willen vertrouwde plekken bezoeken of juist nieuwe bestemmingen verkennen. Goede mobiliteit heeft veel positieve effecten: het is gezond, verhoogt het welzijn en vermindert sociale isolatie. Hoe het...

Bekijk dit project

Posthcard

Afgerond (april 2018 - september 2021)

POSTHCARD: traint hoe te zorgen voor mensen met dementie De ondersteuning van mensen met Alzheimer is nog niet zo eenvoudig, zeker voor de mantelzorgers. Zowel mantelzorgers als professionele zorgverleners hebben behoefte aan meer kennis en kunde die zij bij de dagelijkse zorg kunnen inzetten. En zij zoeken naar manieren om in die zorg beter te kunnen samenwerken, bijvoorbeeld via een digitaal...

Bekijk dit project

FreeWalker

Afgerond (april 2018 - november 2021)

FreeWalker: vermindert de last van het zorgen voor mensen met dementie Huidige tracking-systemen met behulp van GPS zijn niet praktisch en flexibel genoeg om tegemoet te komen aan veranderingen in wensen en behoeften van eindgebruikers. Ook is het nog steeds lastig om mensen met één apparaat binnens- en buitenshuis te lokaliseren. Dit project werkt aan een oplossing. Hoe het werkt Om dwalen en...

Bekijk dit project

Living Well

Afgerond (juni 2017 - februari 2021)

Living Well: avatar Anne voor mensen met dementie Door vergeetachtigheid, als gevolg van ouderdom, niet-aangeboren hersenletsel of dementie, verliezen mensen soms de controle over hun eigen leven. Daardoor raken ze de aansluiting bij de wereld om hen heen kwijt, en soms zelfs hun waardigheid. Anne, een virtuele assistent, kan uitkomst bieden voor deze groep. Hoe het werkt Voor mensen die...

Bekijk dit project

ManyMe - Social Interactive Care System to support the wellbeing of people living with dementia

Afgerond (maart 2017 - februari 2021)

Many-Me: geeft mensen met dementie regie over hun gezondheid Mensen met toenemende vergeetachtigheid en vroege dementie zijn meestal nog prima in staat om eenvoudige ICT-hulpmiddelen te gebruiken. Het geeft ze ook zelfvertrouwen als ze dat nog blijken te kunnen. Voorwaarde is dan wel dat de toepassingen gebruiksvriendelijk ontworpen zijn. En als ze helpen zelf de regie te houden. Hoe het werkt ...

Bekijk dit project

Co-Train, Coaching system for functional exercise training of frail people with dementia

Afgerond (maart 2017 - februari 2021)

CO-Train: mensen met dementie bewegen meer, ook samen met anderen Mensen met dementie en geheugenproblemen zijn meestal ook fysiek kwetsbaar. Ze kunnen bijvoor-beeld vallen of verdwalen. Door fysieke ongemakken voelen ze zich vaak onzeker, waardoor ze steeds minder gaan doen. Hun actieradius wordt kleiner en de omgeving neem – goedbedoeld – te veel van ze over. CO-Train kan de vicieuze cirkel...

Bekijk dit project

eWARE

Afgerond (mei 2017 - februari 2021)

eWare: vermindert stress bij mensen met dementie en hun mantelzorgers  Ook mensen met dementie vinden het prettig om langer zelfstandig thuis te wonen. Mantelzorgers maken zich soms wel zorgen of alles goed gaat als zij niet in de buurt zijn. Goede monitoring en steun van de persoon met dementie door een ‘sociale robot’ kan veel zorgen wegnemen. Bij de mantelzorger én bij de persoon met dementie...

Bekijk dit project

MedGUIDE: ICT Integrated System for Coordinated Polypharmacy Management in Elders with Dementia

Afgerond (februari 2017 - februari 2021)

MedGUIDE steunt ouderen met dementie bij medicijngebruik

 Senioren met dementie krijgen vaak te maken met polyfarmacie - het gebruik van verschillende geneesmiddelen naast elkaar. Voor deze groep is het vaak een uitdaging om op het juiste moment de juiste medicatie te nemen. Tegelijk is het voor artsen lastig om te bepalen of de medicatie volgens plan wordt ingenomen, welke medicatie het beste...

Bekijk dit project

MI-Tale - A personalized psychobiographic game to access and preserve memories of people with dementia

Afgerond (mei 2017 - februari 2021)

MI-Tale: maakt het delen van herinneringen makkelijker   Ouderen met dementie vallen terug op vroegere ervaringen. Voor hun naasten is het vaak lastig te begrijpen wat hun geliefde nu echt bezig houdt. Het delen van herinneringen is daarom niet altijd makkelijk. Hoe stel je de juiste vragen? Hoe kom je echt met elkaar in gesprek?  Hoe het werkt  MI-Tale ontwikkelt een online spel dat...

Bekijk dit project

PLAYTIME; Playful multimodal daily training, diagnostics and recommendation system within a social network

Afgerond (april 2017 - februari 2021)

PLAYTIME: maakt oefenen leuk voor ouderen met dementie Cognitieve, fysieke en sensomotorische trainingen dragen bij aan het vertragen van het dementieproces. Maar veel ouderen met dementie houden dergelijke trainingen niet vol. Een belangrijke belemmering is hun geringe motivatie om deze activiteiten structureel uit te voeren. Door oefenen leuk te maken, kan deze motivatie verbeteren. Hoe het...

Bekijk dit project

Active@Home - Social ExerGaming, Dancing and Tai Chi for wellbeing and fall prevention

Afgerond (mei 2016 - december 2019)

Active@Home: valpreventie én ontmoeting in één Vallen is een van de belangrijkste gezondheidsproblemen onder ouderen. Vaak heeft een val grote consequenties voor de kwaliteit van leven. Ouderen blijven vaak bang dat het nog een keer gebeurt. Ze durven niet meer naar buiten, bewegen daardoor minder en vergroten zo onbedoeld juist het risico. Ook komen ze minder onder de mensen. Hoe het werkt  ...

Bekijk dit project

ActiveAdvice

Afgerond (april 2016 - augustus 2019)

ActiveAdvice: helpt bij het kiezen voor ICT-oplossingen voor ouderen Veel ouderen zien ICT als een bedreiging. Ze verwachten dat het de afstand tussen mensen groter maakt. Er zijn zeker risico’s, maar ICT-oplossingen kunnen ouderen ook helpen zelfstandig te blijven wonen en zelf de regie te houden. Het is dan wel belangrijk om bruikbare oplossingen goed met elkaar te verbinden en toegankelijk te...

Bekijk dit project

CordonGris - Making sense of data to promote effortless healthy eating habits and autonomy for older people

Afgerond (mei 2016 - april 2019)

CordonGris: helpt ouderen goedkoop gezond te eten en actief te zijn Gezonde voeding is een van de belangrijke factoren in het zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Ondervoeding komt bij ouderen vrij vaak voor. Dat levert risico’s op, omdat ondervoeding en functieverlies elkaar blijken te versterken. Zelfstandig wonende ouderen die ongezond eten en inactief zijn, komen soms in een vicieuze...

Bekijk dit project

Guiding persons with cognitive challenges in daily living

Afgerond (april 2016 - december 2019)

DayGuide: biedt ‘vergeetachtige’ ouderen een geheugensteuntje Mensen met beginnende dementie kampen aanvankelijk met kleine ‘gaten’ in het geheugen. Ze vergeten namen of telefoonnummers, of trekken per ongeluk de deur achter zich dicht als ze weggaan. Wie dit bij zichzelf ontdekt, kan somber worden. Kan ik wel zelfstandig blijven functioneren als ik straks nog meer vergeet? Hoe het werkt ...

Bekijk dit project

Entertainment by Training on a Personalized Exergame Platform

Afgerond (april 2016 - augustus 2019)

EnterTrain: houdt ouderen lichamelijk actief met beweegspellen Het spelen van computergames via lichaamsbeweging (‘exergames’) is een innovatieve manier om de lichamelijke activiteit te bevorderen. Veel exergames zijn vooral gericht op jongeren en zijn minder geschikt voor ouderen met weinig computervaardigheden. Zij hebben behoefte aan een gebruiksvriendelijke vormgeving, aansprekende...

Bekijk dit project

Kith&Kin – connects you with your beloved ones

Afgerond (april 2016 - augustus 2019)

Kith&Kin: verbindt ouderen met vrienden en familie op afstand   Steeds meer alleenwonende ouderen raken sociaal geïsoleerd, omdat hun kinderen, familieleden of vrienden te ver weg wonen. Met moderne ICT-toepassingen is communicatie over grote afstand geen probleem meer, maar veel ouderen kunnen niet goed overweg met deze middelen. De kloof tussen hun wensen en mogelijkheden en de beschikbare...

Bekijk dit project

MyLife,MyWay

Afgerond (maart 2016 - december 2019)

MyLife, MyWay: voorziet ouderen via een avatar van persoonlijke assistentie Steeds meer mensen willen in grote autonomie waardig oud worden. Dat doen zij het liefst in hun eigen omgeving, waarbij ze waarschijnlijk steeds meer specifieke ondersteuning nodig hebben. Deels komt die steun bij mantelzorgers vandaan, maar moderne technologie kan ook een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld in de vorm van een...

Bekijk dit project

PALETTEV2 - Participative Activity and Learning Environment offering Targeted ICT Tools for the Elderly

Afgerond (april 2016 - augustus 2019)

PALETTEv2: houdt ouderen maatschappelijk in de running Hoe blijf je maatschappelijk actief na je pensioen? En wat als je zelfs al eerder je werk kwijtraakt? Maatschappelijk actief blijven is een belangrijke voorspeller voor autonomie op latere leeftijd. En het draagt bij aan de kwaliteit van leven. Wie tijdig rekening houdt met een situatie zonder werk, kan problemen voorkomen. Hoe het werkt ...

Bekijk dit project

Caregivers and Me (CoME)

Afgerond (december 2015 - mei 2019)

CoME: vermindert belasting van mantelzorg bij dementie Als een oudere dement wordt, ontstaat er soms stress in de familie. Krijg je de zorg en ondersteuning het met zijn allen wel goed geregeld? Je bent er niet met een paar sensoren die iemand thuis in de gaten houden. Alleen maar technologie helpt niet; concrete steun en communicatie zijn cruciaal. Hoe het werkt Met de focus op eigen...

Bekijk dit project

ENSAFE - Elderly-oriented, Network-based Services Aimed at independent liFE

Afgerond (juli 2015 - mei 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

FairCare - The network based solution for collaborative future care

Afgerond (mei 2015 - mei 2019)

FairCare: brengt vraag en aanbod in zorg en welzijn bij elkaar Het huidige zorgstelsel lijdt onder een steeds beperktere beschikbaarheid van middelen, terwijl de vraag juist toeneemt. Er is behoefte aan oplossingen voor meer samenwerking binnen de zorg, ook tussen professionele zorg en vrijwilligers of mantelzorgers. Door online vraag en aanbod beter aan elkaar te koppelen, zijn veel problemen...

Bekijk dit project

Innovcare

Afgerond (februari 2016 - augustus 2019)

InnovCare: ondersteunt ouderen en hun mantelzorgers bij zelfmanagement Lichamelijke, zintuiglijke en/of cognitieve achteruitgang van een oudere wordt vaak pas opgemerkt na een ernstige of plotselinge gebeurtenis, bijvoorbeeld een val. Niet zelden is het proces naar afhankelijkheid dan al onomkeerbaar. Een oplossing kan zijn om de oudere beter te monitoren, functionele achteruitgang vroeger op...

Bekijk dit project

Gamified Collaborative Platform for the Promotion of Sustainable Care and Independent Assisted Living

Afgerond (november 2015 - mei 2019)

MyMate koppelt eenzame ouderen aan vrijwilligers Oudere mensen vereenzamen vaak. Dat leidt tot een gebrek aan sociale activiteiten. Ook lichamelijk zijn eenzame ouderen meestal veel minder actief. Alles bij elkaar zorgt dit ervoor dat hun gezondheid en zelfredzaamheid achteruit gaan. De inzet van vrijwilligers is een belangrijk onderdeel in het zelfredzaam blijven. MyMate koppelt de oudere aan...

Bekijk dit project

SENIOR-TV: Providing ICT-based formal and informal care at home

Afgerond (november 2015 - mei 2019)

SENIOR-TV: verbindt ouderen met hun omgeving via de vertrouwde tv De toenemende vergrijzing van onze samenleving is een grote uitdaging. Zorginstellingen worden minder toegankelijk en ouderen blijven steeds vaker thuis wonen. Hoe kunnen zij gezond blijven en actief in contact blijven met familie, vrienden en de gemeenschap waarin zij leven? Hoe het werkt SENIOR-TV sluit toepassingen op het...

Bekijk dit project

SOCIALCARE - A Socialcare Network for Citizen Empowerment and Care Support in Local Communities

Afgerond (mei 2015 - december 2018)

SOCIALCARE: koppelt vraag en aanbod rond vrijwillige steun Op steeds meer plekken ontstaan burgerinitiatieven rond zorg en welzijn, vaak in antwoord op bezuinigingen en veranderingen in de maatschappij. Vanuit onderlinge betrokkenheid en op basis van wederkerigheid helpen mensen elkaar met welzijns- en zorgdiensten. Zijn er technologische oplossingen mogelijk die deze sociale processen...

Bekijk dit project

Cognitive Support for older adults at work (Cogniwin)

Afgerond (mei 2014 - mei 2017)

CogniWin: houdt oudere werknemers up-to-date op het werk Voor oudere volwassenen (55+) is het niet altijd eenvoudig gemotiveerd te blijven om langer actief en productief te blijven in een geautomatiseerde werkomgeving. Dat heeft deels te maken met een leeftijdsgerelateerde achteruitgang van het geheugen en een langzame toename van andere cognitieve beperkingen. Hoe het werkt CogniWin biedt een...

Bekijk dit project

Adaptive system for enabling the elderly collaborative knowledge transference to small companies (Elders-Up!)

Afgerond (juli 2014 - juli 2017)

EldersUp!: zorgt voor behoud van waardevolle expertise van ouderen Een steeds grotere groep ouderen zijn al met pensioen of zijn daar binnenkort aan toe. De een wil (deels) blijven werken of nog een eigen zaak starten, de ander wil vooral genieten van de kleinkinderen, hobby’s oppakken of gaan reizen. Hoe kan de samenleving blijven profiteren van de waardevolle kennis en vaardigheden van deze...

Bekijk dit project

Fit4Work; Self-management of physical and mental fitness of older workers

Afgerond (juni 2014 - december 2018)

Bij 55+ ouderen kunnen tijdens betaalde en onbetaalde werkzaamheden fysieke en psychologische problemen ontstaan. Het project Fit4Work ontwikkelt een innovatief systeem voor het opsporen, voorkomen en bestrijden van deze problemen. Het systeem maakt gebruik van ICT, met inbegrip van technologieën als 3D motion, draagbare Wellness-sensoren, mobiele apparaten, AAL middleware en cloud services. Het...

Bekijk dit project

Smart glove with intention detection and mechatronic finger actuation supporting elderly occupation (IronHand)

Afgerond (mei 2014 - juni 2018)

IronHand: ondersteunt bij verminderde handkracht Een goede handfunctie is van groot belang voor het uitvoeren van bijna alle taken in het dagelijks leven. Denk aan persoonlijke verzorging, vrijetijdsbesteding en werkgerelateerde activiteiten. Door ouderdom en het bijbehorende verlies van spiermassa kan de handkracht sterk afnemen. En soms komt het al op jongere leeftijd voor, bijvoorbeeld door...

Bekijk dit project

LetItFlow

Afgerond (september 2014 - mei 2019)

LetItFLOW: leert oudere verpleegkundigen omgaan met vernieuwingen Oudere werknemers ervaren soms problemen bij de introductie van nieuwe apparaten, procedures of werkwijzen. Dat kan leiden tot een slechtere motivatie en een lagere arbeidsproductiviteit. In het geval van verpleegkundigen ontstaan daardoor mogelijk fouten die patiënten in gevaar brengen. Intelligente tools kunnen oudere werknemers...

Bekijk dit project

PEARL - Platform for Ergonomic and motivating, ict-based Agefriendly woRkpLaces

Afgerond (juni 2014 - juni 2017)

PEARL: werkt aan een leeftijdsvriendelijke werkomgeving Het ontwikkelen van leeftijdsvriendelijke werkomgevingen is een belangrijke uitdaging in tijden van vergrijzing en ontgroening. Dit kan bijvoorbeeld door een andere structurering van het werk, een ergonomisch ontwerp van de werkomgeving, en systemen die oudere werknemers faciliteren in hun dagelijkse taken. Ook toepassingen voor cognitieve...

Bekijk dit project

ProMe: PROfessional InterGenerational Cooperation & Mentoring

Afgerond (april 2014 - juni 2018)

ProMe: laat ouderen hun ervaring doorgeven aan jongere werkenden Veel mensen die met pensioen gaan zijn goed opgeleid, hebben de nodige ervaring opgedaan en zien het eigenlijk niet zitten om thuis niks te doen. Ze zoeken naar een nieuwe invulling van hun tijd, het liefst met een bepaalde status en met mogelijkheden om waardering te krijgen. Ook na hun pensioen willen zij maatschappelijk blijven...

Bekijk dit project

SeniorLudens; Serious Games dev. platform for older workforce training and intergenerational knowledge transfer

Afgerond (april 2014 - juni 2018)

SeniorLudens: oudere werknemers ontwikkelen serious games voor kennisoverdracht De ontwikkelingen op ICT-gebied gaan razendsnel. Als oudere werknemers niet goed kunnen omgaan met nieuwe systemen binnen de organisatie, gaat er veel zinvolle ervaring verloren. De kennisoverdracht naar jongere werknemers wordt er immers minder door, waardoor er gaten ontstaan in de kennis binnen het bedrijf. Hoe...

Bekijk dit project

Supporting Hearing in Elderly Citizens (SHiEC)

Afgerond (mei 2014 - juni 2018)

SHiEC: traint ouderen in het beter gebruiken van een hoorimplantaat Slechthorendheid is een van de meest voorkomende chronische aandoeningen, met vaak een grote impact op de kwaliteit van leven. Niet meer volledig kunnen deelnemen aan een gesprek geeft ouderen het gevoel geïsoleerd te raken van familie en geliefden. En van hun professionele of sociale omgeving. Hoe het werkt Soms kan...

Bekijk dit project

Optimizing the Workplace of ELderly Laborers: BE IN Good health! (wellbeing)

Afgerond (juni 2014 - juni 2018)

Wellbeing: houdt werknemers boven de 50 langer vitaal Veel werknemers zitten dagelijks uren achter hun bureau. Voor jongere medewerkers levert dat meestal weinig fysieke klachten op. Maar bij 50-plussers kan de combinatie van niet-ergonomisch ontworpen werkplekken, verkeerde voeding en weinig lichaamsbeweging tot problemen leiden. Dat heeft een negatief effect op de kwaliteit van leven en hun...

Bekijk dit project

Care Me for Life (CaMeLi)

Afgerond (juni 2013 - mei 2016)

Ouderen die thuis wonen lijden bij de uitvoering van hun dagelijkse activiteiten vaak aan verlies van motivatie gecombineerd met het gevoel van hulpeloosheid, vooral na verlies van hun partner. In het project CaMeLi worden in de woning van ouderen tablets geïnstalleerd die een virtuele partner weergeeft welke de oudere ondersteunt bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten. CaMeLi is een...

Bekijk dit project

Care 4 Balance

Afgerond (maart 2013 - mei 2016)

Care4Balance: ondersteunt mobiliteit bij milde cognitieve beperkingen Mantelzorgers, zoals familie en vrienden, zijn vaak emotioneel betrokken bij de gezondheid en veiligheid van hun naaste. Hun motivatie is daardoor vaak groot, maar het kan er ook toe leiden dat de oudere te afhankelijk wordt van mantelzorgers. Dit kan ook een aanslag op de mentale en lichamelijke gezondheid van de mantelzorgers...

Bekijk dit project

ChefMySelf Assistent Solution for improving cooking skills and nutritional kwoledge for Independent Elders

Afgerond (juni 2013 - mei 2017)

Voeding is een van de belangrijkste aspecten voor gezond ouder worden. Slechte voeding kan leiden tot obesitas, diabetes of hart- en vaatziekten. Eenzaamheid, verlies van partners en sociaal isolement kunnen van grote invloed zijn op voeding en eetgewoonten. Het project ChefMySelf  heeft de potentie om dit in positieve zin te beïnvloeden. ChefMySelf creëert hiervoor diensten voor receptraadpleging...

Bekijk dit project

Assistant for Daily Life Activities at home (DALIA)

Afgerond (april 2013 - mei 2017)

DALIA: ondersteunt ouderen zonder computerervaring bij dagelijkse taken Wie ouder wordt en toch zelfstandig wil blijven, kan veel hebben aan ICT-ondersteuning. Maar wat nu als je weinig of geen ervaring hebt met computers? Applicaties met spraaksoftware worden steeds geavanceerder. Door deze software te integreren in eenvoudig te bedienen apparaten, kunnen ook ouderen zonder ervaring profiteren...

Bekijk dit project

eCare@home: daily life management and monitoring system for elderly with mental disorders

Afgerond (februari 2013 - juni 2017)

eCare@home: maakt zorg voor ouderen met stemmingsstoornissen doelmatiger Het tijdig intensiveren van zorg voor een oudere met terugkerende stemmingsproblematiek steunt op 2 principes: het bevorderen van zelfredzaamheid én monitoring van de situatie door GGz-hulpverleners De balans tussen deze 2 uitgangspunten kan beter. Bijvoorbeeld met behulp van moderne communicatiemiddelen voor...

Bekijk dit project

Helicopter

Afgerond (juni 2013 - juni 2018)

HELICOPTER: maakt het monitoren van de gezondheid makkelijker Een gezonde en actieve leefstijl is voor iedereen belangrijk, maar nog meer voor ouderen. Het regelmatig checken van de gezondheid en daarover rapporteren naar artsen en zorgverleners, is een methode om op een preventieve wijze een gezonde en actieve leefstijl te monitoren. Veel ouderen hebben het gevoel dat dit erg ingewikkeld is om...

Bekijk dit project

Safety for elderly in mobile activities through sensor-based services for Ambient-assisted LIvinG (SALIG ++)

Afgerond (juni 2013 - mei 2017)

SALIG++: biedt ouderen en mantelzorgers een veilig gevoel Doordat ouderen langer thuis blijven wonen, worden zelfzorg en mantelzorg steeds belangrijker. Om mantelzorgers te ontlasten, zijn nieuwe oplossingen nodig die ouderen ondersteunen in hun zorg voor zichzelf. En in toepassingen die de afstand tussen ouderen en mantelzorgers verkleinen. ICT kan thuiswonende ouderen ondersteunen en zo de...

Bekijk dit project

Social Networks for Older Adults to Promote an Active Life (SONOPA)

Afgerond (mei 2013 - mei 2017)

Met het ouder worden nemen vaak ook de lichamelijke klachten toe. Ook iemands sociale omgeving verandert, bijvoorbeeld omdat geliefde naasten wegvallen. Daardoor worden ouderen soms minder mobiel, waardoor het risico op sociaal isolement toeneemt. Eenzaamheid en inactiviteit kunnen de oorzaak zijn van lichamelijke en psychosociale gezondheidsproblemen. Hoe het werkt Met behulp van intelligente...

Bekijk dit project

VictoryaHome - a robot for integrated care@home and peace of mind of carers

Afgerond (april 2013 - mei 2017)

VictoryaHome: vergroot gemoedsrust bij naasten Mantelzorg wordt steeds belangrijker en veel mensen willen graag een steentje bijdragen aan de zorg voor hun naasten. Ze weten echter niet altijd goed hoe ze goed kunnen helpen, en vaak zijn ze ongerust. Een oplossing met een beeldverbinding maakt menselijk contact op afstand mogelijk. Tussen familieleden, maar ook met zorgverleners. Hoe het werkt ...

Bekijk dit project

ASSAM - Assistants for Safe Mobility

Afgerond (juni 2012 - mei 2017)

ASSAM is een 3 jaar durend project met 10 partners. ASSAM richt zich op het ondersteunen van ouderen met afnemende fysieke en cognitieve mogelijkheden door het ontwikkelen van modulaire navigatie ondersteuning voor verscheidene platformen, zoals een rollator, rolstoel en driewieler, met een naadloze overgang tussen binnen- en buitenruimten zoals wooncomplexen en winkelcentra. Langduriger...

Bekijk dit project

CONFIDENCE, Mobility safeguarding assistance service with community functionality for people with dementia

Afgerond (juni 2012 - november 2015)

CONFIDENCE: biedt veiligheid bij beginnende dementie Ouderen met milde vormen van dementie hebben moeite zich onafhankelijk buitenshuis en binnenshuis te oriënteren. Als ze in de war raken en niet meer goed weten wat ze moeten doen, kan dat voor onrust zorgen. Ook bij hun familie of mantelzorgers. Monitoring op afstand, met goede communicatiemogelijkheden, is dan een uitkomst. Hoe het werkt ...

Bekijk dit project

E-MOSION (Elderly friendly MObility Services for Indoor and Outdoor sceNarios)

Afgerond (juli 2012 - mei 2016)

Veelvoorkomende gezondheidsproblemen, angst voor beperkte mobiliteit of chronische ziekten kunnen ouderen belemmeren in het ondernemen van activiteiten buitenshuis. De beoogde oplossing is een mobiele applicatie die de gebruiker ondersteund in zijn of haar mobiliteit en navigatie,zowel binnen als buiten. En rekening houdt met openbaar vervoer, de gezondheid van de gebruiker en andere...

Bekijk dit project

Happy Walker - Platform for Stimulation of Physical and Mental Activity of Older Adults.

Afgerond (september 2012 - februari 2016)

Happy Walker: helpt ouderen veilig op pad Om gezond en zelfstandig te leven zijn mobiliteit en een actieve levensstijl essentieel. Dat geldt zeker voor ouderen. Een betere sociale participatie zorgt voor een hogere kwaliteit van leven. ICT kan ouderen stimuleren om activiteiten te plannen en voor te bereiden, alleen of met vrienden. En om veilig op pad te gaan. Hoe het werkt Happy Walker is...

Bekijk dit project

Image Guided Orientation and Navigation System for Blind and Visually Impaired People

Afgerond (september 2012 - juni 2018)

IMAGO: verbetert de mobiliteit bij visuele beperkingen Sociale en economische participatie is een groot probleem voor mensen met een visuele beperking. Zelfstandige mobiliteit is hierbij een belangrijke factor. De ondersteuning van die mobiliteit is in de afgelopen honderd jaar – na de introductie van de geleidehond of de wit-rode taststok – nauwelijks verbeterd. Moderne beeld- en...

Bekijk dit project

MOBILE.OLD Residential & outdoor services advancing the mobility of older persons´ mobility

Afgerond (juni 2012 - mei 2014)

MOBILE.OLD: helpt ouderen eropuit te blijven gaan Het uitstippelen van een reisroute, het kopen van een treinkaartje of het gebruiken van een navigatiesysteem vereisen vaak goede technische vaardigheden. Dit bemoeilijkt voor ouderen de toegang tot deze diensten. Ook de angst om te verdwalen of te vallen verhoogt de drempel om eropuit te gaan. Gerichte ondersteuning kan stimulerend werken. Hoe...

Bekijk dit project

MYGUARDIAN: A Pervasive Guardian for Elderly with Mild Cognitive Impairments

Afgerond (mei 2012 - januari 2016)

MyGuardian: ondersteunt mobiliteit bij milde cognitieve beperkingen Ouderen met een milde cognitieve stoornis voelen zich vaak beperkt in de mogelijkheden om zich buitenshuis te bewegen. Ze zijn bang te verdwalen en weten niet wat te doen als ze plotseling hulp nodig zouden hebben. Zorgverleners hebben twijfels of het wel veilig is om de persoon in kwestie naar buiten te laten gaan. Hoe het...

Bekijk dit project

Navigation Support for Older Travellers with Memory Decline (NavMem)

Afgerond (oktober 2012 - mei 2017)

NavMem: helpt ouderen zelf te kunnen blijven navigeren Ouderen kunnen door cognitieve beperkingen moeite hebben om ergens naartoe te navigeren. Door een beroerte of beginnende dementie kan hun oriëntatievermogen zijn aangetast. Zij – en hun naasten – hebben behoefte aan een hulpmiddel dat het vertrouwen geeft dat ze niet zullen verdwalen. Zonder dat ze de regie daarbij uit handen hoeven te geven....

Bekijk dit project

Personal Protection and Caring System (2PCS)

Afgerond (augustus 2011 - april 2014)

2PCS: zorgt voor veiligheid en rust bij beginnende dementie Ouderen met dementie willen vaak zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen. Ook als ze door verminderde cognitieve vermogens angstiger worden om zelfstandig te blijven functioneren. Technische oplossingen maken zorg-op-afstand voor deze groep mogelijk. Dat helpt hen om een volwaardig deelnemer aan de samenleving te blijven. ...

Bekijk dit project

Active Living for Alzheimer Patients (ALFA)

Afgerond (september 2011 - mei 2017)

ALFA: helpt ouderen zelf hun dag te blijven indelen Mensen met dementie hebben de neiging om inactief te worden. Deze inactiviteit kan leiden tot snelle verslechtering van hun cognitieve vermogens. Wandelen, sporten, goed eten en dagelijkse routines kunnen deze neerwaartse spiraal doorbreken. Maar ze betekenen ook een risico om te verdwalen, te vallen en een onzeker gevoel te krijgen over wat nu...

Bekijk dit project

Ambient Assisted Living User Interfaces (AALuis)

Afgerond (juli 2011 - oktober 2014)

AALuis: laat ouderen meedenken over toegankelijke ICT Er worden veel ICT-diensten ontwikkeld die zelfstandigheid, zelfvertrouwen, gezondheid en mobiliteit van ouderen kunnen bevorderen. De gebruikersinterfaces van deze diensten sluiten soms echter onvoldoende aan bij de behoeften en eisen van de doelgroep. Daardoor schieten de diensten tekort qua toegankelijkheid, aanpasbaarheid en bruikbaarheid....

Bekijk dit project

CARE services advancing the social interaction, health wellness and wellbeing of elderly people AT HOME (Care@Home)

Afgerond (november 2011 - oktober 2015)

Care@Home: biedt een platform voor wonen, zorg en welzijn Wie langer zelfstandig thuis wil blijven wonen, hecht waarde aan veiligheid, mobiliteit en gezondheid. Maar minstens zo belangrijk zijn zaken als sociale contacten en wellness. Empowerment van ouderen vraagt dus niet alleen om goede communicatie met familie, vrienden en hulpverleners. Ook entertainment en diensten rond huishouden,...

Bekijk dit project

STIMULATE. Sustainable e-Mobility Services for Elderly People

Afgerond (september 2011 - augustus 2013)

Dankzij moderne informatie- en communicatietechnologieën komen steeds meer op maat gemaakte services beschikbaar. Bijvoorbeeld om te reizen en zich te verplaatsen. Maar het gebruik van deze diensten lukt alleen als de potentiële gebruiker de technologie accepteert. Met name ouderen hebben soms moeite met moderne ICT en laten de bijpassende diensten dan links liggen. Hoe het werkt STIMULATE is...

Bekijk dit project

FOOD (Framework for Optimizing the prOcess of feeDing)

Afgerond (september 2011 - oktober 2015)

FOOD: maakt koken leuker én gezonder voor thuiswonende ouderen Zorgverleners richten zich steeds meer op het stimuleren van een gezonde levensstijl. Gezonder leven draagt bij aan het voorkomen van gezondheidsproblemen en vermindert het risico op complicaties bij (chronische) aandoeningen. Een optimaal voedingspatroon kan de kwetsbaarheid van ouderen aanzienlijk beperken. Hoe het werkt FOOD...

Bekijk dit project

ALICE (Advanced Lifestyle Improvement system & new Communication Experience)

Afgerond (maart 2010 - maart 2012)

ALICE: maakt contact via het tv-toestel mogelijk voor ouderen Veel ouderen hebben een beperkte mobiliteit en zijn daardoor aan huis gebonden. Hierdoor kunnen ze sociaal geïsoleerd raken en eenzaam worden. Een gebrek aan sociale interactie met de omgeving en het ontbreken van prikkels kan leiden tot verschillende gezondheidsproblemen, waaronder depressie. Hoe het werkt ALICE ontwikkelt een...

Bekijk dit project

Virtual Collaborative Social Living Community for Elderly (Co-LIVING)

Afgerond (oktober 2010 - oktober 2013)

Co-Living: houdt ouderen langer sociaal actief Ouderen die nog zelfstandig wonen, komen soms te weinig tussen de mensen. Als ze het grootste gedeelte van hun tijd alleen thuis doorbrengen, kunnen zij fysieke, psychologische en psychosociale problemen ontwikkelen. Ze bewegen te weinig, raken sociale contacten kwijt en dreigen verder te vereenzamen. ICT kan deze vicieuze cirkel helpen doorbreken. ...

Bekijk dit project

Connected Vitality, the Personal Telepresence Network (CVN)

Afgerond (juni 2010 - oktober 2013)

Connected Vitality Network: verbindt mensen virtueel maar levensecht Een grote groep ouderen is eenzaam, vooral als ze op hogere leeftijd hun partner verliezen. Als hun mobiliteit bovendien afneemt, wordt het nog moeilijker om het sociale netwerk goed te onderhouden. Echt persoonlijke ontmoetingen blijven onvervangbaar. Toch kan ‘telepresence’ een alternatief zijn als het lastig is iemand ‘in het...

Bekijk dit project

Express to Connect (E2C)

Afgerond (maart 2010 - maart 2013)

E2C: helpt ouderen hun herinneringen te delen met naasten Oud worden brengt een risico met zich mee om eenzaam en geïsoleerd te raken. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben, zoals depressiviteit en een verhoogde kans op dementie. Onderzoek heeft aangetoond dat het ophalen van herinneringen en het delen daarvan (ook wel reminiscentie genoemd) het geestelijk welzijn van ouderen kan verbeteren en hun...

Bekijk dit project

HOME services aDvancing the sOcial inTeractiOn of eLDerly people (HOMEdotOLD)

Afgerond (juli 2010 - juli 2012)

HOMEdotOLD: maakt ICT-gebruik gemakkelijk voor ouderen Veel ouderen hebben moeite met sociale media, terwijl deze voorzieningen eenzaamheid kunnen verminderen. Vaak is computerervaring noodzakelijk en computerprogramma’s zijn niet altijd even gebruiksvriendelijk. Zeker niet als je er niet mee bent opgegroeid. Sociale mediagebruik via een tv-toestel met een gewone afstandsbediening, is dan een...

Bekijk dit project

TAO Communitiy & collaboration

Afgerond (oktober 2010 - oktober 2013)

TAO: stimuleert ouderen hun kennis en expertise online in te zetten Steeds meer sociale interacties vinden online plaats. Kennis en expertise lenen zich goed voor online uitwisseling en samenwerking, denk aan Wikipedia. De input van 50-plussers is daarbij van meerwaarde. Maar juist deze groep maakt nog relatief weinig gebruik van de mogelijkheden. Daardoor blijven hun kennis en competenties...

Bekijk dit project

V2Me Interventiestudie in Nederland: Eenzaamheid en sociaal netwerkverbetering via ICT bij ouderen

Afgerond (mei 2010 - november 2013)

V2me: bestrijdt eenzaamheid bij ouderen met een virtuele coach Veel ouderen voelen zich eenzaam. Sociale participatie gaat dat gevoel tegen. ICT-oplossingen kunnen een rol spelen bij het verbeteren van de sociale participatie en zo bijdragen aan het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen. Bijvoorbeeld door hen te prikkelen tot interactie en hun sociale vaardigheden te verbeteren. Hoe het werkt ...

Bekijk dit project

WeCare 2.0

Afgerond (februari 2010 - december 2012)

WeCare 2.0: maakt het ouderen makkelijker contacten te onderhouden Veel ouderen zijn door een ziekte of handicap beperkt in hun mobiliteit. Sociale netwerken kunnen deze groep helpen om zelfstandig te blijven en langer thuis te blijven wonen. ICT kan ervoor zorgen dat deze ouderen (nieuwe) netwerken weten op te bouwen. Zo kunnen zij eenzaamheid en sociaal isolement voorkomen. Hoe het werkt In...

Bekijk dit project

A2E2 Adaptive Ambient Empowerment of the Elderly

Afgerond (april 2009 - mei 2013)

A2E2: virtuele coach brengt ouderen in beweging Voor ouderen met (het risico op) chronische aandoeningen, zoals diabetes of hart- en vaatproblemen, is het van groot belang om te blijven bewegen. Om de kwaliteit van leven te verhogen en gezondheidsproblemen te voorkomen, is het belangrijk om ouderen daartoe expliciet te motiveren. Hoe het werkt A2E2 is opgezet om een virtuele coach te...

Bekijk dit project

Is-active

Afgerond (april 2009 - augustus 2012)

IS-Active: helpt ouderen hun aandoening beter te managen Mensen met COPD (of een andere chronische aandoening) kunnen deze managen met hulp van lichamelijke oefeningen, speciaal aangepast aan iemands specifieke situatie. Daarvoor moeten ouderen zelf hun aandoening kunnen monitoren en direct adequate feedback krijgen over hun bewegingsactiviteiten. Dat biedt inzicht in de effecten van een betere...

Bekijk dit project

ROSETTA Guidance and Awareness Services for Independent Living

Afgerond (juni 2009 - juni 2012)

ROSETTA: houdt ouderen met Parkinson of Alzheimer langer zelfstandig Voor ouderen met een progressieve chronische ziekte, zoals de ziekte van Alzheimer of Parkinson, vormen de toenemende kosten van de gezondheidszorg en het verwachte tekort aan professionele zorgverleners een ernstige bedreiging. ICT-systemen kunnen deze ouderen en hun mantelzorgers ondersteunen bij het zelfstandig blijven wonen...

Bekijk dit project

A home based approach to the years of Ageing

Afgerond (april 2009 - augustus 2011)

Happy Ageing: helpt ouderen eenvoudig hun zelfstandigheid behouden Door de toenemende vergrijzing ondervinden steeds meer ouderen problemen in het dagelijks functioneren en bij deelname aan de maatschappij. Ouderen kunnen zich best wat voorstellen bij ICT-oplossingen. Ze willen dan wel het liefst een plug & play-systeem dat hen ondersteunt bij het gewone leven; makkelijk verkrijgbaar, eenvoudig...

Bekijk dit project

Connected Care for Elderly Persons Suffering from Dementia

Afgerond (juli 2009 - juli 2012)

CCE: ondersteunt mensen met dementie met simpele hulpmiddelen Door de toenemende vergrijzing ondervinden steeds meer ouderen problemen in het dagelijks functioneren en bij deelname aan de maatschappij. Ouderen kunnen zich best wat voorstellen bij ICT-oplossingen. Ze willen dan wel het liefst een plug & play-systeem dat hen ondersteunt bij het gewone leven; makkelijk verkrijgbaar, eenvoudig te...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website