Projecten

intoPOCT: implementatie en opschaling van Point-of-Care-Testing bij huisartsen

Afgerond (mei 2014 - mei 2016)

Bij Point-Of-Care-Testing bij huisartsen (POCT) wordt de uitvoer en verwerking van laboratorium testen verplaatst van laboratoria naar de huisartsenpraktijk. Laboratoria leveren meetapparatuur en meetmaterialen aan de huisarts, deze voert de metingen uit bij zijn patiënt en de gegevens worden verwerkt in de informatie systemen van de huisarts en het laboratorium.In de laboratoria was de apparatuur...

Bekijk dit project

ZonMw Werkplaats e-Health Kennis bundelen en praktisch toepasbaar maken

Afgerond (mei 2015 - juni 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Van doktersassistent tot eHealth-assistent; Het inbedden van eHealth in de opleiding tot doktersassistent van het ROC Midden Nederland

Afgerond (april 2014 - oktober 2014)

Probleemstelling: Door de komst van e-health veranderen de werkzaamheden van de eerste lijns zorg. Personeel is hier nog niet volledig klaar voor, waardoor e-health niet optimaal geïmplementeerd wordt. We kunnen hierop inspelen door bijvoorbeeld doktersassistenten al in een vroeg stadium kennis te laten maken met e-health. Zo verklein je de kenniskloof tussen opleiding en praktijk. Daarom bundelen...

Bekijk dit project

Studie van het implementatieproces van de PaTz Portal

Afgerond (juni 2014 - juli 2015)

Steeds meer mensen willen thuis sterven. Daarbij komt dat patiënten vaker met complexe ziektebeelden uit het ziekenhuis ontslagen worden. Dit vraagt om intensivering van de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleging en gerichte ondersteuning door consulenten palliatieve zorg.Vanuit die behoefte is een initiatief gestart om de informatie-uitwisseling en besluitvorming tussen deze...

Bekijk dit project

Route M’n Mattie - Een Implementatieroute voor een ondersteunende webbased applicatie voor jongeren met psychiatrische problemen in de GGZ

Afgerond (juni 2014 - augustus 2016)

Er komt verandering in de Jeugd GGZ. Ondanks dat de zorg goedkoper en efficiënter moet, wil de sector blijven innoveren. Moderne online e-health applicaties zijn het middel om juist de jongere doelgroep makkelijker te bereiken om behandeling aan te gaan en vol te houden. Multimedia zijn een welkome aanvulling op de reguliere, analoge behandeling. Recentelijk hebben Mondriaan Kinderen en Jeugdigen...

Bekijk dit project

PsyNet: een zorgzame cirkel rondom de ernstig psychiatrisch patiënt

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

Mensen met ernstige psychiatrische problemen hebben vaak verschillende vormen van hulp en begeleiding nodig. Daardoor hebben ze te maken met veel verschillende regels en hulpverleners. Het is heel moeilijk om het overzicht hierin te houden. Doordat er tussen verschillende hulpverleners vaak slecht wordt samengewerkt worden dingen vaak dubbel gedaan of worden er juist belangrijke zaken vergeten....

Bekijk dit project

Patiëntvoorkeuren bij de inzet van e-mental health als terugvalpreventie

Afgerond (juni 2014 - januari 2017)

Ondersteuning bij psychische klachten via internet heeft de toekomst: het is effectief, toegankelijk en de kosten zijn beperkt. Deelname aan zogenaamde e-mental health interventies is momenteel echter laag.Kennis over voorkeuren van patiënten en hun beweegredenen voor deelname is heel belangrijk, maar ontbreekt grotendeels. Met behulp van een discrete choice experiment kan deze kennis worden...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een handleiding ‘Value Case voor eHealth in de Eerstelijnszorg’

Afgerond (juni 2014 - juni 2015)

Ondanks positieve verwachtingen, wordt er in de eerstelijnszorg nog niet veel gebruik gemaakt van technologieën die de zorg kunnen ondersteunen en verbeteren. Een van de redenen hiervoor is dat er onduidelijkheid is over realistische doelen, mogelijke belemmeringen en ervaren meerwaarde van het gebruik van zorgtechnologie voor verschillende partijen.Het doel van dit project is om een handleiding...

Bekijk dit project

Ontwikkeling hupmiddelen implementatie methode Zorg voor Online voor teams

Afgerond (juni 2014 - augustus 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Online astmazorg voor kinderen: van trial naar praktijk

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

Van 2011-2014 werd bij 210 kinderen met astma (6-16jr) onderzocht of de helft van de reguliere controlebezoeken in het ziekenhuis vervangen kon worden door online monitoring in een online astmakliniek: www.luchtbrug.nl. De voorlopige resultaten hiervan tonen aan dat astmacontrole, het aantal klachtenvrije dagen en longfunctie van kinderen met astma die 50% minder in ziekenhuis gecontroleerd werden...

Bekijk dit project

B-bewust in Bedrijf: beter voorbereid op gezamenlijke besluitvorming. Zelfmanagement ondersteuning van de patiënt. Meer regie patiënt, meer werkplezier zorgverlener

Afgerond (januari 2015 - december 2016)

B-bewust in bedrijf: beter voorbereid op gezamenlijke besluitvormingBorstkankervereniging Nederland (BVN) heeft een functionaliteit ontwikkeld (www.b-bewust.nl) waarmee borstkankerpatiënten online een persoonlijke checklist kunnen samenstellen ter voorbereiding op gesprekken met behandelaar of verpleegkundige.Dit project beoogt de opschaling van deze checklist functionaliteit doordat behandelteams...

Bekijk dit project

Implementeren van de e-health interventie Obli ter preventie van uitdroging bij zelfstandig wonende risico-ouderen

Afgerond (januari 2015 - december 2016)

Uitdroging bij ouderen is een groot gezondheidsprobleem. Er is een drinkherinneringsapparaat (Obli) ontwikkeld om ouderen te ondersteunen bij voldoende drinken.De GGD West-Brabant heeft subsidie gekregen van ZonMw om een project hiervoor uit te voeren. In het project komt het volgende aan bod:• Hoe de Obli het beste aan ouderen aangeboden kan worden en tot gebruik kan leiden.• Welke behoeften...

Bekijk dit project

Implementatie van Psyfit.nl, een generieke online mental fitness interventie voor huisartspatiënten met lichte psychische klachten

Afgerond (januari 2015 - december 2016)

Psyfit.nl is een online zelfhulpcursus waarmee de mentale conditie wordt getraind. Via de mental fitness principes, zoals het stellen van doelen, optimistisch leren denken en leven in het hier en nu, werken mensen aan hun welbevinden en veerkracht.In huisartsenpraktijken, die in het algemeen veel te maken hebben met patiënten met lichte psychische klachten, wordt Psyfit.nl als laagdrempelige...

Bekijk dit project

Het Beeldhorloge Bredere implementatiemogelijkheden in kaart gebracht en financieel onderbouwd

Afgerond (mei 2014 - maart 2015)

Het Beeldhorloge is een e-health applicatie in de vorm van een digitaal horloge. Hierop worden de dagelijkse activiteiten in de vorm van gepersonaliseerde plaatjes en foto’s weergegeven. Onderzoek in de gehandicaptenzorg laat zien dat het de zelfredzaamheid vergroot. De vraag is of deze effecten ook aanwezig zijn in de ouderenzorg en dan met name bij dementerenden. Zowel qua indicatiestelling als...

Bekijk dit project

Fenotype-genotype onderzoek naar chromosoom 6 veranderingen; het toepassen van e-health door de implementatie van een gebruiksvriendelijke portal voor het verzamelen van gegevens bij zeldzame ziektes

Afgerond (januari 2015 - december 2015)

Chromosoom 6 veranderingen zijn zeldzaam en kunnen aangeboren problemen en ontwikkelingsachterstand geven. Ouders en hulpverleners ontberen vaak informatie die nodig is voor een goede begeleiding van deze kinderen.Ouders delen wel wereldwijd informatie via social media, maar er kan hierbij een taalbarrière zijn. Bovendien zijn er veel verschillende chromosoom 6 afwijkingen en het juist koppelen...

Bekijk dit project

EuroGo Op weg naar een Europees data-register voor en door patiënten met de ziekte van Gaucher.

Afgerond (februari 2015 - februari 2017)

Op weg naar een Europees data-register voor en door patiënten met de ziekte van Gaucher met EuroGo.Doel is het creëren van een betrouwbaar en compleet, industrie onafhankelijk, data-register voor Gaucher patiënten. Data worden door patiënten en behandelaars (koppeling aan EPD-systeem) gegenereerd en de patiënt beheert zijn eigen dossier.Patiënten met de ziekte van Gaucher worden behandeld met...

Bekijk dit project

eHealth implementatie in samenwerkingsverbanden

Afgerond (november 2013 - november 2014)

Zorgorganisaties die in de praktijk in samenwerkingsverbanden zorgondersteuning bieden, ondervinden in de praktijk belemmeringen bij de invoering van eHealth omdat de business case vaak onduidelijk is. e-health speelt een cruciale rol als middel om meer effect, meer zorg rond de client te organiseren met minder inspanning. Onduidelijk is echter welke organisatie de kosten heeft en welke de...

Bekijk dit project

E-health voor zeldzame aandoeningen: het KLIKt

Afgerond (april 2015 - juli 2016)

Als kinderen opgroeien met een zeldzame ziekte staat hun ontwikkeling onder druk door problemen met kwaliteit van leven en psychosociaal functioneren.De VSOP (Verenigde Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties) en de psychosociale afdeling van het Emma Kinderziekenhuis (AMC), onderzoeken deze problematiek bij kinderen en hun ouders door een enquête onder patiëntenorganisaties en...

Bekijk dit project

Bevordering van implementatie van digitale voorlichting voor darmonderzoeken

Afgerond (januari 2015 - december 2015)

Met de ‘Coloscopie MEx’ applicatie worden patiënten voorgelicht voor zij een darmonderzoek (coloscopie) ondergaan. Ook geven ze via deze applicatie informatie over hun medische toestand. Bovendien geven patiënten toestemming voor de ingreep, ook wel informed consent genoemd. In dit geval dus e-consent. Door het algemene standaard van de software is de applicatie is ook geschikt voor andere...

Bekijk dit project

Betere zorg door dagelijkse patiëntenfeedback en een dialoog met patiënten

Afgerond (mei 2014 - november 2014)

Hoe is de implementatie, verdere uitrol en opschaling van een nieuwe patiëntenfeedbackmethodiek (CareRate) bij het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) of andere zorgverleners te verbeteren?CareRate is een nieuwe patiëntenfeedbackmethodiek waarmee op basis van dagelijkse patiëntenfeedback de zorg direct, heel gericht en kostenbesparend te verbeteren is.CareRate is geïmplementeerd op basis van kennis...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website