ZonMw geeft ICT daar waar dit mogelijk en zinvol is aandacht in de programma’s en subsidieoproepen. De manier waarop, kan verschillen per project. Er wordt onderscheid gemaakt tussen onderzoeks-, ontwikkelings- en implementatieprojecten. Speelt ICT een rol in het project? Zie hieronder en in de bijlage Voorwaarden van de subsieaanvraag met welke criteria u rekening dient te houden. Hierbij maken we onderscheid in aandachtspunten bij ICT applicaties en aandachtspunten bij ICT-standaarden in onderzoek. Uw toelichting op deze punten telt mee in de beoordelingsprocedure. Voor de specifieke voorwaarden van een subsidieoproep dient u de betreffende calltekst aan te houden.

ICT-standaarden in onderzoek

Bij het gebruik van een ICT applicatie wordt digitale data gegenereerd. De keuzes op het terrein van data en ICT die u voor uw project kunt maken, zijn sterk afhankelijk van de mogelijkheden die uw instituut daarvoor heeft. Daarom moet u zich zeker laten adviseren door de ICT- en/of datamanager van uw instituut. Verder is het raadzaam om bij SURF advies te vragen, zie ‘mogelijkheden voor hulp’.

Om onderzoeksdata uiteindelijk te kunnen uitwisselen is het raadzaam dat u ICT-standaarden en e-infrastructuren (ook wel onderzoeksdata-infrastructuren genoemd) kiest die in uw vakgebied gangbaar zijn of vanuit wet- en regelgeving worden voorgeschreven. Wanneer u gebruik moet maken van de ‘installed base’ van uw eigen instituut, inclusief standaarden en e-infrastructuren, is het moeilijk om voor één specifiek project daarvan af te wijken. Ook omdat er meestal geen onderzoeksgeld wordt gealloceerd voor de inrichting van een nieuwe digitale infrastructuur.

ZonMw is zich ervan bewust dat de digitale omgeving waarin onderzoekers werken volop in ontwikkeling is. ZonMw werkt daarom mee aan initiatieven die ertoe bijdragen dat de digitale werkomgeving onderzoekers in staat stelt om te (gaan) voldoen aan de doelstelling van uitwisselbaarheid. De primaire verantwoordelijkheid ligt echter bij het (onderzoeks)veld. In die zin biedt elk nieuw project kansen om te stimuleren dat de standaarden en voorwaarden voor e-infrastructuur worden toegepast.

Mocht u meer willen weten over eHealth en ICT in de zorg dan kunt u contact opnemen met Inge Valstar.

Contact

Foto Annemarie Penders

Annemarie Penders
Senior programmamanager

+31 70 349 50 43
penders@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website