Projectomschrijving

Internationaal onderzoek laat zien dat emotionele problemen bij meisjes de laatste 5 jaar enorm zijn toegenomen, terwijl dit niet het geval is bij jongens. Toegenomen gebruik van sociale media, echtscheidingen en schoolstress zouden hiervoor verantwoordelijk zijn. Het is onduidelijk of er ook in Nederland een toename in emotionele problemen is bij meisjes, hetgeen van groot belang is voor beleidsontwikkeling in ons land.

In dit grootschalige onderzoek bestuderen wij in hoeverre 1) Nederlandse meisjes in 2017 meer emotionele problemen rapporteren dan in 2013; 2) een mogelijke toename in gebruik van sociale media, ouderlijke scheidingen en schoolstress dit kunnen verklaren; 3) de toename en verbanden met name gelden voor bepaalde subgroepen, zoals meisjes met traditionele gendernormen, een migratieachtergrond en een laag opleidingsniveau.

Dit onderzoek is opgezet door de Universiteit Utrecht, in samenwerking met patiëntenvereniging MIND, het RIVM en het Trimbos-instituut.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website