Projectomschrijving

De huidige richtlijnen voor de preventie van hart- en vaatziekten zijn niet goed afgestemd op het risicoprofiel van vrouwen. Dit komt omdat de richtlijnen vooral zijn ontwikkeld op basis van onderzoek onder mannen. Informatie over het risico bij vrouwen is nodig voor aanpassing van de richtlijnen.

Doel

Wij onderzoeken daarom welke groepen vrouwen een hoog risico hebben om hart- en vaatziekten te krijgen. 

Werkwijze

We gebruiken voor het onderzoek gegevens uit de HELIUS studie onder 24.000 personen uit 6 etnische groepen in Amsterdam. Eerst bestuderen we het vóórkomen van hart- en vaatziekten in subgroepen naar sekse, gender en etniciteit. Daarna onderzoeken we hoe biologische factoren (gerelateerd aan sekse) en sociaal-culturele factoren (gerelateerd aan gender en/of etniciteit) met het risico samenhangen. Tevens gaan we na of deze factoren het ontstaan van hart- en vaatziekten kunnen voorspellen.

Verwacht resultaat

Op basis van de resultaten doen we aanbevelingen voor aanpassing van de richtlijnen voor vrouwen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website