Projectomschrijving

Doel: Dit onderzoek analyseert de Nationale Autisme Register database inzake ervaringen en resultaten van vrouwen met autisme in de gezondheidszorg. Onderzoekers houden hierbij rekening met de extra impact van genderidentiteit en (oudere) leeftijd.

Methoden: In een eerste stap zullen gegevens uit de NAR-database onderzocht worden. De resultaten hiervan zullen worden samengevat. De analyse van onderzoeksdata gebeurt samen met vrouwen met autisme. We werken samen met ervaringsdeskundigen om beter te kunnen begrijpen waarom bepaalde ervaringen en resultaten optreden, en ook om tot mogelijke aanbevelingen te kunnen komen: wat kan worden gedaan om gelijke toegang tot gezondheidszorg voor autistische vrouwen en betere resultaten te waarborgen.

Uitkomsten: Twee producten: een ‘Wegenkaart’ voor clinici om ongelijkheden te voorkomen, en een ‘Goedepraktijken Gids.’ We zullen samenwerken met co-onderzoekers met autisme om deze resultaten te presenteren en zo breed mogelijk te verspreiden.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website