Projectomschrijving

Er zijn aanwijzingen dat vrouwen vaker bijwerkingen hebben dan mannen. Vooralsnog ontbreekt systematisch epidemiologisch onderzoek naar de verschillen in aard en presentatie van bijwerkingen tussen vrouwen en mannen in de dagelijkse praktijk.

Opzet

Voor dit onderzoek maken we gebruik van het PHARMO Database Network. Deze database, met gegevens van meer dan 3 miljoen geanonimiseerde patiënten, bevat geneesmiddel aflevergegevens uit openbare apotheken, ziekenhuisopnames, huisartsgegevens en klinische laboratoriumwaarden. De prevalentie en incidentiedichtheid van geneesmiddel-gerelateerde opnames bij mannen en vrouwen zullen worden vastgesteld met behulp van de HARM+ lijst, een lijst met combinaties van geneesmiddelen en uitkomsten, die volgens een expert team mogelijk geneesmiddel-gerelateerd zijn.

Verwacht resultaat

Als duidelijk is om welke bijwerkingen het gaat en bij welke geneesmiddelen er man-vrouw verschillen optreden, kan een vervolgstudie naar oorzakelijke factoren worden gedaan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website