Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Partnergeweld, of Intimate Partner Violence (IPV) is elk fysiek, psychisch, seksueel of economisch geweld dat plaatsvindt tussen huidige of voormalige partners. Het is wereldwijd een groot gezondheidsprobleem sterk beïnvloed door Gender aspecten: in verreweg de meeste gevallen gaat het om geweld tussen man en vrouw, waarbij de vrouw het slachtoffer is. Het is een van de thema’s aangewezen door ZonMW in de kennisagenda Gender&Gezondheid. Een op de drie vrouwen in Nederland is (ooit) slachtoffer van partnergeweld. Vrouwelijke slachtoffers van geweld hebben een verhoogd risico op depressie, angststoornissen en andere psychische en (onverklaarde) lichamelijke klachten. Kinderen van deze vrouwen zijn getuige van het geweld en daardoor ook slachtoffer: ze hebben een kans van een op drie om later hetzij dader hetzij slachtoffer te worden van geweld.

Er zijn binnen de gezondheidszorg weinig effectieve interventies aanwezig voor vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld. Vrouwen ervaren barrières om het geweld met iemand te bespreken of om hulp te vragen. Ze voelen zich niet op hun gemak, denken dat het probleem niet ernstig genoeg is en maken zich zorgen over de gevolgen zoals hun veiligheid bij het openbaar maken van het geweld.

eHealth wint als een nieuwe vorm van therapie steeds meer terrein met in de laatste jaren toenemende bewijzen van effectiviteit. Het is laagdrempelig en toegankelijk vanuit iedere plaats en op elk tijdstip. Het zorgt bovendien voor anonimiteit en een gevoel van veiligheid. In Nederland heeft bijna 100% van alle mensen, ook uit minderheidsgroepen, toegang tot internet. Dit maakt een eHealth methode geschikt voor vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld.

SAFE is een project waarbij slachtoffers van partnergeweld, onderzoekers en experts samenwerken om een eHealth interventie te ontwikkelen voor deze slachtoffers. SAFE stelt zichzelf tot doel om een zelfhulp eHealth interventie te ontwikkelen én te testen voor vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld. Het doel van deze interventie is om het bewustzijn van deze vrouwen dat hun leefsituatie ongezond is te verhogen en hen te ondersteunen bij het maken van keuzes in het veranderen daarvan. SAFE werkt samen met stichting Zijweg en maakt gebruik van de materialen van expertisecentrum Pharos om de interventie zo toegankelijk mogelijk te maken voor de doelgroep. De toegang is gratis.

Onze hypothese is dat SAFE leidt tot een toename van het besef dat hun leefsituatie ongezond is met mogelijkheden tot verandering, een vergroting van ervaren steun en daadkracht, een vermindering van symptomen van depressie en angst, en tot het zoeken van directe hulp.

Het project bestaat uit 1: de ontwikkeling van SAFE, gebaseerd op de ervaringen van slachtoffers, experts, vergelijkbare eHealth interventies en literatuur; 2: een geblindeerde RCT om de effectiviteit van SAFE te meten; en 3: een proces evaluatie van SAFE om meer inzicht te krijgen in gebruik, de belemmerende en faciliterende factoren voor implementatie en de subjectieve effectiviteit zoals ervaren door de gebruikers.

Op dit moment verwachten we dat SAFE een volledige zelf ondersteunende interventie zal zijn. We gaan uit van vier modules: 1. Informatie over partnergeweld (en daarmee bewustzijn verhogen); 2. De sociale omgeving in kaart brengen (en daarmee ervaren steun verhogen of ontdekken); 3. Daadkracht verhogen door het aanleren van probleem oplossende technieken en 4. Informatie over professionele hulp. Binnen de modules kunnen verschillende methodes gebruikt worden, zoals informatie, opdrachten, testen, levensverhalen en verhalen van andere slachtoffers. Een forum of chat kunnen steun geven. Een nooduitgang en instructies over de veiligheid worden toegevoegd.

 

De implementatie van SAFE is gewaarborgd in zowel het onderzoek (haalbaarheid, proces evaluatie), als het onderzoeksteam (brede kennis en ervaring in het implementeren van interventies), als ook de samenwerking met stichting Zijweg en stichting Back on Track.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website