Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

PRIDE kijkt naar geslachts-specifieke factoren omtrent hartfalen en dan specifiek het type hartfalen dat nog niet goed te behandelen is (HFpEF) en dat helaas veel bij vrouwen voorkomt. Dit doen we om huisartsen, cardiologen en patiënten van meer kennis te voorzien omtrent HFpEF teneinde de individuele patiënt eerder op te sporen en een op maat gemaakte, vroegtijdige behandeling te bieden zodat HFpEF minder ernstig verloopt en mogelijk voorkomen kan worden. Uit het project is gebleken dat er tot op heden weinig bekend is over zowel geslachts-specifieke risicofactoren voor HFpEF als geslachts-specifieke bijwerkingen van medicatie voor hartfalen. Momenteel zijn we bezig met het analyseren van een grote dataset, rechtstreeks afkomstig uit de patiëntenzorg, waaruit we inderdaad lijken te kunnen opmaken dat vrouwen een groter risico hebben op een verslechterende hartfunctie dan mannen. De identificatie van risicofactoren die dit kunnen verklaren en de prognose van deze patiënten worden momenteel geanalyseerd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tot nu toe is uit het PRIDE project gebleken dat er tot op heden weinig bekend is over zowel geslachts-specifieke risicofactoren voor HFpEF als geslachts-specifieke bijwerkingen van medicatie voor hartfalen. Momenteel zijn we bezig met het analyseren van een grote dataset, rechtstreeks afkomstig uit de patiëntenzorg, waaruit we inderdaad lijken te kunnen opmaken dat vrouwen een groter risico hebben op een verslechterende hartfunctie dan mannen. De identificatie van risicofactoren die dit kunnen verklaren en de prognose van deze patiënten worden momenteel geanalyseerd.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het PRIDE project is een project dat zich richt op de verbetering van de preventie van hart- en vaatziekten door hartfalen in een eerder, beter behandelbaar stadium te detecteren. Dit onder meer door de prevalentie van

(het voorstadium van) hartfalen alsook de geslachts-specifieke risicofactoren die hiermee samenhangen beter in kaart te brengen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We hebben tot nu toe literatuuronderzoek verricht naar de rol die geslacht speelt in het verband tussen risicofactoren voor hartfalen en de ontwikkeling van (het voorstadium van) hartfalen. De resultaten van dit review laten zien dat er weinig onderzoek is gedaan naar het effect dat geslacht heeft op het verband tussen risicofactoren en de ontwikkeling van (het voorstadium van) hartfalen. Meer onderzoek naar dit fenomeen is nodig. Dit onderzoek gaan wij zelf verrichten met behulp van een database van ongeveer 50.000 personen waarin we het verband tussen potentiele risicofactoren voor hartfalen en de ontwikkeling van (het voorstadium van) hartfalen alsmede de ziekenhuisopnames voor hartfalen en het overlijden aan hartfalen op geslachts-specifieke wijze in kaart zullen brengen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sex differences are evident in heart failure (HF). Where women tend to develop heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF), men are more likely to develop heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF). HFpEF is on the rise in our society as treatment for HFpEF has consistently failed in contrast with HFrEF. Therefore, focus on prevention is key. One of the early echocardiographic features of impaired relaxation of the heart is left ventricular diastolic dysfunction (LVDD). This early stage in the disease trajectory of HFpEF provides an interesting target for treatment. It could well be that ‘full blown’ HFpEF is very difficult to treat, but that early stages of LVDD are much more sensitive to cardiovascular drugs. Little is known on sex differences and the factors that ultimately contribute to morbidity and mortality in patients with LVDD and HFpEF. Of the few studies available it has been shown that LVDD is especially prevalent in older women, and that it easily can develop to symptomatic heart failure (HF), that is, with symptoms such as shortness of breath, fatigue, and oedema. Risk factors associated with LVDD are not well known and it is unclear if they differ in women and men. This is crucial to know as differentiation in groups with LVDD at high risk for HFpEF should guide prevention. To improve our understanding on the exact prevalence of both LVDD and HFpEF in women and men, the relation to sex, and risk factors, PRIDE will perform a systematic review to summarize the publically available data on prevalence of LVDD and HFpEF in a sex-stratified manner. In addition, we will summarize sex-specific risk factor relations with LVDD and HFpEF. Next, we will replicate the results from the systematic review using individual patient data obtained from community-dwelling people who underwent a cardiovascular diagnostic assessment including echocardiography with Tissue Doppler Imaging in 13 cardiology centers in the Netherlands. In addition, the individual data will be linked to nationwide hospitalization register and death register to provide insight into the sex-specific prognosis of LVDD and HFpEF. Such knowledge is an important building block for better insight and to come to new sex-specific (preventive) treatment for HFpEF in high risk groups with LVDD.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website