Projectomschrijving

Zorgverantwoordelijkheden worden in toenemende mate afgeschaald naar lager geschoolde zorgmedewerkers, naar vrijwilligers en naar mantelzorgers, die deze rollen vaak ook naast elkaar vervullen. Tegelijkertijd heeft deze groep steeds vaker te maken met onzeker werk, i.e. tijdelijke en/of flexibele contracten. Het is onduidelijk hoe zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers deze rollen balanceren in de context van ‘precair werk’ en hoe zij in deze context met hun gezondheid omgaan.

Werkwijze

In deze studie focussen we op de ervaringen van zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers in de leeftijd van 45-67 jaar, zowel mannen als vrouwen, met diverse achtergronden (intersectioneel perspectief). We maken daarbij gebruik van participatieve onderzoeksbenadering. Zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorger zijn als co-onderzoekers betrokken in de studie. Data wordt verzameld middels interviews, dialoogbijeenkomsten, etnografie en art-based onderzoekmethoden zoals photo-voice.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website