Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de afgelopen jaren is gezamenlijk vanuit o.a. de professionals, de patiënten en de ministeries VWS en OCW volop ingezet op kwaliteitsontwikkeling in het kader van zorg voor personen met DSD/intersekse. DSD (Disorders/difference in Sex Development) is een overkoepelende naam voor variaties in de geslachtelijke, chromosomale en/of gonadale (geslachtsklier)ontwikkeling. Condities die onder DSD vallen zijn o.a. AaS, congenitale bijnierhyperplasie, het Syndroom van MRKH, Turner Syndroom en Klinefelter Syndroom. Voor een aantal DSD condities zijn er reeds bestaande professionele richtlijnen. Er is echter nog onvoldoende afstemming tussen diagnostische en behandelprotocollen landelijk en internationaal.

 

Er is zowel vanuit de kant van de professionals als vanuit de patiënten behoefte aan meer bekendheid en kennis Een breed gedragen multidisciplinaire kwaliteitsstandaard zal de kwaliteit van zorg verbeteren.. Ontwikkeling moet plaats vinden op basis van zowel de stand van de wetenschap en praktijk als op basis van expertise van cliënten en zorgaanbieders, waarbij zowel de medisch inhoudelijke als ook de psychosociale zorg betrokken wordt.

 

Deze kwaliteitsstandaard zal aansluiten op de multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek bij disorders/differences of sex development’ uit 2017 en waar nodig zal worden aangevuld. Daarnaast is er ook aandacht voor behandeling, ethische en juridische aspecten en organisatie van zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website