Projectomschrijving

Aanleiding

Sinds enige jaren is het bekend dat ischemische hartziekten zich niet alleen uit in vernauwingen van de kransslagaderen, maar ook kan optreden in de kleine vaatjes van het hart, de microvaten. Microvasculair lijden is een aandoening die gepaard gaat met een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit en komt vaker voor bij vrouwen. Op dit moment is er nog veel controverse hoe de diagnostiek naar deze aandoening moet plaatsvinden. Tevens is er onduidelijkheid over risicofactoren, behandeling en prognose van deze aandoening.

Doel

Het doel van dit project is het realiseren van een kennissynthese over microvasculair lijden in een sekse- en genderspecifiek kader.

Werkwijze

Voor deze kennissynthese zal enerzijds een systematisch literatuuronderzoek worden verricht waarbij de bestaande literatuur over dit onderwerp kritisch zal worden beoordeeld. Maar ook input van cardiovasculaire experts zal worden verwerkt waarbij specifiek zal worden ingegaan op de invloed van sekse en gender.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website