Projectomschrijving

In 2018 heeft WOMEN Inc. samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland binnen het project Kennisontsluiting Gender & Gezondheid (fase 1) een plan van aanpak ontwikkeld hoe deze nieuwe kennis over verschillen tussen mannen en vrouwen vanuit het Kennisprogramma Gender en Gezondheid het beste in de praktijk terecht kan komen. Bij de dokter, de medisch specialist, bij de patiënt en in het onderwijs.

Binnen dit vervolgproject (2019-2021) gaan de partijen activiteiten uitvoeren die leiden tot deze duurzame en optimale kennisontsluiting richting professionals en patiënten. Dit resulteert in nieuwe methodieken waarmee sekse en gender structureel onderdeel zijn van de ontwikkeling en herziening van kennisagenda’s en richtlijnen; in communicatie en ontsluiting richting patiënten en in bewustwording en duurzaam draagvlak bij relevante besturen en financiers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website