Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Diabetes is een belangrijke risicofactor voor het krijgen van hart- en vaatziekten (HVZ). De mate waarin diabetes dit risico verhoogt is echter veel groter bij vrouwen dan bij mannen. Het is onbekend waarom dit man-vrouw verschil bestaat. Biologische verschillen tussen mannen en vrouwen, zoals verschillen in lichaamsbouw en voorkeurslocaties van vetopslag (appel vs. peer), spelen mogelijk een rol. Het kan ook zo zijn dat de zorgverlening en het zorggebruik voor het voorkomen en behandelen van diabetes niet optimaal is, en dan met name voor vrouwen. Het doel van dit project is om uit te vinden waarom diabetes de kans op HVZ sterker verhoogt bij vrouwen dan bij mannen. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. In deel 1 wordt uitgezocht in welke mate biologische factoren bijdragen aan het man-vrouw verschil. In deel 2 wordt bepaald in welke mate man-vrouw verschillen in zorgverlening en zorggebruik bijdragen. Dit project zal leiden tot nieuwe inzichten over de geslachtsspecifieke aspecten van diabetes en HVZ. Deze kunnen leiden tot veranderingen in de huidige richtlijnen voor de preventie en behandeling diabetes en HVZ die in de toekomst de prognose kunnen verbeteren. Tevens zullen de uitkomsten van dit onderzoek ertoe bijdragen er beter rekening wordt gehouden met man-vrouw verschillen in het ontstaan en voorkomen van diabetes en HVZ. Dit zal de zorgverlening voor diabetes en HVZ verbeteren voor zowel mannen als vrouwen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Diabetes is een sterkere risicofactor voor vasculaire ziekten in vrouwen dan in mannen.

De onderliggende oorzaken hiervoor zijn nog niet duidelijk. We hebben een overzichtsartikel geschreven waarin de mogelijke biologische- en gezondheidszorg gerelateerde verschillen tussen mannen en vrouwen die hieraan ten grondslag kunnen liggen worden beschreven. Met nieuwe analyses in grote databases zoeken we uit in hoeverre geslachtsverschillen in biologische factoren en gezondheidszorg bijdragen aan het hogere relatieve risico op vasculaire ziekten, geassocieerd met diabetes, in vrouwen dan in mannen. Onze eerste resultaten wijzen erop dat de grotere nadelige verschillen in cardiometabole risicofactoren in vrouwen dan in mannen, geassocieerd met diabetes, geleidelijk ontstaan vóór de ontwikkeling van type 2 diabetes. Daarnaast vinden we dat de geslachtsverschillen in cardiovasculair risicomanagement in de Nederlandse huisartsenpopulatie zijn relatief klein zijn. Wel is er over de hele breedte van het cardiovasculaire risicomanagement verbetering mogelijk voor zowel mannen als vrouwen. Op basis van deze eerste resultaten lijkt het dat de verklaring van het man-vrouw verschil in de gevolgen van diabetes meer komt door biologische factoren dan door gezondheidsgerelateerde factoren. In het vervolg van het project zullen we hier verdere inzichten in verkrijgen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Diabetes is a strong risk factor for vascular disease, with compelling evidence that the relative risks of coronary heart disease and stroke conferred by diabetes are considerably greater in women than men. The mechanisms underpinning women’s excess relative risk from diabetes are unknown. While inherent biological factors may be involved, it may also be that women receive benefit less from healthcare than men. This project uses the Maastricht Study, a contemporary diabetes-enriched cohort, and large Dutch health databases to reliably assess how much biological mechanisms and/or inconsistencies in healthcare contribute to the sex differences in the effects of diabetes on the risk of vascular diseases. The project will provide new insights on the mechanisms underpinning sex differences in the association between diabetes and vascular diseases, which, in turn, will help to ensure that women are not disproportionately affected by diabetes, and will help to reduce the burden in both sexes.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website