Projectomschrijving

Dit project is gericht op het verbeteren van de bewustwording en kennis bij huis- en bedrijfsartsen over ziekte en overbelasting van mantelzorgers die ook professioneel in de zorg werkzaam zijn, om zo ziekteverzuim in de zorgsector tegen te gaan.

Vrouwen verrichten vaker mantelzorgtaken dan mannen. Daarnaast hebben vrouwen doorgaans een versterkte zorgidentiteit door de bestaande veronderstellingen in de maatschappij over de zorgethos van vrouwen. Dat geldt zeker voor mantelzorgers die ook professioneel in de zorg werken, hetgeen het risico op overbelasting vergroot.

Dit project is gericht op verbetering van effectieve interventie, onder andere via een e-tool, door kennis en bewustzijn bij artsen te vergroten en op het borgen van deze kennis in specialisaties en nascholing.

Meer informatie

  • Lees het interview met hoogleraar Jet Bussemaker over het onderzoek
  • Beluister de podcast over het onderzoek
  • Bekijk de themapagina Gender en Gezondheid
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website