Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er wordt subsidie aangevraagd voor een bedrag € 141.612,- voor het project Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleidingen. Doel van het project is om een start te maken met het implementeren van de factor sekse/gender in de geneeskundige vervolgopleidingen door te beginnen bij volgende vijf geneeskundige vervolgopleidingen:

? huisartsgeneeskunde

? cardiologie

? psychiatrie

? interne geneeskunde

? maatschappij en gezondheid

Het project start op 1 december 2016 en loopt tot en met 30 november 2017.

Door het project worden de volgende resultaten per 30 november 2017 gerealiseerd voor de vijf genoemde specialismen:

1. Gender is verankerd in de landelijke opleidingsplannen van de desbetreffende opleidingen.

Daartoe worden de desbetreffende opleidingsplannen geëvalueerd en geanalyseerd, op basis waarvan op het specialisme toegespitste aanbevelingen worden voorgesteld. Vervolgens worden deze besproken met betrokkenen en worden zo mogelijk voorstellen gedaan om de aandacht voor gender in de opleiding te verbeteren en worden voorstellen gedaan voor (te ontwikkelen) onderwijsmateriaal.

2. Er is (zo nodig per specialisme) een checklist of een gestructureerde methode ontwikkeld om te bepalen in hoeverre gender voorkomt in het opleidingsaanbod en wat er nog aan toegevoegd zou kunnen worden. In het ontwikkelde instrument worden gendersensitieve criteria benoemd om te bepalen in welke opleidingsthema’s gender minimaal aan de orde zou moeten komen.

3. Er is een e-learning “introductie gender in de vervolgopleiding” ontwikkeld die in alle 5 de opleidingen gebruikt kan worden.

4. Er is voor één specialisme binnen een regio onderzocht hoe gender vanuit het landelijk opleidingsaanbod vertaald is in de regionale of lokale opleidingsplannen of in het regionale of lokale opleidingsaanbod. Op basis daarvan worden aanbevelingen gedaan.

5. Er is een implementatieplan ontwikkeld om gender landelijk in het onderwijsaanbod van de overige vervolgopleidingen te kunnen borgen.

6. Het project wordt afgesloten met een invitational over de resultaten van het project en de adviezen voor landelijke implementatie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website