Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het gebruik van medicijnen door de aanstaande vader risico’s levert voor het ongeboren kind waarschijnlijk geen risico op. Toch zijn hier veel vragen over en blijkt hier tot nu toe weinig onderzoek naar gedaan te zijn. De Teratologie Informatie Service van Lareb onderzoekt samen met het Erasmus Medisch Centrum de veiligheid van gebruik van immunosuppressiva (afweer-onderdrukkende middelen) door mannen die graag vader willen worden. Deze medicijnen worden gebruikt bij mensen met een auto-immuun ziekte zoals reumatische ziekten, psoriasis, de ziekte van Crohn en na een orgaantransplantatie.

Na een uitgebreid literatuuronderzoek worden nu de voorbereidingen getroffen voor het includeren van mannen met een kinderwens. De IT-basis voor dit onderzoek is gebouwd en wordt nu getest. De inclusies zullen 2020 starten.

Daarnaast wordt door middel van een online vragenlijst uitgezocht of en zo ja welke problemen mannen met artritis tegen komen bij het vervullen van hun kinderwens. In een andere studie, waarbij gebruik gemaakt wordt van de Q-methodologie, wordt de invloed van het hebben van artritis op seksualiteit onderzocht.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van dit project is het vergroten van de kennis over mogelijke invloed van immunosuppressiva op de vruchtbaarheid van de man, de uitkomsten van de zwangerschap en gezondheid van het kinderen.

 

Als eerste stap zijn de bestaande publicaties in kaart gebracht. Hiervoor zijn twee systematische reviews uitgevoerd volgens de richtlijnen van PRISMA-P. Een review over de invloed van auto-immuunziekten en een review over de invloed van immunosuppressiva op de vruchtbaarheid en zwangerschapsuitkomsten. De review over de invloed van auto-immuunziekten is gesplitst naar verschillende ziekte groepen (reuma, huid en maag-darm-lever) om de resultaten overzichtelijk te houden. Uit de systematische reviews is op te maken dat er op dit moment nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar de mogelijke invloed van de onderliggende ziekten en de gebruikte medicijnen. Het aantal patiënten in de meeste studies is klein. Ook de totalen zijn niet voldoende om harde uitspraken te kunnen doen. De verschillen in uitvoering, de vaak lage kwaliteit van de studies en het verschil in presentatie van de resultaten, maken het moeilijk om ze te vergelijken of de gegevens te combineren. Het advies is om in de toekomst een meer ‘gestandaardiseerde’ aanpak te gebruiken bij onderzoek en publicatie van paternaal medicijn gebruik voor en tijdens de zwangerschap.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Drug exposure during pregnancy may pose a risk for both mother and child. The safety profile of maternal drug exposure during pregnancy has been established for several drugs. The potential risks of paternal drug use on pregnancy and an infant’s health was considered less likely, so studies on this topic are lacking. Nevertheless a number of theoretical mechanisms were put forward that do suggest a potential risk. Both medical specialists and Teratology Information Services are regularly confronted with questions on this topic, for which information in medical literature is sparse. Through this project information will be provided to facilitate decisions for treatment of men who want to start a family.

Pharmacovigilance Centre Lareb and medical specialists from four departments of the Erasmus MC (rheumatology, gastroenterology, dermatology and nephrology) are part of the project team. Patients organizations will be involved in all phases of the project.

Data will be collected using the Lareb Intensive monitoring system and the pregnancy drug register pREGnant for which information will be collected using dedicated web-based questionnaires.

This project will give an overview on the uncertainties of patients and their health care providers, gives insight in the current daily practice in the Netherlands and will provide additional information about the risk and safety of paternal autoimmune drug use in relation with family planning and pregnancy outcome and possible influences on the infant’s health.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website