Projectomschrijving

Angststoornissen komen, net als depressieve stoornissen, veel voor; en ze treffen gemiddeld tweemaal zo veel vrouwen als mannen. In de literatuur worden hiervoor zowel (biologische) seksegebonden oorzaken genoemd, als meer sociaal-culturele oorzaken (zogenaamde “gender”-gebonden factoren). Het project heeft ten eerste tot doel om met name deze laatstgenoemde oorzaken in hun onderlinge samenhang te bestuderen, zodat er een begrijpelijk overzicht ontstaat. We willen hierbij vooral aandacht besteden aan “kwetsbaarheid in affiliatie”, een zo sterke gerichtheid op het vervullen van andermans behoeften dat eigen behoeften genegeerd worden. Momenteel is CGT de “gouden standaard” voor de behandeling van angststoornissen. Onbekend is echter in hoeverre de effectiviteit verschilt per sekse. Dit na te gaan in de bestaande literatuur van CGT-effectstudies is het tweede doel van het project. De verkregen inzichten zullen worden toegepast ter verbetering van de behandeling van angststoornissen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website