Projectomschrijving

Expertisecentrum Jeugdzorg-Gehandicaptenzorg William Schrikker ontwikkelt een interculturele Praatwijzer Opvoeding en Handicap voor gezinsvoogden. Deze voogden blijken behoefte te hebben aan hulpmiddelen voor de communicatie met niet-westerse ouders, met een licht verstandelijk gehandicapt kind. De Praatwijzer wordt een map met geïllustreerde hulpmiddelen in vier talen.

Onderwerpen die in de map aan bod komen, zijn de verstandelijke beperking van ouder en/of kind, veiligheid en opvoeding, seksualiteit in combinatie met een verstandelijke handicap en belonen en straffen. De Praatwijzer wordt ontwikkeld op basis van de resultaten van een behoeftenonderzoek onder ouders met verschillende etnische achtergronden en hun gezinsvoogden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website