Projectomschrijving

Dit project richt zich op het in kaart brengen van het zogenaamde 'bridging capital': de visie, praktijken en steunnetwerken van migrantengemeenschappen op het gebied van de opvoeding. Hiermee worden migrantenopvoeders in staat gesteld om vanuit het door hen ontwikkelde cultureel kapitaal bruggen te slaan naar andere opvoeders in de Nederlandse samenleving. De kennis en oplossingsmethoden, ‘good practices’, die migrantenopvoeders zelf hebben ontwikkeld worden gesystematiseerd. Hierbij gaat het vooral om kennis en goede voorbeelden voor het versterken van de pedagogische gemeenschappen op wijkniveau. Het project levert wetenschappelijke en praktische kennis op in de vorm van interculturele kennis over opvoeding. Deze kennis wordt met behulp van interactieve werkvormen verspreid onder de doelgroep zelf. Deze kennis wordt ook gedeeld met migrantenzelforganisaties en professionals zoals het NJI, Centra voor Jeugd en Gezin en regionale en lokale welzijnsinstellingen.

 

Meer informatie op de website van de Universiteit Utrecht

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website