Over dit programma

Het programma heeft als belangrijkste doel de gezondheid van en zorg aan niet-westerse allochtonen te verbeteren om daarmee kosten te besparen. Deze (gezondheids-)winst en kostenbesparing komen niet alleen individuen ten goede maar ook de maatschappij in de meest brede zin.

Aanloopprogramma

Het betreft een aanloopprogramma met bescheiden financiële middelen. Daarom is het van groot belang dat gehonoreerde projecten een potentieel rendement hebben voor de praktijk en/of het beleid en zoveel mogelijk aansluiten bij reeds bestaande kennis, ontwikkelingen en/of projecten. Zo wordt met dit programma zoveel mogelijk resultaat gerealiseerd en kan het als vliegwiel dienen voor een groter en bestendiger programma op het gebied van etniciteit en gezondheid.

Alle projecten zijn afgerond en goedgekeurd in 2016. In 2017 vindt een oriëntatie plaats over een mogelijk vervolg.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website