Subsidierondes

Op deze pagina vindt u meer informatie over de komende en afgeronde open subsidierondes binnen het kennisprogramma Gender en Gezondheid. De volgende open rondes zullen uitgezet worden: 

  • Kennissyntheseronde
  • Algemene onderzoeksronde
  • Themagerichte rondes
  • Kennistoepassingsrondes
  • Aanvullend onderzoek

Kennissyntheseronde (afgerond)

De kennissyntheseronde is gericht op het systematisch samenbrengen van wetenschappelijke kennis. Projecten omvatten een analyse van de huidige stand van zaken in onderzoek en/of praktijk, geven eventuele lacunes op het terrein weer en bieden aanwijzingen voor vervolgonderzoek of vervolg in de praktijk. ZonMw werkt in de kennissyntheseronde samen met de Hartstichting in projecten op het thema Hart- en vaatziekten.

Subsidieoproep open: 15 juli 2016 – 22 september 2016

Algemene onderzoeksronde (afgerond)

In de algemene onderzoeksronde is er voor alle thema’s ruimte voor onderzoeksprojecten die gericht zijn op wetenschappelijke kennisontwikkeling. De projecten moeten nieuwe genderspecifieke kennis opleveren op het gebied van preventie, etiologie, beloop, diagnostiek en/of behandeling van aandoeningen. Er zijn 14 projecten gehonoreerd die eind van 2017 van start zijn gegaan.

Subsidieoproep open: 5 oktober 2016 - 6 december 2016

Themagerichte rondes

Op basis van samenwerking met andere subsidieprogramma’s binnen en buiten ZonMw, zullen er gedurende de looptijd van het programma enkele themagerichte rondes uitgezet worden. Deze rondes zijn specifiek op één van de 12 thema’s uit de programmatekst gericht en kunnen afhankelijk van de samenwerking zowel gericht zijn op kennisbundeling, kennisontwikkeling als kennistoepassing.

Subsidieoproepen open: afhankelijk van samenwerking

Kennistoepassingsrondes

De kennistoepassingsrondes richten zich op toepassing van genderspecifieke kennis in de praktijk binnen de 12 thema’s van het programma. Dit kan zowel de zorg- en welzijnspraktijk zijn als de (medische) onderwijspraktijk. Te denken valt aan richtlijnherziening, opname van genderspecifieke kennis in opleidingen of implementatieprojecten.

Subsidieoproepen open (onder voorbehoud): Voorjaar 2018 en voorjaar 2019

Ronde voor aanvullend onderzoek

De ronde voor aanvullend onderzoek biedt mogelijkheden voor onderzoekers om een aanvulling op hun onderzoeksbudget aan te vragen waardoor zij genderspecifieke analyses kunnen uitvoeren. Ook voorstellen die op basis van bestaande data van afgerond onderzoek alsnog genderspecifieke onderzoeksvragen beantwoorden, kunnen binnen de ronde voor aanvullend onderzoek ingediend worden.

Subsidieoproep open: 18 januari 2018 - 27 maart 2018

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website