Samenwerking en programmacommissie

Samenwerking

Aan het Kennisprogramma Gender en Gezondheid zijn diverse inhoudelijke samenwerkingspartners verbonden. Samen met ZonMw, zetten zij zich in om aandacht voor man-vrouwverschillen in gezondheid en de gezondheidszorg beter in te bedden.

De Alliantie Gender & Gezondheid is een interdisciplinair samenwerkingsverband van hoogleraren, medisch specialisten, beleidsmakers en andere zorgprofessionals, dat in 2012 op initiatief van WOMEN Inc. gestart is. Doel van de Alliantie is de kwaliteit van zorg te verbeteren en gezondheidswinst te behalen door het verschil tussen mannen en vrouwen in gezondheidszorg te maken. ZonMw is lid van de Alliantie en zal daar waar passend de uitkomsten van de werkgroepen uit de Alliantie gebruiken binnen het programma.

WOMEN Inc. voert publiekscampagnes op het thema gezondheid voor bewustwording en kennisverspreiding rondom gender en gezondheid. Ook gaan zij het gesprek aan met relevante stakeholders zoals het bedrijfsleven, de overheid en vrouwen zelf om écht iets te kunnen veranderen. Binnen het kennisprogramma is WOMEN Inc. een belangrijke gesprekspartner voor ZonMw. Zij hebben een informerende en adviserende rol over ontwikkelingen en activiteiten rond gender en gezondheid. Daar waar mogelijk en relevant zal gezamenlijk worden opgetrokken bij agendering en uitvoering van activiteiten.

De Hartstichting heeft onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen als één van de vijf prioriteiten in hun onderzoeksagenda opgenomen. Aandacht voor vrouwspecifieke aspecten van hart- en vaatziekten is daarmee een topprioriteit. Samenwerking binnen het Kennisprogramma Gender en Gezondheid met de Hartstichting vindt plaats binnen de subsidierondes, waarbij er waar mogelijk ook sprake zal zijn van cofinanciering.

Programmacommissie

De programmacommissie voor Gender en Gezondheid bestaat uit de volgende personen:

  • Mevrouw drs. M. (Maria) Henneman
  • De heer prof. dr. S.J.W. (Steven) Lamberts
  • De heer drs. J.J.W.H. (Jeroen) Crasborn
  • Mevrouw prof. dr. I. (Ineke) Klinge
  • Mevrouw drs. D.A. (Dianda) Veldman
  • Mevrouw prof. dr M.J.M.H. (Kiki) Lombarts

 Waarnemer ministerie van VWS 

  • De heer dr. R.W. (Robert) Segaar
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website