Over dit programma

Met het Onderzoeksprogramma ggz wordt wetenschappelijk onderzoek naar geestelijke gezondheidszorg mogelijk gemaakt. Van kortlopend, praktijkgericht onderzoek tot langlopend cohortonderzoek. Ook is er aandacht voor talentontwikkeling middels fellowships.

Er staan in het Onderzoeksprogramma ggz 3 thema’s centraal:

 • vroege herkenning en behandeling
 • gepersonaliseerde zorg
 • implementatie- en praktijkprojecten

Belangrijke stem voor cliënten en hun naasten

In de ggz is groeiende aandacht voor participatie in zorg en onderzoek van cliënten en hun naasten. In dit programma willen we deze tendens nadrukkelijk stimuleren en positioneren. Projecten die binnen het programma worden gefinancierd, dienen aan te geven hoe zij bijdragen aan een betere positie van cliënten en/of hun naasten, zowel binnen de zorgverlening als binnen het eigen project.

In samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland en PGO Support heeft MIND een ggz-cliënten- en naastenpanel opgezet. Dit bestaat uit circa 50 betrokken cliënten en naasten die ervaring hebben met onderwerpen die aan bod komen in het ggz-onderzoek. Zij beoordelen of subsidieaanvragen die worden ingediend bij het Onderzoekprogramma ggz voldoende relevant zijn vanuit het cliënten- en naastenperspectief. Daarnaast bepalen zij ook of cliënten en naasten voldoende worden betrokken bij het onderzoek.

Ontstaan door wens ggz-veld, afstemming nog steeds belangrijk

Het onderzoeksprogramma ggz kwam tot stand na de wens van ggz-partijen via de Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie (AGGT) voor de mogelijkheid tot structureel wetenschappelijk onderzoek naar geestelijke gezondheidszorg. Sindsdien is er op regelmatige basis contact tussen ZonMw en die ggz-partijen om de richting van het programma vorm te geven en voortgang te bespreken.

Tussentijdse evaluatie Onderzoeksprogramma ggz
In 2021 is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd die zich vooral richtte op het proces en voortgang van het programma. Er is data opgehaald uit de ingediende aanvragen en verslagen van projecten uit het programma, er zijn gesprekken gevoerd met (oud-)projectleiders, en de bevindingen hiervan zijn besproken in een consultatiebijeenkomst met partijen van de Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie (AGGT).

Bekijk de tussentijdse evaluatie van het Onderzoeksprogramma ggz hier.

  Nieuws

  Gerelateerde onderwerpen

  Naar boven
  Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website