Over dit programma

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft ZonMw een onderzoeksprogramma voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) ontwikkeld. 

Centrale thema’s

Het onderzoeksprogramma bestaat uit 3 centrale thema’s:

  • vroege herkenning en behandeling
  • gepersonaliseerde zorg
  • implementatie- en praktijkprojecten

Cliëntenparticipatie

In de ggz is groeiende aandacht voor participatie in zorg en onderzoek van cliënten en hun naasten. In dit programma willen we deze tendens nadrukkelijk stimuleren en positioneren. Zo hebben LPGGz en Fonds Psychische Gezondheid (inmiddels verenigd in MIND) op verzoek van ZonMw een cliëntpanel opgericht voor de beoordeling van projectvoorstellen. Projecten die binnen het programma gefinancierd worden dienen aan te geven op welke wijze zij bijdragen aan een betere positie van cliënten en/of hun naasten, zowel binnen de zorgverlening als binnen het eigen onderzoek/project.

Budget en looptijd

De minister van VWS heeft € 10 miljoen ter beschikking gesteld voor de periode 2016-2017. In 2018 is nogmaals € 5 miljoen voor één jaar toegezegd. In het Hoofdlijnenakkoord Geestelijke Gezondheidszorg is aangekondigd dat het Onderzoeksprogramma ggz naar verwachting voor de periode 2019-2022 wordt voortgezet. Daarom heeft het onderzoeksprogramma in november 2018 een subsidieoproep voor langlopend ggz-onderzoek gepubliceerd onder voorbehoud van financiering. 

Inmiddels heeft het ministerie van VWS € 35 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode 2019 tot en met 2025. In de komende periode vinden er gesprekken plaats met ggz-partijen die betrokken zijn bij de ‘Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie’. Deze gesprekken vormen de basis voor het uitzetten van andere subsidierondes.

Onderzoeksagenda ggz

De basis voor het Onderzoeksprogramma ggz wordt gevormd door de ‘Onderzoeksagenda ggz, De juiste behandeling op het juiste moment’ (maart 2016). Deze agenda is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Landelijk Platform GGz (LPGGz), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), GGZ Nederland en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Zoals in de agenda wordt voorgesteld, geeft het programma prioriteit aan klinisch en praktijkgericht onderzoek en aan de interactie en participatie van patiënten en hun naasten.

Meer informatie

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website