Over dit programma

Een gedeeld uitgangspunt in de Nederlandse gezondheidszorg is dat de kwaliteit van zorg voor iedereen zou moeten gelden. Dat betekent ook dat de gezondheidszorg rekening houdt met verschillen die er zijn tussen mensen, waaronder de verschillen tussen mannen en vrouwen. Met name op het gebied van vrouwspecifieke aspecten van gezondheid, preventie en zorg is minder kennis beschikbaar. Het Kennisprogramma Gender en Gezondheid speelt hierop in.

Doel programma: bundeling, ontwikkeling en toepassing van kennis

Het Kennisprogramma Gender en Gezondheid is er op gericht de kennisachterstand over man-vrouwverschillen in gezondheid en zorg te verkleinen, om zo een passende kwalitatieve zorg voor iedereen te realiseren en de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen te verminderen. Dit vraagt om:

  • Bundeling en effectieve verspreiding van reeds bestaande kennis op het gebied van gender en gezondheid
  • Ontwikkeling van nieuwe kennis over met name vrouwspecifieke gezondheidsaspecten en onderliggende oorzaken van gender- en sekseverschillen in preventie, zorg en gezondheid
  • Toepassing van bestaande en nieuwe kennis in zorgpraktijk, onderwijs en richtlijnen.

Breed scala aan inhoudelijke onderwerpen

Het aantal onderwerpen dat zich leent voor bundeling, ontwikkeling en toepassing van kennis op het gebied van gender en gezondheid is groot. De kennisagenda Gender en Gezondheid (juni 2015) en bijbehorende prioriteringsstudie (januari 2016) geven aan de hand van 12 inhoudelijke thema’s de belangrijkste kennislacunes op dit terrein aan. De kennisagenda en prioriteringsstudie Gender en Gezondheid vormen daarmee de basis van het kennisprogramma.

Programmatekst Gender en Gezondheid

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website