Over dit programma

Deze 6e ronde van Vakkundig aan het werk is gericht op het bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen door de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Dit betreft met name vrouwen met een bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen die een beroep doen op gemeenten bij het vinden van werk.

Het ministerie van OCW investeert ruim €1,3 miljoen voor deze extra zesde subsidieronde binnen het kennisprogramma Vakkundig aan het werk.

Het kabinet heeft zich tot doel gesteld dat het aandeel economisch zelfstandige vrouwen stijgt, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de economische zelfstandigheid van vrouwen met grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Gemeentelijke uitvoeringspraktijk

Deze ronde is gericht op het bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen door de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Het moet ertoe leiden dat gemeenten met onderzoek onderbouwde tools, mechanismen en tips krijgen om vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter te bereiken en de economische zelfstandigheid van deze vrouwen te bevorderen.

4 consortia

De ronde is in het voorjaar van 2020 opengesteld voor 24 centrumgemeenten, die in consortia met actieonderzoekers, professionals op het gebied van Werk en Inkomen en cliënten een voorstel kunnen indienen om tot concrete handelingsperspectieven voor de gemeentelijke praktijk te komen. Meer hier over leest u in het nieuwsbericht over de subsidieoproep (juni 2020). Er worden 4 consortia gefinancierd.

Ronde binnen Vakkundig aan het werk

De ronde Economische zelfstandigheid van vrouwen is de 6e ronde van Vakkundig aan het werk. Deze ronde betreft een extra opdracht die wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.

Doel van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk is het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis, waar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk van kan profiteren, voor uiteindelijk een effectievere dienstverlening aan de burger. In samenwerking met het ministerie van VWS, de VNG, UWV en Divosa voert ZonMw dit programma uit in opdracht van het ministerie van SZW.

Ook NWA heeft aandacht voor dit thema

Ook de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft aandacht voor dit thema. In het thematisch NWA-programma Economische veerkracht van vrouwen wordt € 3 miljoen euro geïnvesteerd door de ministeries van OCW en SZW, en de NWA. De NWA ronde richt zich op het hele ecosysteem rondom groepen economisch kwetsbare vrouwen, waarbij de resultaten herleidbaar zijn tot drie belangrijke beleidsgroepen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Op de themapagina’s Vakkundig aan het werk en Gender en gezondheid vindt u altijd het laatste nieuws, bijvoorbeeld over subsidieoproepen en gehonoreerde projecten. Wilt u niets missen, abonneer u dan op de Preventienieuwsbrief.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website