Iedereen heeft recht op goede zorg, waar en wanneer dat nodig is en ongeacht gender. Toch is de zorg nog niet altijd afgestemd op de behoeftes van lesbische, homoseksuele, bi+, trans en intersekse personen (LHBTI+) en vrouwen en meisjes die genitaal verminkt (VGV) zijn. Ook is de zorg nog niet altijd aangepast op de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom stimuleert ZonMw onderzoek en innovatie om de zorg rondom gender en diversiteit te verbeteren.

Transgenderzorg

Portret transgender jongen

Zorg voor transgender personen is relatief nieuw en sterk in ontwikkeling. De toename van het aantal transgender personen dat medische hulp zoekt, zet de bestaande voorzieningen onder druk: wachttijden voor transgenderzorg worden langer. Ook is er behoefte aan heldere criteria voor de kwaliteit van zorg en afstemming van de zorg op wensen van transgender personen, afhankelijk van de transitiefase waarin mensen zich bevinden. Daarom hopen de onderstaande onderzoeken bij te dragen aan het verhogen van de kwaliteit van zorg voor transgender personen en verkleinen van de wachtlijsten.

Differences in Sex Development (DSD)/Intersekse

Mensen met DSD, ook wel intersekse personen genoemd, hebben zowel vrouwelijke als mannelijke geslachtskenmerken. (Belangenbehartigers van) mensen met DSD en zorgprofessionals hebben behoefte aan meer kennis op het gebied van gezondheid en zorg voor DSD. Ook dringen zij aan op meer bewustwording en de verbetering van de kwaliteit van zorg voor mensen met DSD. Daarnaast is er steeds meer discussie over de medische noodzaak van genitale operaties bij kinderen. Onderstaande onderzoeken hebben als doel een kwaliteitsstandaard DSD te ontwikkelen en het aantal genitale operaties bij kinderen in Nederland in kaart te brengen.

Seksuele oriëntatie

Heteroseksualiteit is nog steeds de norm, ook in de zorg en het sociaal domein. Daarom is gezondheidsonderzoek nodig specifiek gericht op mensen met een homoseksuele of biseksuele oriëntatie.
Zo kunnen mensen met verschillende seksuele oriëntaties gestimuleerd worden om zich seksueel en sociaal gezond te ontwikkelen en kunnen ziektes als anuskanker en hiv worden voorkomen. Ook het risico op suïcide wordt kleiner. Bekijk onderstaande onderzoeken die gericht zijn op deze doelgroepen:

Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)

Portret Afrikaanse vrouw met hoofddoek

Onder zorgprofessionals is er nog veel onwetendheid over Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV). Hoe is deze verminking te herkennen, welke vormen zijn er en hoe bied je goede zorg aan besneden vrouwen en meisjes? ZonMw financiert onderzoek naar VGV over o.a. de multidisciplinaire herstelzorg en draagt bij aan de verspreiding van kennis en inzicht en het bespreekbaar maken van VGV onder zorgprofessionals. Zo kunnen we het beleid en de zorgpraktijk verbeteren.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website