In de algemene onderzoeksronde van het kennisprogramma Gender & Gezondheid is er voor alle thema’s ruimte voor onderzoeksprojecten die gericht zijn op wetenschappelijke kennisontwikkeling. Er zijn 14 projecten gehonoreerd die nieuwe sekse- en/of genderspecifieke kennis moeten opleveren op het gebied van preventie, etiologie, beloop, diagnostiek en/of behandeling van aandoeningen. De projecten gaan voor het einde van 2017 van start.

Overzicht onderzoeksprojecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website