ZonMw tijdlijn Diversiteit https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Diversiteit nl-nl Sat, 23 Oct 2021 08:46:15 +0200 Sat, 23 Oct 2021 08:46:15 +0200 TYPO3 news-7642 Thu, 26 Aug 2021 11:00:40 +0200 Podcast 'Damn Honey': Man-vrouwverschillen in de gezondheidszorg https://www.damnhoney.nl/aflevering-73/ In de activistische podcast 'Damn Honey' gaan Marie Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen in gesprek met hoogleraar Toine Lagro, die de eerste vrouwelijke huisarts in Nijmegen was in de jaren zeventig en met subsidie van ZonMw werkte aan het integreren van gendersensitiviteit in de studie geneeskunde. news-7584 Fri, 30 Jul 2021 15:25:15 +0200 Start gezamenlijk grootschalig long-COVID-onderzoek waarin diverse methodes en gegevensbronnen worden gecombineerd https://www.nivel.nl/nl/nieuws/start-gezamenlijk-grootschalig-long-covid-onderzoek-waarin-diverse-methodes-en Vanaf oktober 2021 gaat het Nivel samen met 3 vakgroepen Huisartsgeneeskunde (van UMCG, Radboud UMC, Maastricht UMC) en Dutch Hospital Data onderzoek doen naar aanhoudende klachten na COVID-19-besmetting, ook wel long-COVID genoemd. Extra aandacht gaat uit naar diverse kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen met lage gezondheidsvaardigheden, mensen met meerdere chronische aandoeningen, mensen met een migratieachtergrond en zwangeren. news-7391 Wed, 16 Jun 2021 11:46:29 +0200 Vooraankondiging subsidieoproep Dementie Fellowships https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidieoproep-dementie-fellowships/ Bent u een recentelijk gepromoveerd onderzoeker (tot 5 jaar na promotie) en heb je een innovatief en grensverleggend idee op het gebied van dementie? Noteer dan alvast donderdag 1 juli 2021 in uw agenda. ZonMw stelt dan een Fellowship subsidieronde voor dementieonderzoek open met een totaal budget van €2.400.000,- en een budget per projectaanvraag tot €300.000,-. Geïnteresseerde onderzoekers kunnen uiterlijk tot begin september 2021 hun uitgewerkte aanvraag indienen.

Meer informatie

 • De subsidieoproep wordt in juli gepubliceerd op de ZonMw subsidiekalender. Let op: deze ronde zal gebruik maken van het nieuwe systeem MijnZonMw. Begin dus op tijd met het aanmaken van een account.
 • Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven
]]>
news-7337 Wed, 02 Jun 2021 11:00:00 +0200 Parel voor proactieve zorgplanning bij mensen met een verstandelijke beperking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/parelprojecten/parel-voor-advance-care-planning-bij-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/ Mensen met een verstandelijke beperking beslissen graag, samen met hun naasten, mee over toekomstige zorg en zorg aan het levenseinde. Hoe praat je op tijd met deze doelgroep over hun zorgwensen en behoeften? Projectleider Anke de Veer, Annemieke Wagemans en teamleden ontvingen een Parel voor de ontwikkelde training en informatiematerialen om zorgverleners hierbij te helpen. news-7227 Mon, 03 May 2021 10:22:59 +0200 Twee ‘living labs’ voor versterking economische veerkracht van vrouwen toegekend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/twee-living-labs-voor-versterking-economische-veerkracht-van-vrouwen-toegekend/ Twee multidisciplinaire consortia van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gaan in de praktijk aan de slag om de economische zelfstandigheid en economische veerkracht van economisch kwetsbare vrouwen te vergroten. Dit zal leiden tot concrete en duurzame handelingsperspectieven voor alle betrokken partijen. Uit de meest recente cijfers van het CBS uit 2020 blijkt dat vrouwen in economische en financiële zelfstandigheid achterlopen op mannen. Slechts 53% van de vrouwen verdient minimaal het minimumloon tegenover bijna 76% van de mannen.

Living labs voor vergroten economische veerkracht

De twee consortia gaan aan de slag in living labs met economisch kwetsbare vrouwen om hun economische veerkracht te vergroten. Een living lab is een levensechte setting die geschikt gemaakt wordt voor het doen van onderzoek en experimenten. In een living lab wordt in co-creatie tussen onderzoekers, maatschappelijke partijen en de doelgroep zelf gezocht naar en geëxperimenteerd met duurzame, innovatieve oplossingen voor complexe problemen. Een open en op leren gerichte houding, veel ruimte voor nieuwe vormen van samenwerking en onderzoek, en wederzijdse nieuwsgierigheid tussen de betrokken partijen zijn kenmerkend voor een living lab aanpak.

Onderzoekers en betrokkenen werken samen aan een oplossing die een verbetering van de situatie oplevert. Dit moet leiden tot concrete handelingsperspectieven voor de betrokken spelers in het ecosysteem rondom economisch kwetsbare vrouwen. De living labs focussen zich niet alleen op het verbeteren van de economische positie van vrouwen nu, maar ook op het duurzaam bereiken en behouden van economische zelfstandigheid in de toekomst.

De komende maanden worden de living labs aaneengesmeed tot één groot project, waarbij overkoepelend ook gekeken wordt hoe de resultaten uit de individuele living labs in een bredere maatschappelijke en wetenschappelijke context geplaatst kunnen worden. Doel hiervan is dat de handelingsperspectieven uit de living labs wetenschappelijk onderbouwd, duurzaam en opschaalbaar naar andere praktijksituaties worden.

Over de projecten

Samen veerkrachtig: Naar een gelijkere verdeling van arbeid en zorg via betrokken vaderschap
Prof. dr. B (Belle) Derks (projectleider) – Universiteit Utrecht
Betrokken partners: Gender & Diversity Hub Universiteit Utrecht, Amsterdam UMC, Verwey-Jonker Instituut, SEOR, Emancipator, Mijnkindonline, Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt

Dit living lab richt zich op één van de belangrijkste kantelpunten in de ontwikkeling van de economische zelfstandigheid van (werkende) vrouwen, namelijk de komst van een eerste kind. Veel moeders (maar niet vaders) gaan na de geboorte van het eerste kind minder werken. In dit living lab ontwikkelen onderzoekers, ouders, verloskundigen en werkgevers samen interventies die betrokken vaderschap vanaf de zwangerschap faciliteren om de economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten.  

Werken doe je niet alleen: Een systeemverandering om moeders met een uitkering naar werk te helpen
Prof. dr. ir. T. (Tanja) van der Lippe (projectleider) – Universiteit Utrecht
Betrokken partners: Future of Work Hub Universiteit Utrecht, TNO, Atria, WOMEN Inc., Arbeidsmarktregio Midden-Brabant, Gemeente Tilburg, Feniks, Vebego, Divosa, UWV.

In dit living lab worden systeeminterventies ontwikkeld om moeders met een uitkering naar duurzaam werk te begeleiden. Uitgangspunt is een systeeminterventie die opwaartse arbeidsmobiliteit aan de onderkant van de arbeidsmarkt stimuleert. Kern van deze aanpak is dat de doorstroom van de een verbonden wordt met de instroom van een ander. Samen met de doelgroep, hun naaste omgeving, werkgevers, onderwijs en maatschappelijke partners worden banen ontworpen die aansluiten bij de mogelijkheden van de vrouwen en hen tot bloei laten komen.

ZonMw-programma Vakkundig aan het werk

Ook het ZonMw-programma Vakkundig aan het werk heeft aandacht voor dit thema. Het ministerie van OCW heeft ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd in een extra zesde subsidieronde, gericht op het bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen door de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Nationale Wetenschapsagenda

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage leveren aan de kennismaatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Hier wordt onder andere invulling aan gegeven via thematische programmering in samenwerking met ministeries.

Het doel van de thematische NWA-programma’s, waarin wordt samengewerkt met ministeries, is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen.

Meer informatie

]]>
news-6963 Thu, 25 Feb 2021 13:24:09 +0100 Waarom het goed is om te beseffen dat er een -medisch- verschil is tussen mannen en vrouwen https://www.ad.nl/dossier-onder-professoren-groene-hart/waarom-het-goed-is-om-te-beseffen-dat-er-een-medisch-verschil-is-tussen-mannen-en-vrouwen~a0ac4f74/ Aranka Ballering (26) uit Alphen doet onderzoek naar het verschil tussen mannen en vrouwen bij veel voorkomende lichamelijke gezondheidsklachten. Ze komt tot de conclusie dat er inderdaad verschillen zijn, maar dat het niet gemakkelijk aan te tonen is in hoeverre het door biologische of genderverschillen komt. Lees het interview in het AD news-6894 Mon, 08 Feb 2021 20:18:59 +0100 Studiebeurzen voor intensieve Gender in Health & Research cursus https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/studiebeurzen-voor-intensieve-gender-in-health-research-cursus/ Aankomend voorjaar start voor de tweede keer een cursusprogramma rondom sekse en gender in gezondheid en gezondheidsonderzoek, georganiseerd door ZonMw en het ErasmusMC. Vanwege corona zal dit volledig online plaatsvinden. Het Kennisprogramma Gender en Gezondheid stelt 20 Gender in Research Fellowships beschikbaar voor PhD-studenten en post-docs aan het begin van hun wetenschappelijke carrière om deel te kunnen nemen aan het programma. Cursus

Een Gender in Research fellowship geeft exclusieve toegang tot het gehele online cursuspakket. Het cursuspakket bestaat uit twee delen: een Gender in Research workshop in mei en juni georganiseerd door ZonMw en een Gender and Health cursus eind augustus georganiseerd door ErasmusMC binnen het Erasmus Summer Programme (ESP). Exacte data volgen nog.

De workshop bestaat uit 5 sessies van 3,5 uur. Tijdens deze sessies zullen (inter)nationale experts en gastsprekers vanuit diverse disciplines hun kennis en onderzoeksexpertise delen met de volgende generatie onderzoekers van over de hele wereld. Zo kunnen startende onderzoekers hun vaardigheden vergroten om sekse en gender goed mee te nemen in alle fases van gezondheidsonderzoek. In de ESP-cursus worden deelnemers meegenomen in de laatste kennis over de invloed van sekse en gender op de gezondheid van vrouwen en mannen gedurende verschillende levensfases.

Internationale onderzoekers

Voor 20 PhD-studenten of post-docs stelt het Kennisprogramma Gender en Gezondheid fellowships beschikbaar. Deze fellowships zijn ook beschikbaar voor internationale jonge onderzoekers. Geïnteresseerd? Lees dan de volledige subsidieoproep op de subsidiekalender en dien voor 18 maart 2021, 14:00u uw aanvraag in.

Meer informatie

]]>
news-6755 Thu, 07 Jan 2021 12:27:07 +0100 Intensieve sekse- en gendercursus geeft meerwaarde aan jonge onderzoekers https://publicaties.zonmw.nl/sekse-en-gender-in-onderzoek/intensieve-sekse-en-gendercursus-geeft-meerwaarde-aan-jonge-onderzoekers/ Tessa Magnée en Marijn van Wingerden profiteren bijna dagelijks van alles wat ze tijdens de Gender in Research Erasmus Summer School geleerd hebben. De vele voorbeelden over het belang van sekse- en genderverschillen in onderzoek zijn overtuigend. ‘Het is een mythe dat je betere resultaten krijgt als je alleen mannen voor je onderzoek selecteert. Je gooit dan 50 procent van de validiteit weg’, weet Van Wingerden. news-6734 Tue, 05 Jan 2021 15:00:00 +0100 Vier gemeenten gaan vrouwen beter begeleiden naar economische zelfstandigheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vier-gemeenten-gaan-vrouwen-beter-begeleiden-naar-economische-zelfstandigheid/ Den Bosch, Tilburg, Rotterdam en Den Haag gaan komen tot wetenschappelijk onderbouwde tools, handvaten en werkwijzen voor de gemeentelijke praktijk. Om vrouwen (met afstand tot de arbeidsmarkt) optimaal te begeleiden naar betaald werk en economische zelfstandigheid. De projecten zijn gehonoreerd in de 6e ronde van Vakkundig aan het werk. Uit de meest recente cijfers van het CBS (2020) blijkt dat vrouwen anno 2020 in economische en financiële zelfstandigheid achterlopen op mannen. Slechts 53% van de vrouwen verdient minimaal het minimumloon tegenover bijna 76% van de mannen.

Dienstverlening Werk en Inkomen meer gendersensitief maken

De vier gemeenten gaan de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen meer gendersensitief maken. Medewerkers bij gemeenten bieden zo betere en snellere begeleiding aan vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt om hen eerder naar betaald werk en economische zelfstandigheid te begeleiden.

Deze vier projecten starten in maart 2021

Den Bosch, Tilburg, Rotterdam en Den Haag hebben een startsubsidie ontvangen en starten hun trajecten in maart 2021. Ze maken gebruik van wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van de professionals en de ervaringen en behoeften van cliënten en werkgevers.

 • Den Bosch: arbeidstoeleiding voor laagopgeleide vrouwelijke statushouders Deze gemeente zet in op arbeidstoeleiding van laagopgeleide vrouwelijke statushouders met een uitkering uit de participatiewet. Zij sluiten aan op bevindingen uit een onderzoek van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) uit 2019. De aanpak kenmerkt zich door regie en eigenaarschap op vergaande wijze te beleggen bij vrouwelijke statushouders zelf.
 • Tilburg: systeeminterventie voor laaggeschoolde vrouwen Deze gemeente signaleert dat er geringe arbeidsmobiliteit is van laaggeschoolde vrouwen. Hierdoor is er aan de onderkant van de arbeidsmarkt weinig doorstroming en stromen veelal laaggeschoolde vrouwen in de participatiewet lastiger in naar betaald werk. Tilburg richt zich daarom op een systeeminterventie voor laaggeschoolde vrouwen.
 • Rotterdam: interventie voor kwetsbare zwangeren en net bevallen vrouwen Deze gemeente gaat aan de slag met het versterken van economische zelfstandigheid van (economisch) kwetsbare zwangere en net bevallen Rotterdamse vrouwen. Zij zien dat juist in de periode rondom zwangerschap en bevalling vrouwen een hogere kans hebben op uitval of beperkte terugkeer naar werk.
 • Den Haag: vrouwenorganisaties om niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen te bereiken Deze gemeenten richt zich op het inzetten van vrouwenorganisaties voor het vinden, bereiken en toeleiden van vrouwen met een bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen naar leerwerktrajecten en (betaald) werk via toeleidingstrajecten. De gemeente wil deze aanpak doorontwikkelen en breder inzetten in een nieuw op te zetten vrouwenacademie.

Vakkundig aan het werk

Economische zelfstandigheid van vrouwen is de 6e ronde van Vakkundig aan het werk. Deze ronde betreft een extra opdracht die wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.

Doel van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk is het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis, waar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk van kan profiteren, voor uiteindelijk een effectievere dienstverlening aan de burger. In samenwerking met het ministerie van VWS, de VNG, UWV en Divosa voert ZonMw dit programma uit in opdracht van het ministerie van SZW.

Ook projecten te honoreren gericht op hele ecosysteem

Volgende maand laten we u weten welke projecten worden gehonoreerd binnen het programma Economische veerkracht van vrouwen van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Dit programma pakt het probleem breder aan en richt zich op het gehele ecosysteem rondom drie groepen economische kwetsbare vrouwen.

Meer informatie

 

]]>
news-6634 Tue, 08 Dec 2020 11:38:49 +0100 Vrouwen in de overgang op het werk https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Preventie/Werk/Flyer_Werkgeversevent_Overgang_en_werk_def.pdf Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat vrouwen met overgangsverschijnselen op een gezonde manier aan het werk kunnen blijven? Praat mee tijdens het werkgeversevent Overgang en werk 24 maart 2021 vanaf 13.30 uur  

 

]]>
news-6409 Tue, 27 Oct 2020 11:24:15 +0100 Closing the gender gap in migraine research https://www.nature.com/articles/d41586-020-02867-4 Onderzoekers Antoinette Maassen van den Brink en Gisela Terwindt spraken met het tijdschrift 'Nature' over hun onderzoek naar migraine en de hormonale invloeden op migraine: “It’s not the absolute levels of hormones, but more the fluctuations in hormones that cause the migraine attacks.” (Klik op de titel voor het volledige artikel) news-6079 Wed, 26 Aug 2020 13:18:15 +0200 Hart- en vaatziekte bij vrouwen te vaak onopgemerkt: nieuw onderzoek toegekend https://www.hartstichting.nl/nieuws/onderzoek-ziekte-vrouwen-te-vaak-onopgemerkt Hart- en vaatziekten worden bij vrouwen nog te vaak over het hoofd gezien. Ook bestaan er voor sommige aandoeningen die vaker bij vrouwen voorkomen niet genoeg tests en behandelingen. De Hartstichting heeft daarom nieuw onderzoek toegekend, met de focus op 3 problemen: 1. Verkeerde diagnose bij vrouwen, 2: Slagaderverkalking bij jonge vrouwen, 3: Wel/geen hartkatheterisatie nodig news-5938 Tue, 14 Jul 2020 10:12:51 +0200 NVVC Leidraad 'Pijn op de borst zonder obstructief coronairlijden' https://www.nvvc.nl/Vereniging%20-%20bestuur/Nieuws/200629-geautoriseerd-nvvc-leidraad-pijn-op-de-borst-zonder-obstructief-coronairlijden Op 29 juni is de leidraad 'Pijn op de borst zonder obstructief coronairlijden' gepubliceerd. Deze leidraad geeft cardiologen en patiënten meer inzicht in de aandoening coronair microvasculaire vaatdysfunctie. Hiermee moet er meer aandacht voor deze aandoening komen en kan deze sneller herkend worden. news-5812 Wed, 17 Jun 2020 11:34:35 +0200 Meer onderzoek nodig naar verschillen tussen vrouwen en mannen met diabetes https://www.diabetesfonds.nl/over-diabetes/nieuws/meer-onderzoek-nodig-naar-verschillen-tussen-vrouwen-en-mannen-met-diabetes Er is te weinig bekend over de verschillen tussen mannen en vrouwen met diabetes; daar moet meer onderzoek naar komen. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek door de Universiteit Leiden in opdracht van het Diabetes Fonds en ZonMw. news-5747 Tue, 02 Jun 2020 09:02:00 +0200 De impact van COVID-19 op kwetsbare mensen is groot https://www.parool.nl/amsterdam/uva-onderzoekers-zorg-krijgen-tijdens-lockdown-lastig-voor-nieuwe-gevallen~b21eca46/ Kwetsbaren zoals daklozen, eenzame ouderen en slachtoffers van huiselijk geweld, hebben meer hulp nodig om de sociale impact van de coronamaatregelen te boven te komen. Dat blijkt uit de tussentijdse resultaten van onderzoek 'Coronatijden in Nederland' dat gefinancierd wordt door ZonMw. ‘Vooral nieuwe zorg is problematisch.’ Het onderzoek wordt uitgevoerd door Universiteit van Amsterdam, Trimbos-instituut, Hogeschool van Amsterdam, Pharos, Vrije Universiteit Amsterdam en Ben Sajetcentrum. news-5728 Tue, 26 May 2020 15:14:08 +0200 Vul de enquête van WOMEN Inc. in over gender en de ggz https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemgT_oaRucNOV1JQA6jORsUuv-LlrIxgUyhhXFdW7djb-A5Q/viewform 'In de geestelijke gezondheidszorg is nog maar kort aandacht is voor sekse- en genderverschillen. Daardoor kregen zowel vrouwen als mannen jarenlang niet altijd de hulp die zij nodig hadden. [...] Om te weten te komen welke thema’s en aandoeningen meer onderzoek verdienen - op het gebied van preventie, oorzaak, diagnose en behandeling - willen we u vragen deze enquête in te vullen.' news-5705 Fri, 15 May 2020 12:45:34 +0200 Werk en mantelzorg: maak het bespreekbaar https://www.movisie.nl/artikel/werk-mantelzorg-maak-bespreekbaar In Nederland combineert 1 op de 4 werkenden zijn of haar baan met mantelzorgtaken. De combinatie van werk en mantelzorg komt met name vaak voor in de groep 45-65 jarigen. Naar verwachting zal het aantal dat werk met mantelzorgtaken combineert in de komende jaren fors toenemen. Het geven van mantelzorg kan zorgen voor stress, een hoger risico op depressie en een toename in ziekteverzuim, vooral wanneer de benodigde mantelzorg lastig te combineren is met werk. news-5613 Fri, 24 Apr 2020 12:36:25 +0200 Studiebeurzen Gender in Research geannuleerd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/studiebeurzen-gender-in-research-geannuleerd/ Door de onvoorspelbare situatie te wijten aan het coronavirus (COVID-19) zijn de studiebeurzen voor de Gender in Research Fellowships ingetrokken.  Het kennisprogramma Gender en Gezondheid zou net als in 2019 20 studiebeurzen beschikbaar stellen voor internationale postdoc onderzoekers om de Gender and Health-cursus te kunnen bijwonen in Rotterdam. Helaas kan door de maatregelen rondom het coronavirus de cursus niet in de oorspronkelijke vorm plaatsvinden dit jaar. De studiebeurzen zullen daarom niet worden toegekend.  

Het Erasmus Summer Programma en ZonMw kijken samen naar de mogelijkheden om de Gender and Health-cursus in een andere vorm door te laten gaan. Houd onze website en socialemediakanalen in de gaten om op de hoogte te blijven.

Meer informatie

]]>
news-5605 Thu, 23 Apr 2020 09:13:46 +0200 Infographic: sekse en gender bij COVID-19-onderzoek https://cihr-irsc.gc.ca/e/51939.html De Canadese onderzoeksfinancier CIHR heeft een infographic gepubliceerd over sekse en gender in onderzoek naar COVID-19. Enerzijds sterven er meer mannen aan dit virus, en waarom is nog niet goed bekend. Anderzijds vergroot een pandemie de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het is daarom belangrijk om sekse en gender te integreren in onderzoek naar dit virus. news-5544 Tue, 07 Apr 2020 10:49:15 +0200 Man-vrouwverschillen in tijden van corona https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/man-vrouwverschillen-in-tijden-van-corona/ De wereldwijde uitbraak van het coronavirus COVID-19 heeft gevolgen voor ons allemaal. Maar in hoeverre verschilt die impact tussen mannen en vrouwen? Dat vroegen we aan prof. dr. Sabine Oertelt-Prigione, arts en hoogleraar Gender in Primary and Transmural Care aan het Radboudumc, en dr. Petra Verdonk, universitair hoofddocent Gender en Diversiteit aan het Amsterdam UMC-VUmc en secretaris van de Nederlandse Vereniging Gender & Gezondheid. Uit verschillende onderzoeken komt een vergelijkbaar beeld naar voren: het coronavirus COVID-19 lijkt mannen zwaarder te treffen dan vrouwen. Hoe kunnen we dat verklaren? Het meest voor de hand liggende antwoord zit ‘m in de genen: vrouwen hebben twee X-chromosomen, mannen maar één. Het is al langere tijd bekend dat er op die X-chromosomen veel genen zitten die belangrijk zijn voor de werking van het immuunsysteem, zegt Sabine Oertelt-Prigione. ‘Bij virusinfecties is het immuunsysteem van vrouwen meestal actiever dan dat van mannen. Ook produceren vrouwen vaak meer antistoffen als ze vaccins krijgen toegediend’, zegt ze. Een extra actief immuunsysteem zou vrouwen dus meer bescherming kunnen bieden tegen coronavirussen als COVID-19. Ook op latere leeftijd – naarmate het immuunsysteem bij zowel mannen als vrouwen minder actief wordt – lijkt die extra bescherming nog door te werken: het aantal mannen dat aan COVID-19 bezwijkt is namelijk in alle leeftijdscategorieën hoger dan het aantal vrouwen dat overlijdt.

Zoektocht naar medicijnen

Sekseverschillen en de bijbehorende gezondheidsrisico’s spelen niet alleen een belangrijke rol in het ziekteverloop van COVID-19, ze zouden ook een prominente rol moeten spelen in de zoektocht naar mogelijke medicijnen. Momenteel worden verschillende bestaande middelen onderzocht, waaronder chloroquine. De Amerikaanse president Trump riep onlangs nog dat dit middel dé oplossing zou zijn voor COVID-19. ‘Misschien wel als het over hydroxychloroquine gaat, die bij voorkeur in combinatie met een antibioticum wordt voorgeschreven’, reageert Oertelt-Prigione op deze uitspraak. ‘Beide stoffen veranderen echter het QT-interval van het hart (de tijd tussen het samentrekken en ontspannen van de hartkamers - red.) en dat leidt weer tot een hoger risico op hartritmestoornissen. We weten dat dit risico bij vrouwen hoger is dan bij mannen, omdat het QT-interval bij vrouwen sowieso langer is. Bij het gebruik van deze twee medicijnen zou hun risico op hartritmestoornissen vele malen hoger worden. Dit moet meegenomen worden in trials die de effectiviteit van deze medicijnen onderzoeken.’

Genderverhoudingen onder druk

Oertelt-Prigione is van huis uit arts, maar werkt als hoogleraar Gender bij het Radboudumc aan SAFE, een platform voor vrouwen die te maken hebben met partnergeweld. In hoeverre hebben de coronamaatregelen gevolgen voor het aantal meldingen? ‘Tijdens de quarantaineperiode is het aantal meldingen van huiselijk en seksueel geweld tegen vrouwen in Zuidoost-Azië en een aantal Europese landen gestegen’, zegt ze. Verdonk voegt toe dat de Nederlandse politie vooralsnog een lichte stijging van het aantal meldingen ziet. Beide wetenschappers verwachten dat het aantal meldingen na de versoepeling van de maatregelen verder zal stijgen. ‘Vrouwen in onveilige situaties hebben op dit moment weinig mogelijkheden om hulp te zoeken, een melding te doen of hun partner te verlaten’, zegt Oertelt-Prigione. Bovendien komt in rapportages uit het buitenland naar voren dat COVID-19 ook wordt gebruikt als vorm van geweld, bijvoorbeeld door vrouwen te dwingen om binnen te blijven. Maar niet alleen een toename van geweld ligt voor de hand, ook het aantal nieuwe meldingen zal stijgen. De gevolgen van een crisis kunnen de bestaande genderverhoudingen binnen een relatie namelijk aan het wankelen brengen. ‘De machtsverhoudingen binnen een relatie veranderen als een man zijn baan verliest terwijl zijn vrouw hard nodig is in de zorg. En bij stellen die die voor gendergelijkheid afhankelijk waren van de outsourcing van allerlei taken, zoals de zorg voor de kinderen en het schoonhouden van het huis, kan pijnlijk duidelijk worden hoe de verhoudingen liggen’, aldus Verdonk.

Onoplosbare dilemma’s

Ook op maatschappelijk vlak laat de coronacrisis diepe sporen na. Tachtig procent van het zorgpersoneel is vrouw. In de ouderenzorg ligt dit percentage zelfs nog hoger. Vrouwen nemen over het algemeen vaker de zorg voor de kinderen op zich en zijn ook vaker mantelzorger. In tijden van crisis eist het werken in de zorg een enorme tol.  ‘Vrouwelijke medewerkers in de thuis- en ouderenzorg maken zich momenteel grote zorgen over de afwezigheid van beschermende maatregelen’, vertelt Verdonk. ‘Uit ons onderzoek Gezond Zorgen blijkt dat ze zich niet zozeer zorgen maken over hun eigen gezondheid, maar bang zijn om hun veelal kwetsbare cliënten te besmetten. Ook staan ze voor onoplosbare dilemma’s, want wat krijgt voorrang: de eigen gezondheid of die van cliënten? En thuis is het vaak passen en meten om de zorg voor kinderen en ouders te combineren met het zware werk in de zorg.’ De eerste studies uit China laten zien dat met name vrouwelijke zorgmedewerkers vaker psychische klachten rapporteren na de coronacrisis, zoals slaapproblemen en posttraumatische stressstoornissen. Volgens Verdonk en Oertelt-Prigione ligt dat ook hier in de lijn der verwachting. Deze cijfers kunnen echter een vertekend beeld geven, waarschuwt Oertelt-Prigione. ’Ik verwacht dat iedereen die nu acute zorg levert, bijvoorbeeld op de intensive care, op den duur psychische klachten zou kunnen ontwikkelen. Genderverschillen spelen hier bovendien een belangrijke rol, omdat mannen over het algemeen minder geneigd zijn deze klachten te rapporteren dan vrouwen, zegt ze. 

Neem gender en diversiteit mee

Het kabinet heeft inmiddels een aantal steunmaatregelen aangekondigd. Die richten zich voornamelijk op de sectoren die het hardst worden getroffen door deze crisis, zoals de dienstensector. Het ondersteunen van de economie is een begrijpelijke maatregel voor de korte termijn, vindt Verdonk. Wel vraagt ze zich af of er een genderanalyse is gemaakt. ‘Neem een uur extra de tijd en maak de consequenties van deze maatregelen voor alle groepen binnen de samenleving inzichtelijk. We moeten bijvoorbeeld niet vergeten dat maatschappelijke organisaties veel werk doen door het bieden van een safety net aan kwetsbare, moeilijk bereikbare groepen in de samenleving. Ook bij deze organisaties lopen de rekeningen gewoon door’, aldus Verdonk. De boodschap van beide wetenschappers aan het kabinet is dan ook: neem gender en diversiteit mee in het bepalen van maatregelen voor de korte én langere termijn. Welke mannen en vrouwen in de Nederlandse samenleving worden het hardst getroffen door deze crisis en waarom? Daarbij moet de focus niet alleen liggen op de gevolgen voor de gezondheid, maar ook op de sociale maatschappelijke impact van deze pandemie. 

Meer informatie

]]>
news-5546 Mon, 06 Apr 2020 20:25:00 +0200 De slag om het vrouwenhart https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2020/april/de-slag-om-het-vrouwenhart.html Hartproblemen worden bij vrouwen slechter herkend én minder goed behandeld dan bij mannen. Dat kost levens, laat deze documentaire van Hella de Jonge zien. Hoe kan het beter?

]]>
news-5505 Mon, 06 Apr 2020 12:06:00 +0200 De noodzaak voor betere (h)erkenning van overgangsklachten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/de-noodzaak-voor-betere-herkenning-van-overgangsklachten/ De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft de overgang gekozen als thema voor 2020. ‘We willen dat zorgprofessionals zich bewust worden van het feit dat de overgang veel meer behelst dan alleen opvliegers en nachtelijk zweten. De lichamelijke, mentale én sociale impact is een stuk complexer en veelomvattender.’ Dat vertelt Dorenda van Dijken, gynaecoloog bij het OLVG in Amsterdam. Al meer dan 20 jaar maakt zij zich sterk voor betere (h)erkenning van overgangsklachten. Haar focus: het verbeteren van kennis en het doorbreken van het taboe.

De meeste vrouwen krijgen klachten

Jaarlijks hebben ruim een miljoen vrouwen in de leeftijd van 40 tot 60 jaar in Nederland te maken met de overgang. Tachtig procent ondervindt daar in meer of mindere mate klachten van. Maar de menopauze is een ondergeschoven kindje in de Nederlandse gezondheidszorg, zegt Van Dijken. Naast gynaecoloog is ze voorzitter is van de Dutch Menopause Society (DMS), onderdeel van  Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen Nederland. ‘We lopen mijlenver achter omdat zorgprofessionals onvoldoende kennis hebben over de menopauze. Wij willen niet alleen dat Nederland een inhaalslag maakt, maar zelfs een voorloper wordt in de (h)erkenning van overgangsklachten.

Lichamelijke, mentale én sociale impact 

De NVOG nam het voortouw door de overgang als jaarthema te benoemen. Het voornaamste doel? Het opvullen van het kennishiaat door de ontwikkeling van multidisciplinaire (na)scholing, workshops en e-health filmpjes voor zorgprofessionals, zoals onder andere gynaecologen, huisartsen en bedrijfsartsen. Want er valt nog veel te winnen op het gebied van de overgang. Zo is het risico op arbeidsverzuim tijdens de menopauze groot. ‘Uit onderzoek blijkt dat een derde van het verzuim van vrouwen in deze leeftijdscategorie gerelateerd is aan overgangsklachten, zoals vermoeidheid , somberheid en concentratiestoornissen’, zegt Van Dijken. Veel artsen zeggen nog te vaak dat het vanzelf weer overgaat, waardoor vrouwen met serieuze klachten blijven rondlopen. Ook worden de klachten vaak in verband gebracht of verward met een burn-out of depressie.

Weg met het calvinisme

Naast het verbeteren van de kennis van zorgprofessionals moet ook de mindset van Nederlandse vrouwen veranderen, vindt Van Dijken. ‘Ze moeten meer voor zichzelf opkomen en het bespreekbaar maken. We zijn in Nederland calvinistisch ingesteld: de menopauze “hoort er nu eenmaal bij” en de gevolgen daarvan moeten we dus maar gewoon ondergaan. Nederlandse vrouwen zullen niet snel toegeven dat de klachten wel degelijk invaliderend kunnen zijn’, zegt Van Dijken. Het gevolg daarvan is dat vrouwen met overgangsklachten vaak niet de juiste behandeling krijgen. Mogelijkheden om klachten te verlichten of zelfs te verhelpen zijn er namelijk wel, maar worden in Nederland nog te weinig ingezet. Hormoontherapie is hier een voorbeeld van. ‘Slechts 5 procent van de vrouwen met ernstige overgangsklachten krijgt hormoontherapie, tegenover 10 tot 35 procent van de vrouwen in de landen om ons heen’, zegt Van Dijken. Eén van de redenen voor de terughoudendheid is dat er wordt gedacht dat hormoontherapie het risico op borstkanker zou verhogen. Volgens Van Dijken is dat een misverstand. Daar komt bij dat hormoontherapie een beschermend effect lijkt te hebben op het hart en zeker op de preventie van botontkalking. En dat is belangrijk, omdat vrouwen na de overgang meer risico hebben op die aandoeningen.

Gezond oud worden

Zolang het nodig is, blijft Van Dijken haar boodschap herhalen: door betere (h)erkenning van overgangsklachten kunnen we vrouwen de juiste behandeling bieden en zorgen we er voor dat zij zo gezond mogelijk oud kunnen worden. Die vasthoudendheid lijkt haar vruchten af te werpen: de huidige richtlijnen voor overgangsklachten worden momenteel herschreven en ook lijken zorgprofessionals zich bewuster te worden van de brede impact van overgangsklachten. Het geven van goede informatie over het omgaan met en eventueel behandelen van overgangsklachten helpt volgens Van Dijken al enorm. Daarnaast kunnen vrouwen zelf ook iets doen, bijvoorbeeld door hun voedingspatroon en leefstijl aan te passen. En voor vrouwen met ernstige klachten kan hormoontherapie uitkomst bieden. ‘Ik ben de beroepsvereniging dankbaar dat we er op deze manier voor kunnen zorgen dat vrouwen met overgangsklachten de aandacht krijgen die ze verdienen, zodat ze hun dagelijkse leven weer kunnen oppakken’, aldus Van Dijken. 

Meer informatie

]]>
news-5488 Thu, 26 Mar 2020 15:38:41 +0100 Studiebeurzen voor Gender in Research - Erasmus Summer Course https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/studiebeurzen-voor-gender-in-research-erasmus-summer-course-1/ Deze zomer organiseren ZonMw en het Erasmus MC voor de tweede keer een cursusprogramma rondom sekse en gender in gezondheid en gezondheidsonderzoek, als onderdeel van het Erasmus Summer Programme. Het Kennisprogramma Gender en Gezondheid stelt 20 Gender in Research Fellowships beschikbaar voor PhD-studenten en post-docs om deel te kunnen nemen aan het programma.
 • Click here for English
 • In de week van 17 tot en met 21 augustus 2020 komen (inter)nationale experts en gastsprekers vanuit diverse disciplines samen in Rotterdam om tijdens het cursusprogramma hun kennis en onderzoeksexpertise te delen met de volgende generatie onderzoekers van over de hele wereld. In de middagsessies van ZonMw kunnen onderzoekers hun vaardigheden vergroten om sekse en gender goed mee te nemen in alle fases van gezondheidsonderzoek. In de ochtendcursus worden zij meegenomen in de laatste kennis over de invloed van sekse en gender op de gezondheid van vrouwen en mannen gedurende verschillende levensfases.

  Internationale onderzoekers

  Voor 20 PhD-studenten of post-docs stelt het Kennisprogramma Gender en Gezondheid fellowships beschikbaar. Deze fellowships zijn bovendien niet alleen voor Nederlandse jonge onderzoekers. Ook buitenlandse onderzoekers kunnen een aanvraag indienen: een unicum voor ZonMw! Geïnteresseerd? Lees dan de volledige subsidieoproep op de subsidiekalender en voor 28 mei 2020, 14:00u uw aanvraag in.

  Meer informatie

  ]]>
  news-5345 Tue, 18 Feb 2020 10:59:36 +0100 Fotograaf Hans van der Kamp over 40 jaar sekse- en genderdiversiteit https://publicaties.zonmw.nl/fotograaf-hans-van-der-kamp-over-40-jaar-sekse-en-genderdiversiteit/ Tussen 1976 en 2019 fotografeerde Hans van der Kamp mensen die niet in het hokje man of vrouw passen. Waar komt zijn interesse in seksuele- en genderdiversiteit vandaan? En wat hoopt hij met zijn werk te bereiken? news-5267 Tue, 04 Feb 2020 10:57:23 +0100 Parkinson en gender https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/parkinson-en-gender/ news-5223 Mon, 27 Jan 2020 12:30:55 +0100 Transgender? Kinderen denken al stereotiep over geslacht https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/24/transgender-kinderen-denken-al-stereotiep-over-geslacht-a3988072 Kinderen hebben op de basisschool al conservatieve opvattingen over gender en geslacht. Waar op het moment veel discussie over is: moet je gender non-conforme kinderen en hun ouders adviseren om alvast in sociale transitie te gaan? Dus leven in de andere rol dan die hun bij de geboorte is gegeven, kleding, haardracht, enzovoort. news-5207 Thu, 23 Jan 2020 16:16:49 +0100 Internationale workshops rond sekse en gender in onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/internationale-workshops-rond-sekse-en-gender-in-onderzoek/ [ Edit: gewijzigde datum en locatie ] Op 10 februari geeft een groep jonge internationale onderzoekers een workshop over man-vrouwverschillen in onderzoek. Deze groep won afgelopen zomer de Gender in Research Award, die werd uitgereikt tijdens de Erasmus Summer Course. De groep bestaat uit onderzoekers uit Nederland, Verenigd Koninkrijk en Canada. In de zomer van 2019 onderscheidden zij zich met hun creatieve idee om bewustzijn te creëren voor man-vrouwverschil in onderzoek met een strip over dit onderwerp. Samen formuleerden zij 12 kernboodschappen rond thema’s waarin sekse- en genderverschillen een rol spelen, en werkten samen met verschillende kunstenaars om bij deze boodschappen beeld te creëren. Het eindresultaat is te zien in een comic. Op 27 januari en 10 februari geven de onderzoekers 2 workshops in Den Haag en Utrecht. Eerder deden zij dat in het Verenigd Koninkrijk en ook zal er een workshop in Canada gegeven worden. Aanmelden voor de Nederlandse workshops is nog mogelijk. 

  Workshops

  De onderzoekers leerden elkaar kennen tijdens de workshop Gender in Research, onderdeel van het Erasmus Summer Programma. Deze workshop werd georganiseerd door ZonMw. Jonge onderzoekers werden ingedeeld in groepen en kregen de opdracht een idee te ontwikkelen om sekse en gender op de kaart te krijgen als onderzoeksonderwerp. De 2 beste ideeën werden beloond met de Gender in Research Award, een prijs ter waarde van 8.000 euro, bedoeld om het idee verder te ontwikkelen en uit te voeren.

  De groep onderzoekers bestaat uit: 

  Tessa Magnée – IVO Research Institute, The Hague, Netherlands 
  psychology and media & journalism, experience with the management of various (research) projects
  Sarah Hiltner – Department of Community and Transmural Care, Radboud University Medical Centre, Nijmegen
  Ilona Plug – Centre for Language Studies, Radboud University, Nijmegen, Netherlands 
  Samantha Goodliffe – School of Health, Wellbeing and Social Care, Open University, United Kingdom 
  Philip Joy – Faculty of Health, Dalhousie University, Canada 
  Alina Cosma – Department of Interdisciplinary Social Science, Utrecht University, Netherlands 

  Meer informatie:

  ]]>
  news-5191 Tue, 21 Jan 2020 13:17:10 +0100 Aandacht voor diversiteit bij ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aandacht-voor-diversiteit-bij-zonmw/ Op 30 januari 2020 wordt bij ZonMw de stuurgroep geïnstalleerd die de verkenning zal uitvoeren naar een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard intersekse (ook wel aangeduid met Differences of Sex Development, DSD). De leden worden benoemd door Jacqueline Prins, Directeur Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en Brigitte Westgren, directeur Curatieve Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aansluitend opent oud-directeur van ZonMw Henk Smit de tentoonstelling ‘Gender!’. Deze tentoonstelling bestaat uit foto’s van fotograaf Hans van der Kamp, over het thema Genderdiversiteit fotograaf Hans van der Kamp.  Kwaliteitsstandaard intersekse

  Er is zowel vanuit de kant van de professionals als vanuit mensen met een DSD-conditie behoefte aan meer bekendheid en kennis, en aan verbetering van kwaliteit van zorg middels beschrijving hiervan. Daarom heeft het ministerie van VWS ZonMw verzocht een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard intersekse te laten ontwikkelen.

  Verkenning en ontwikkeling

  De verkenning geeft inzicht in de haalbaarheid en de gewenste inhoud van de multidisciplinaire kwaliteitsstandaard. Aansluitend wordt vastgesteld welke aan de zorg gekoppelde inhoudelijke (medisch en psychosociaal), organisatorische en juridische vraagstukken opgelost moeten worden om te komen tot goede kwaliteit van zorg, zowel persoonsgericht als integraal. Op basis van de verkenning wordt overgegaan tot de daadwerkelijke ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard. De uiteindelijke kwaliteitsstandaard wordt aangeboden aan het Register van Zorginstituut Nederland. 

  Tentoonstelling 'Gender!'

  Na de installatie van de stuurgroep vindt de officiële opening van de tentoonstelling ‘Gender!’ van Hans van der Kamp. Deze tentoonstelling bestaat uit portretten van mensen die zich niet volledig als ‘man’ of ‘vrouw’ identificeren. De eerste portretten dateren uit 1976; de tentoonstelling geeft zo een inkijkje in genderdiversiteit door de jaren heen. 

  ‘We hebben allemaal te maken met rolpatronen en verwachtingen rond man- of vrouwzijn. Ik heb de behoefte om dit vast te leggen’, legt Van der Kamp uit. Als jonge student raakte hij gefascineerd door dragqueen Plumeau en werd haar vaste fotograaf. Zo kwam hij terecht in de wereld van drag en trad zelf ook wel eens op. Fotografie over gender en seksuele identiteit werd zijn expertise. ‘Gender is voor iedereen een issue, ook als mensen het niet als zodanig ervaren’, vertelt Van der Kamp. 

  Meer informatie

  De installatie van de stuurgroep vindt plaats om 16.00. Rond 16.15 opent Henk Smid de fotografietentoonstelling, samen met fotograaf Hans van der Kamp.
  Eindtijd: 18.00
  De tentoonstelling is tot eind maart bij ZonMw te bekijken.

  ]]>
  news-4956 Fri, 06 Dec 2019 16:25:00 +0100 Vooraankondiging: onderzoek naar geweld tegen gevluchte vrouwen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-onderzoek-naar-geweld-tegen-gevluchte-vrouwen/ In december kunt u een onderzoeksvoorstel indienen naar gevluchte vrouwen die met geweld te maken hebben (gehad). Houd de subsidiekalender in de gaten. De call is afkomstig uit de programma's 'Zorg voor vluchtelingen' en 'Kennisprogramma Gender en gezondheid'. In het kader van het project PROTECT werd een filmpje ontwikkeld over geweld tegen vluchtelingen. Dit filmpje is beschikbaar in 23 talen. PROTECT wordt gefinancierd door het ‘Rights, Equality and Citizenship Programme’ van de Europese Unie (2014-2020). In Nederland wordt PROTECT uitgevoerd door IOM, Pharos, Rutgers, Arq Psychotrauma Expert Groep, en dertien sleutelpersonen met een migrantenachtergrond.

  ]]>
  news-4972 Tue, 03 Dec 2019 13:05:13 +0100 Vooraankondiging: EU Joint Programma Neurogenerative Disease Research (JPND) https://www.neurodegenerationresearch.eu/2019/12/pre-call-announcement-novel-imaging-and-brain-stimulation-methods-and-technologies-related-to-neurodegenerative-diseases/ De call opent officieel begin januari 2020. Deadline zal in maart dat jaar zijn. Het onderwerp is “Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative Diseases”.' Lees meer op de (Engelse) website van JPND.