ZonMw tijdlijn Diversiteit https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Diversiteit nl-nl Sat, 21 May 2022 18:20:14 +0200 Sat, 21 May 2022 18:20:14 +0200 TYPO3 news-8572 Mon, 02 May 2022 10:45:31 +0200 Project over LVB en etnisch diverse stad sluit af met 3 onderzoekspublicaties https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/project-over-lvb-en-etnisch-diverse-stad-sluit-af-met-3-onderzoekspublicaties/ Met de lancering van 3 onderzoekspublicaties is het project ‘Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad’ afgerond. De rapporten werden tijdens een slotconferentie in Amsterdam uitgebracht.  

Slotconferentie

Het Ben Sajet Centrum en Movisie hielden vorige maand in Amsterdam de slotconferentie ‘Ik wil ook gewoon een normaal leven’. Tijdens de bijeenkomst werden 3 onderzoekpublicaties over jonge mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) gelanceerd van het door het Ben Sajet Centrum uitgevoerde onderzoek ‘Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad’. Daarnaast was er aandacht voor een literatuurverkenning van Movisie naar de vrijetijdsbesteding van mensen met een licht verstandelijke beperking .  

Afronding ‘Meer op eigen benen’

Met subsidie van onder meer ZonMw-programma Gewoon Bijzonder werd in 2017 het onderzoeksproject ‘Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad’ gestart. Het doel was om meer zicht te krijgen in hoe problemen ontstaan en om hulpverleners handvatten te geven hoe ze jonge mensen met een LVB+ (in de leeftijd van 18 tot 30 jaar) die vastgelopen zijn in hun leven, kunnen ondersteunen.

Uit het project zijn uiteindelijk drie rapporten gekomen, te weten::
•    ‘Ik wil ook gewoon een normaal leven. Jonge mensen met een licht verstandelijke beperking in de superdiverse stad, uitdagingen voor de hulpverlening’, van Monique Kremer.
•    ‘Tussen drie muren. Een onderzoek naar de belemmeringen en mogelijkheden voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking om werk te vinden’, van Josien Arts.
•    ‘De eigenwaarde van geld. Jonge mensen met een licht verstandelijke beperking in de hulpverleningspraktijk’ van Charlotte Albers en Monique Kremer.

Meer over de publicaties, evenals een aantal audioportretten, is te vinden op de projectpagina van ‘Meer op eigen benen’, op de website van het Ben Sajetcentrum.

Rapport van Movisie: Belang van vrije tijd

Vorige maand lanceerde kennisinstituut Movisie ook een onderzoek over het belang van een goede vrijetijdsbesteding van mensen met een LVB. Een prettige vrije tijd betekent veel meer dan alleen maar het hebben van een ‘leuke vrije tijd’. Het heeft gunstige effecten op het algehele welzijn. Sport zorgt voor een betere conditie, met vrijwilligerswerk ontdekken mensen hun kwaliteiten en door ontmoeting ervaren ze wederzijdse betrokkenheid.

Op de website van Movisie is meer te vinden over dit rapport genaamd ‘Meedoen met een licht verstandelijke beperking. Literatuurverkenning over vrijetijdsbesteding door mensen met een licht verstandelijke beperking’.

Meer lezen?

 

 

]]>
news-8540 Wed, 20 Apr 2022 09:11:32 +0200 Onderzoek naar aantal genitale operaties bij kinderen met DSD in Nederland https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-naar-aantal-genitale-operaties-bij-kinderen-met-dsd-in-nederland/ Het Nivel gaat onderzoek doen naar het aantal genitale operaties bij kinderen met Differences of Sex Development (DSD) in Nederland in de afgelopen jaren. Van DSD, ook wel intersekse genoemd, is er sprake van diversiteit in sekse, de kinderen hebben zowel vrouwelijke als mannelijke geslachtskenmerken. Onderzoekers Sandra van Dulmen en Chantal Leemrijse van het Nivel lichten toe waarom en hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd. Waarom is dit onderzoek van belang?

Het VN-Comité tegen Foltering heeft opgeroepen om kinderen met DSD beter te beschermen tegen onnodige medische ingrepen op jonge leeftijd. Dit betreft genitale ingrepen die medisch gezien niet per se noodzakelijk zijn en ook ingrepen die uitgesteld kunnen worden totdat een kind - vanaf de leeftijd van 12 jaar - er zelf over mee kan beslissen. De Tweede Kamer heeft deze urgentie onderschreven en gepleit voor zorgvuldig onderzoek. De resultaten van het onderzoek leveren ook input voor het opstellen van de multidisciplinaire kwaliteitsstandaard DSD in Nederland.

Hoe gaan jullie het onderzoek uitvoeren?

Met behulp van interviews en duiding proberen we trends in de genitale operaties te ontdekken en te verklaren. Ook zullen we ouders, kinderen, medisch specialisten en andere professionals interviewen om inzicht te krijgen in factoren die hebben geleid tot het besluit tot een operatie, dan wel tot het uitstellen of afzien ervan. Dit proberen we in bestaande literatuur in te bedden.

Met wie werken jullie samen?

Voor het onderzoek maken we gebruik van gegevens van DHD (Dutch Hospital Data). Deze data worden door ons geschoond en gerubriceerd en vervolgens voorgelegd aan de teams van medisch specialisten van twee van de drie DSD Expertisecentra in Nederland (Radboudumc, en Amsterdam UMC). Ook gaan we patiënten benaderen met de vraag hoe de keuze voor het uitstellen of afzien van een genitale operatie bij hen tot stand is gekomen. Vanuit ZonMw worden we bij de uitvoer van het onderzoek geadviseerd door de commissie Gender en Diversiteit.

Wat hoopt het Nivel het komende jaar met het onderzoek te bereiken?

Op de eerste plaats is het van belang dat er consensus wordt bereikt over wat wel en niet onder DSD en (al dan niet noodzakelijke) DSD-ingrepen wordt verstaan, daarover lijken de opvattingen thans nogal uiteen te lopen. We hebben niet de ambitie deze controverse op te lossen, maar wel om de discussie aan de hand van concrete data een impuls te geven. Daarnaast streven we ernaar de nuances en complexiteit van het onderzoeksveld bloot te leggen, zowel door het bieden van transparantie in de data als door het verstrekken van concrete voorbeelden en casussen.

Wat zijn de kansen en uitdagingen van dit onderzoek?

De data die DHD verstrekt, geven een goed overzicht van het aantal diagnosen en ingrepen bij kinderen met DSD. Deze data worden echter pas sinds 2014 op een uniforme en betrouwbare manier geregistreerd (ICD-10). Daarnaast bestaat er, zoals gezegd, onder zorgprofessionals geen volledige consensus over wat wel en niet tot DSD gerekend kan worden en welke genitale ingrepen strikt noodzakelijk geacht worden dan wel uitgesteld kunnen worden. Elke casus is immers anders niet alleen wat betreft de medische aspecten maar ook wat betreft psychosociale omstandigheden waarin kind en ouders verkeren. De interviews met de zorgprofessionals en ouders moeten licht werpen op de nuances in de besluitvorming rondom het al dan niet uitvoeren van een genitale ingreep.

Hoe zijn jullie van plan de vertaalslag te maken richting de zorgpraktijk en het beleid?

Zoals hierboven beschreven wordt elke stap in het uitvoeren van het onderzoek zorgvuldig gewogen en afgestemd met de zorgpraktijk en kunnen de uitkomsten door het Kenniscentrum gebruikt worden voor het opstellen van een multidisciplinaire richtlijn DSD.

Waar kan de lezer meer informatie vinden over het onderwerp?

]]>
news-8492 Mon, 04 Apr 2022 11:43:35 +0200 Man-vrouw verschillen in de spreekkamer https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/man-vrouw-verschillen-in-de-spreekkamer/ ‘Vrouwen krijgen minder vaak een diagnose van de huisarts dan mannen.’ Waardoor komt dit? Huisarts Tim Olde Hartman doet hier onderzoek naar. Lees het interview met huisarts Tim Olde Hartman

]]>
news-8416 Mon, 14 Mar 2022 11:03:28 +0100 Directeur ZonMw Véronique Timmerhuis in tv-uitzending Pointer over genderongelijkheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/directeur-zonmw-veronique-timmerhuis-in-tv-uitzending-pointer-over-genderongelijkheid/ Op zondag 13 maart 2022 was de directeur van ZonMw, Véronique Timmerhuis, te gast in de tv-uitzending van Pointer. Ze vertelde over de rol van ZonMw in het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen. ‘Als u mij vraagt vindt u sekse en gender in onderzoek een belangrijk onderwerp, dan is het antwoord zeker ja.’ Kennisachterstand over de vrouw

ZonMw is zich bewust van kennisachterstand over de vrouw in gezondheidszorgonderzoek. Dit signaal komt ook terug in de kennisagenda en prioriteringsstudie van het ZonMw-programma Gender en Gezondheid, die alweer enige jaren terug zijn gepubliceerd. Bestaande gezondheidsverschillen maken duidelijk dat er blijvend aandacht nodig is voor vrouwspecifiek gezondheidsonderzoek, om een goede en passende gezondheidszorg voor iedereen te garanderen. Daarom financiert ZonMw onderzoek om de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen te verkleinen.

Hoe heeft ZonMw de afgelopen jaren bijgedragen aan het verkleinen van man-vrouwverschillen?

Van 2016 tot 2020 hebben we in het kennisprogramma Gender en Gezondheid met een budget van 12 miljoen euro 66 onderzoeksprojecten kunnen financieren. Het onderzoek was gericht op 12 verschillende thema’s: van hart- en vaatziekten en migraine tot (arbeids)participatie en algemene zorg. Uit de evaluatie blijkt dat het programma de kennisachterstand over sekse- en genderverschillen heeft verkleind, en methodologische expertise heeft vergroot.

Wat kan ZonMw nu en in de toekomst betekenen voor genderonderzoek?

Mede dankzij het kennisprogramma is er een beweging in gang gezet, met als gevolg dat er meer bewustwording is op sekse- en gendersensitiviteit. Het vliegwieleffect dat we met name hebben gezien op het thema hart- en vaatziekten, willen we graag uitbreiden naar andere gezondheidsdomeinen. Daarom zijn we bezig met een goede verankering van sekse- en genderverschillen in de volle breedte van gezondheidszorgonderzoek. We hebben hiervoor de komende anderhalf jaar een taakopdracht van het ministerie van VWS.
Ook kan ZonMw een rol spelen door het signaleren en agenderen van kennislacunes om zo te kunnen komen tot onderzoeksprogramma’s. Zo zijn we in gesprek over onderzoek naar vrouwspecifieke aandoeningen en de stappen die nodig zijn om knelpunten op te pakken. Wat we bijvoorbeeld willen, is actief inzetten op een goede verankering in het onderwijs en de spreekkamer, en zorgen dat vrouwen niet uitgesloten worden van onderzoekspopulaties met hormonale invloeden als reden. Maar dit kunnen wij niet alleen. We hebben de onderzoekers, andere onderzoekfinanciers zoals gezondheidsfondsen en overige stakeholders nodig om zo sneller het kennislacunes te dichten.

Meer informatie

•    Bekijk de uitzending terug
•    Lees meer over onderzoek naar man-vrouwverschillen binnen ZonMw
•    Nederlandse gezondheidszorg kent grote genderongelijkheid: ‘We missen kansen’ - Pointer
•   ‘Cardiofeminist’: hartklachten bij vrouwen moeten veel serieuzer worden genomen - Pointer

]]>
news-8407 Thu, 10 Mar 2022 17:48:25 +0100 Tv-uitzending Pointer over genderongelijkheid in de gezondheidszorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tv-uitzending-pointer-over-genderongelijkheid-in-de-gezondheidszorg/ Op zondag 13 maart belicht het televisieplatform Pointer de kennisachterstand over het vrouwenlichaam. Verschillende experts zullen het belang van vrouwspecifiek onderzoek toelichten. Ook zal de directeur van ZonMw, Véronique Timmerhuis, in de uitzending vertellen welke stappen ZonMw zet om de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Wanneer?

Het programma wordt op zondag 13 maart, om 22.10 uur op NPO2 uitgezonden.

ZonMw en vrouwspecifiek onderzoek

Voor ZonMw is sekse en gender een belangrijk thema. We werken met kennis aan een goede gezondheid voor iedereen, en dus ook specifiek voor vrouwen. Aangezien er een kennisachterstand op het gebied van vrouwspecifieke aandoeningen is, zetten we ons in om het probleem te signaleren, onderzoek te financieren en de impact van vrouwspecifiek onderzoek te vergroten, om zo de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen te verkleinen.

Meer informatie

]]>
news-8391 Mon, 07 Mar 2022 15:46:38 +0100 Artsen en leidinggevenden vragen weinig naar mantelzorgtaken van vrouwelijke zorgprofessionals https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/artsen-en-leidinggevenden-vragen-weinig-naar-mantelzorgtaken-van-vrouwelijke-zorgprofessionals/ ‘Maak de mantelzorgtaken van vrouwelijke zorgprofessionals bespreekbaar.’ Dat adviseert hoogleraar en voormalig minister Jet Bussemaker aan huisartsen, bedrijfsartsen en leidinggevenden op basis van haar onderzoek. Ook pleit ze voor meer erkenning en waardering van de zorginzet van vrouwen. Lees het interview met Jet Bussemaker

]]>
news-8281 Wed, 02 Feb 2022 10:14:40 +0100 Leestip: opinieartikel in Trouw https://www.trouw.nl/opinie/nederlandse-wetenschappers-nemen-de-man-nog-steeds-als-norm-en-dat-is-achterhaald~bbfe6905/ Nederlandse wetenschappers nemen de man nog steeds als norm, en dat is achterhaald. Universitair hoofddocent Petra Verdonk (Gender en Gezondheid onderzoeker) en emeritus hoogleraar Ineke Klinge (commissielid van het Kennisprogramma Gender en Gezondheid) pleiten voor aandacht voor het gender- en diversiteitsperspectief in de onderzoekswereld. Klik op de titel en lees het artikel. news-8280 Wed, 02 Feb 2022 09:54:27 +0100 Nog weinig besef dat veel mensen 2 of meer ziekten hebben https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nog-weinig-besef-dat-veel-mensen-2-of-meer-ziekten-hebben/ ‘Vrouwen hebben vaker een lichamelijke en psychische aandoening tegelijk.’ Dat concludeert arts-epidemioloog Silvan Licher van het ErasmusMC in zijn onderzoek naar multimorbiditeit en man-vrouw verschillen. Hij pleit voor meer integrale aanpak in zorg en onderzoek, dat is ingericht voor mensen die 2 of meer aandoeningen tegelijkertijd hebben.  

Bekijk het interview met Silvan Licher

]]>
news-8265 Wed, 26 Jan 2022 16:07:36 +0100 Subsidiemogelijkheden voor verankering van sekse en gender in onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidiemogelijkheden-voor-verankering-van-sekse-en-gender-in-onderzoek/ De subsidieoproep ‘Verankering van sekse en gender in onderzoek’ staat open voor onderzoekers binnen de publieke gezondheid, de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en het (bio)medische domein. Onderzoekers worden uitgenodigd om aan de slag te gaan met het sekse- en gendersensitief maken van de onderzoekspraktijk binnen hun domein. Tot 23 juni 2022 kan per domein € 150.000,- worden aangevraagd. Deze subsidieoproep past bij de nieuwe Taakopdracht Gender en Gezondheid die ZonMw in opdracht van VWS uitvoert. Hoe maak je een onderzoekspraktijk sekse en gendersensitief?

Er zijn verschillende methodieken en instrumenten beschikbaar om onderzoek sekse- en gendersensitief te maken. Onderzoekers worden in deze oproep uitgenodigd om deze methodieken en instrumenten structureel toe te passen in één de domeinen: publieke gezondheid, GGZ of het (bio)medische domein.

Wat is het belang van deze subsidieoproep?

De integratie van een sekse- en gendersensitieve aanpak in gezondheidsonderzoek voegt waarde toe aan onderzoek en vergroot de maatschappelijke relevantie ervan. De bundeling van kennis en expertise op dit onderwerp zorgt voor het ontstaan van een duurzame ondersteuningsinfrastructuur in de onderzoekspraktijk.

Deadline en financiering

Tot 23 juni 2022 kan per domein €150.000,- worden aangevraagd.

Taakopdracht Gender en Gezondheid

De oproep past bij de nieuwe Taakopdracht Gender en Gezondheid, waarvoor ZonMw van het ministerie van VWS €3 miljoen voor heeft ontvangen. Het doel van deze taakopdracht is de integratie van sekse en gender in onderzoek en onderzoeksprogrammering. ZonMw zal zich inzetten om sekse en gender beter toe te passen in de lopende programma’s en procedures binnen de eigen organisatie. De komende anderhalf jaar zullen dan ook verschillende subsidierondes in uiteenlopende ZonMw-programma’s opengaan, gericht op sekse en gender in onderzoek.

Bijeenkomst 8 maart 2022

Op dinsdagmiddag 8 maart 2022 om 13.30 tot 17.00 uur is een online bijeenkomst over de oproep en de nieuwe Taakopdracht Gender en Gezondheid. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer informatie over de subsidieoproep en de taakopdracht Gender en Gezondheid. Ook kunt u uw vragen stellen. U kunt zich aanmelden voor de online bijeenkomst door een het online formulier in te vullen.

Aanvraag indienen

Geïnteresseerd in de oproep? Lees dan de volledige subsidieoproep en dien voor 23 juni 2022, 14.00 uur uw aanvraag in.

Meer informatie

•    Ga naar de subsidieoproep
•    Informatie over de bijeenkomst verankering sekse en gender in onderzoek op 8 maart 2022
•    Plan van aanpak taakopdracht Gender en Gezondheid
•    Thema Gender bij ZonMw

 

]]>
news-8248 Mon, 24 Jan 2022 11:13:27 +0100 Financiering van onderzoek naar vrouwspecifieke aandoeningen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/financiering-van-onderzoek-naar-vrouwspecifieke-aandoeningen/ Zondag 23 januari 2022 belichtte het televisieprogramma Pointer het onderwerp Endometriose. Tijdens deze uitzending kwam het belang van financiering voor endometriose onderzoek ter sprake. ZonMw vindt onderzoek naar endometriose, maar ook andere vrouwspecifieke aandoeningen, belangrijk en heeft daarom ook meegewerkt aan de uitzending. Impact vrouwspecifieke aandoeningen

ZonMw is zich bewust van de omvang en ernst van gynaecologische, vrouwspecifieke aandoeningen, waaronder endometriose, maar bijvoorbeeld ook PCOS en overgangsklachten. Endometriose komt vaak voor, heeft grote impact op de kwaliteit van leven en leidt vaak tot forse problemen met participatie in de samenleving. Dit signaal komt ook terug in de kennisagenda en de prioriteringsstudie van het ZonMw-programma Gender en Gezondheid, alweer enige jaren terug gepubliceerd.

Waarom wordt er weinig onderzoek gedaan naar vrouwspecifieke aandoeningen?

Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Een combinatie van factoren speelt een rol. Eén van de zaken is dat de klachten die bij vrouwspecifieke aandoeningen horen tot op zekere hoogte als normaal worden bestempeld door zorgprofessionals en onderzoekers. Ook is er een blinde vlek voor de ontbrekende kennis. Daarom is er meer aandacht nodig voor vrouwspecifieke aandoeningen zoals endometriose in onderzoek en opleiding.

Aandacht voor vrouwspecifieke aandoeningen bij ZonMw

Binnen het al afgeronde programma Gender en Gezondheid was het thema Vrouwspecifieke aandoeningen een van de twaalf thema’s waarvoor subsidie kon worden aangevraagd. Er is echter binnen dit programma geen subsidieaanvraag binnengekomen gericht op endometriose. Bekijk de onderzoeken die zijn gestart op de programmapagina Gender en Gezondheid.

Lopend onderzoek naar endometriose

Er zijn twee onderzoeken rondom endometriose gestart in het kader van doelmatigheid (meer informatie) en COVID-19 (meer informatie). Dit aantal is beperkt door de sterke competitie tussen verschillende subsidieaanvragen en de beperkte budgettaire ruimte voor de hoeveelheid aanvragen die binnenkomt.

Waarom sneuvelen dergelijke onderwerpen in de competitie?

Dit komt waarschijnlijk omdat dit nog onvoldoende is verankerd binnen de context van algemene ZonMw-programma’s. Daar willen we verandering in brengen. We zijn dan ook blij met extra budget vanuit VWS voor de taakopdracht Gender en Gezondheid om die verankering van diversiteit binnen de algemene programma’s te realiseren. Het wordt wel een lange weg maar elke stap is er een.

Over ZonMw

ZonMw werkt aan een goede gezondheid voor iedereen. Ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. We financieren gezondheidsonderzoek, stimuleren het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleren waar meer kennis nodig is. Van onderzoek gedreven door nieuwsgierigheid tot implementatie in de praktijk: samen maken we het verschil.

Meer informatie

 

]]>
news-8229 Wed, 19 Jan 2022 11:53:05 +0100 Kijktip: Reference Man van BNN VARA https://www.bnnvara.nl/artikelen/reference-man Aflevering 1 van het programma Reference Man gaat in op (het tekort aan) diversiteit in de geneeskunde. Hoogleraar cardiologie Angela Maas: 'De geneeskunde is nog steeds gebaseerd op een witte man van 1,75 meter en 80 kg.' Huisarts Toine Lagro-Janssen: 'Een tekort aan aandacht voor sekse en genderverschillen is een probleem, omdat de helft van onze samenleving dan niet de zorg krijgt die ze verdienen.' Klik op de titel en bekijk het programma. news-8106 Mon, 13 Dec 2021 11:28:08 +0100 VPRO podcast 'Geen kleine man' https://www.vpro.nl/programmas/geen-kleine-man.html Luister de VPRO podcast ‘Geen kleine man’ over gendersensitieve geneeskunde, met verhalen van onderzoekers betrokken bij het ZonMw Kennisprogramma Gender en Gezondheid. news-8056 Mon, 29 Nov 2021 15:36:19 +0100 Meer aandacht is nodig voor sekse- en genderverschillen in onderzoek en zorg https://publicaties.zonmw.nl/sekse-en-gender-in-onderzoek/groeiende-bewustwording-leidt-tot-meer-aandacht-voor-sekse-en-genderverschillen/ Hoe komen sekse- en genderverschillen hoog op de kennisagenda’s? En hoe vindt waardevolle nieuwe kennis uit het Kennisprogramma Gender en Gezondheid zijn weg naar de dagelijkse praktijk? We spraken erover met Rebecca Abma-Schouten (manager onderzoek en zorginnovatie bij de Hartstichting) en Teus van Barneveld (directeur Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten). news-7998 Wed, 10 Nov 2021 13:41:09 +0100 Gendersensitieve huisarts levert betere zorg https://publicaties.zonmw.nl/gendersensitieve-huisarts-levert-betere-zorg/ Huisartsen die rekening houden met verschillen tussen mannen en vrouwen, leveren een betere kwaliteit van zorg dan huisartsen die dat niet doen. Daarom pleiten huisartsen Toine Lagro-Janssen en Doreth Teunissen voor gendersensitieve geneeskunde. news-7642 Thu, 26 Aug 2021 11:00:40 +0200 Podcast 'Damn Honey': Man-vrouwverschillen in de gezondheidszorg https://www.damnhoney.nl/aflevering-73/ In de activistische podcast 'Damn Honey' gaan Marie Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen in gesprek met hoogleraar Toine Lagro, die de eerste vrouwelijke huisarts in Nijmegen was in de jaren zeventig en met subsidie van ZonMw werkte aan het integreren van gendersensitiviteit in de studie geneeskunde. news-7584 Fri, 30 Jul 2021 15:25:15 +0200 Start gezamenlijk grootschalig long-COVID-onderzoek waarin diverse methodes en gegevensbronnen worden gecombineerd https://www.nivel.nl/nl/nieuws/start-gezamenlijk-grootschalig-long-covid-onderzoek-waarin-diverse-methodes-en Vanaf oktober 2021 gaat het Nivel samen met 3 vakgroepen Huisartsgeneeskunde (van UMCG, Radboud UMC, Maastricht UMC) en Dutch Hospital Data onderzoek doen naar aanhoudende klachten na COVID-19-besmetting, ook wel long-COVID genoemd. Extra aandacht gaat uit naar diverse kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen met lage gezondheidsvaardigheden, mensen met meerdere chronische aandoeningen, mensen met een migratieachtergrond en zwangeren. news-7391 Wed, 16 Jun 2021 11:46:29 +0200 Vooraankondiging subsidieoproep Dementie Fellowships https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidieoproep-dementie-fellowships/ Bent u een recentelijk gepromoveerd onderzoeker (tot 5 jaar na promotie) en heb je een innovatief en grensverleggend idee op het gebied van dementie? Noteer dan alvast donderdag 1 juli 2021 in uw agenda. ZonMw stelt dan een Fellowship subsidieronde voor dementieonderzoek open met een totaal budget van €2.400.000,- en een budget per projectaanvraag tot €300.000,-. Geïnteresseerde onderzoekers kunnen uiterlijk tot begin september 2021 hun uitgewerkte aanvraag indienen.

Meer informatie

  • De subsidieoproep wordt in juli gepubliceerd op de ZonMw subsidiekalender. Let op: deze ronde zal gebruik maken van het nieuwe systeem MijnZonMw. Begin dus op tijd met het aanmaken van een account.
  • Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven
]]>
news-7337 Wed, 02 Jun 2021 11:00:00 +0200 Parel voor proactieve zorgplanning bij mensen met een verstandelijke beperking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/parelprojecten/parel-voor-advance-care-planning-bij-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/ Mensen met een verstandelijke beperking beslissen graag, samen met hun naasten, mee over toekomstige zorg en zorg aan het levenseinde. Hoe praat je op tijd met deze doelgroep over hun zorgwensen en behoeften? Projectleider Anke de Veer, Annemieke Wagemans en teamleden ontvingen een Parel voor de ontwikkelde training en informatiematerialen om zorgverleners hierbij te helpen. news-7227 Mon, 03 May 2021 10:22:59 +0200 Twee ‘living labs’ voor versterking economische veerkracht van vrouwen toegekend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/twee-living-labs-voor-versterking-economische-veerkracht-van-vrouwen-toegekend/ Twee multidisciplinaire consortia van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gaan in de praktijk aan de slag om de economische zelfstandigheid en economische veerkracht van economisch kwetsbare vrouwen te vergroten. Dit zal leiden tot concrete en duurzame handelingsperspectieven voor alle betrokken partijen. Uit de meest recente cijfers van het CBS uit 2020 blijkt dat vrouwen in economische en financiële zelfstandigheid achterlopen op mannen. Slechts 53% van de vrouwen verdient minimaal het minimumloon tegenover bijna 76% van de mannen.

Living labs voor vergroten economische veerkracht

De twee consortia gaan aan de slag in living labs met economisch kwetsbare vrouwen om hun economische veerkracht te vergroten. Een living lab is een levensechte setting die geschikt gemaakt wordt voor het doen van onderzoek en experimenten. In een living lab wordt in co-creatie tussen onderzoekers, maatschappelijke partijen en de doelgroep zelf gezocht naar en geëxperimenteerd met duurzame, innovatieve oplossingen voor complexe problemen. Een open en op leren gerichte houding, veel ruimte voor nieuwe vormen van samenwerking en onderzoek, en wederzijdse nieuwsgierigheid tussen de betrokken partijen zijn kenmerkend voor een living lab aanpak.

Onderzoekers en betrokkenen werken samen aan een oplossing die een verbetering van de situatie oplevert. Dit moet leiden tot concrete handelingsperspectieven voor de betrokken spelers in het ecosysteem rondom economisch kwetsbare vrouwen. De living labs focussen zich niet alleen op het verbeteren van de economische positie van vrouwen nu, maar ook op het duurzaam bereiken en behouden van economische zelfstandigheid in de toekomst.

De komende maanden worden de living labs aaneengesmeed tot één groot project, waarbij overkoepelend ook gekeken wordt hoe de resultaten uit de individuele living labs in een bredere maatschappelijke en wetenschappelijke context geplaatst kunnen worden. Doel hiervan is dat de handelingsperspectieven uit de living labs wetenschappelijk onderbouwd, duurzaam en opschaalbaar naar andere praktijksituaties worden.

Over de projecten

Samen veerkrachtig: Naar een gelijkere verdeling van arbeid en zorg via betrokken vaderschap
Prof. dr. B (Belle) Derks (projectleider) – Universiteit Utrecht
Betrokken partners: Gender & Diversity Hub Universiteit Utrecht, Amsterdam UMC, Verwey-Jonker Instituut, SEOR, Emancipator, Mijnkindonline, Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt

Dit living lab richt zich op één van de belangrijkste kantelpunten in de ontwikkeling van de economische zelfstandigheid van (werkende) vrouwen, namelijk de komst van een eerste kind. Veel moeders (maar niet vaders) gaan na de geboorte van het eerste kind minder werken. In dit living lab ontwikkelen onderzoekers, ouders, verloskundigen en werkgevers samen interventies die betrokken vaderschap vanaf de zwangerschap faciliteren om de economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten.  

Werken doe je niet alleen: Een systeemverandering om moeders met een uitkering naar werk te helpen
Prof. dr. ir. T. (Tanja) van der Lippe (projectleider) – Universiteit Utrecht
Betrokken partners: Future of Work Hub Universiteit Utrecht, TNO, Atria, WOMEN Inc., Arbeidsmarktregio Midden-Brabant, Gemeente Tilburg, Feniks, Vebego, Divosa, UWV.

In dit living lab worden systeeminterventies ontwikkeld om moeders met een uitkering naar duurzaam werk te begeleiden. Uitgangspunt is een systeeminterventie die opwaartse arbeidsmobiliteit aan de onderkant van de arbeidsmarkt stimuleert. Kern van deze aanpak is dat de doorstroom van de een verbonden wordt met de instroom van een ander. Samen met de doelgroep, hun naaste omgeving, werkgevers, onderwijs en maatschappelijke partners worden banen ontworpen die aansluiten bij de mogelijkheden van de vrouwen en hen tot bloei laten komen.

ZonMw-programma Vakkundig aan het werk

Ook het ZonMw-programma Vakkundig aan het werk heeft aandacht voor dit thema. Het ministerie van OCW heeft ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd in een extra zesde subsidieronde, gericht op het bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen door de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Nationale Wetenschapsagenda

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage leveren aan de kennismaatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Hier wordt onder andere invulling aan gegeven via thematische programmering in samenwerking met ministeries.

Het doel van de thematische NWA-programma’s, waarin wordt samengewerkt met ministeries, is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen.

Meer informatie

]]>
news-6963 Thu, 25 Feb 2021 13:24:09 +0100 Waarom het goed is om te beseffen dat er een -medisch- verschil is tussen mannen en vrouwen https://www.ad.nl/dossier-onder-professoren-groene-hart/waarom-het-goed-is-om-te-beseffen-dat-er-een-medisch-verschil-is-tussen-mannen-en-vrouwen~a0ac4f74/ Aranka Ballering (26) uit Alphen doet onderzoek naar het verschil tussen mannen en vrouwen bij veel voorkomende lichamelijke gezondheidsklachten. Ze komt tot de conclusie dat er inderdaad verschillen zijn, maar dat het niet gemakkelijk aan te tonen is in hoeverre het door biologische of genderverschillen komt. Lees het interview in het AD news-6894 Mon, 08 Feb 2021 20:18:59 +0100 Studiebeurzen voor intensieve Gender in Health & Research cursus https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/studiebeurzen-voor-intensieve-gender-in-health-research-cursus/ Aankomend voorjaar start voor de tweede keer een cursusprogramma rondom sekse en gender in gezondheid en gezondheidsonderzoek, georganiseerd door ZonMw en het ErasmusMC. Vanwege corona zal dit volledig online plaatsvinden. Het Kennisprogramma Gender en Gezondheid stelt 20 Gender in Research Fellowships beschikbaar voor PhD-studenten en post-docs aan het begin van hun wetenschappelijke carrière om deel te kunnen nemen aan het programma. Cursus

Een Gender in Research fellowship geeft exclusieve toegang tot het gehele online cursuspakket. Het cursuspakket bestaat uit twee delen: een Gender in Research workshop in mei en juni georganiseerd door ZonMw en een Gender and Health cursus eind augustus georganiseerd door ErasmusMC binnen het Erasmus Summer Programme (ESP). Exacte data volgen nog.

De workshop bestaat uit 5 sessies van 3,5 uur. Tijdens deze sessies zullen (inter)nationale experts en gastsprekers vanuit diverse disciplines hun kennis en onderzoeksexpertise delen met de volgende generatie onderzoekers van over de hele wereld. Zo kunnen startende onderzoekers hun vaardigheden vergroten om sekse en gender goed mee te nemen in alle fases van gezondheidsonderzoek. In de ESP-cursus worden deelnemers meegenomen in de laatste kennis over de invloed van sekse en gender op de gezondheid van vrouwen en mannen gedurende verschillende levensfases.

Internationale onderzoekers

Voor 20 PhD-studenten of post-docs stelt het Kennisprogramma Gender en Gezondheid fellowships beschikbaar. Deze fellowships zijn ook beschikbaar voor internationale jonge onderzoekers. Geïnteresseerd? Lees dan de volledige subsidieoproep op de subsidiekalender en dien voor 18 maart 2021, 14:00u uw aanvraag in.

Meer informatie

]]>
news-6755 Thu, 07 Jan 2021 12:27:07 +0100 Intensieve sekse- en gendercursus geeft meerwaarde aan jonge onderzoekers https://publicaties.zonmw.nl/sekse-en-gender-in-onderzoek/intensieve-sekse-en-gendercursus-geeft-meerwaarde-aan-jonge-onderzoekers/ Tessa Magnée en Marijn van Wingerden profiteren bijna dagelijks van alles wat ze tijdens de Gender in Research Erasmus Summer School geleerd hebben. De vele voorbeelden over het belang van sekse- en genderverschillen in onderzoek zijn overtuigend. ‘Het is een mythe dat je betere resultaten krijgt als je alleen mannen voor je onderzoek selecteert. Je gooit dan 50 procent van de validiteit weg’, weet Van Wingerden. news-6734 Tue, 05 Jan 2021 15:00:00 +0100 Vier gemeenten gaan vrouwen beter begeleiden naar economische zelfstandigheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vier-gemeenten-gaan-vrouwen-beter-begeleiden-naar-economische-zelfstandigheid/ Den Bosch, Tilburg, Rotterdam en Den Haag gaan komen tot wetenschappelijk onderbouwde tools, handvaten en werkwijzen voor de gemeentelijke praktijk. Om vrouwen (met afstand tot de arbeidsmarkt) optimaal te begeleiden naar betaald werk en economische zelfstandigheid. De projecten zijn gehonoreerd in de 6e ronde van Vakkundig aan het werk. Uit de meest recente cijfers van het CBS (2020) blijkt dat vrouwen anno 2020 in economische en financiële zelfstandigheid achterlopen op mannen. Slechts 53% van de vrouwen verdient minimaal het minimumloon tegenover bijna 76% van de mannen.

Dienstverlening Werk en Inkomen meer gendersensitief maken

De vier gemeenten gaan de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen meer gendersensitief maken. Medewerkers bij gemeenten bieden zo betere en snellere begeleiding aan vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt om hen eerder naar betaald werk en economische zelfstandigheid te begeleiden.

Deze vier projecten starten in maart 2021

Den Bosch, Tilburg, Rotterdam en Den Haag hebben een startsubsidie ontvangen en starten hun trajecten in maart 2021. Ze maken gebruik van wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van de professionals en de ervaringen en behoeften van cliënten en werkgevers.

  • Den Bosch: arbeidstoeleiding voor laagopgeleide vrouwelijke statushouders Deze gemeente zet in op arbeidstoeleiding van laagopgeleide vrouwelijke statushouders met een uitkering uit de participatiewet. Zij sluiten aan op bevindingen uit een onderzoek van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) uit 2019. De aanpak kenmerkt zich door regie en eigenaarschap op vergaande wijze te beleggen bij vrouwelijke statushouders zelf.
  • Tilburg: systeeminterventie voor laaggeschoolde vrouwen Deze gemeente signaleert dat er geringe arbeidsmobiliteit is van laaggeschoolde vrouwen. Hierdoor is er aan de onderkant van de arbeidsmarkt weinig doorstroming en stromen veelal laaggeschoolde vrouwen in de participatiewet lastiger in naar betaald werk. Tilburg richt zich daarom op een systeeminterventie voor laaggeschoolde vrouwen.
  • Rotterdam: interventie voor kwetsbare zwangeren en net bevallen vrouwen Deze gemeente gaat aan de slag met het versterken van economische zelfstandigheid van (economisch) kwetsbare zwangere en net bevallen Rotterdamse vrouwen. Zij zien dat juist in de periode rondom zwangerschap en bevalling vrouwen een hogere kans hebben op uitval of beperkte terugkeer naar werk.
  • Den Haag: vrouwenorganisaties om niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen te bereiken Deze gemeenten richt zich op het inzetten van vrouwenorganisaties voor het vinden, bereiken en toeleiden van vrouwen met een bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen naar leerwerktrajecten en (betaald) werk via toeleidingstrajecten. De gemeente wil deze aanpak doorontwikkelen en breder inzetten in een nieuw op te zetten vrouwenacademie.

Vakkundig aan het werk

Economische zelfstandigheid van vrouwen is de 6e ronde van Vakkundig aan het werk. Deze ronde betreft een extra opdracht die wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.

Doel van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk is het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis, waar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk van kan profiteren, voor uiteindelijk een effectievere dienstverlening aan de burger. In samenwerking met het ministerie van VWS, de VNG, UWV en Divosa voert ZonMw dit programma uit in opdracht van het ministerie van SZW.

Ook projecten te honoreren gericht op hele ecosysteem

Volgende maand laten we u weten welke projecten worden gehonoreerd binnen het programma Economische veerkracht van vrouwen van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Dit programma pakt het probleem breder aan en richt zich op het gehele ecosysteem rondom drie groepen economische kwetsbare vrouwen.

Meer informatie

 

]]>
news-6634 Tue, 08 Dec 2020 11:38:49 +0100 Vrouwen in de overgang op het werk https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Preventie/Werk/Flyer_Werkgeversevent_Overgang_en_werk_def.pdf Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat vrouwen met overgangsverschijnselen op een gezonde manier aan het werk kunnen blijven? Praat mee tijdens het werkgeversevent Overgang en werk 24 maart 2021 vanaf 13.30 uur  

 

]]>
news-6409 Tue, 27 Oct 2020 11:24:15 +0100 Closing the gender gap in migraine research https://www.nature.com/articles/d41586-020-02867-4 Onderzoekers Antoinette Maassen van den Brink en Gisela Terwindt spraken met het tijdschrift 'Nature' over hun onderzoek naar migraine en de hormonale invloeden op migraine: “It’s not the absolute levels of hormones, but more the fluctuations in hormones that cause the migraine attacks.” (Klik op de titel voor het volledige artikel) news-6079 Wed, 26 Aug 2020 13:18:15 +0200 Hart- en vaatziekte bij vrouwen te vaak onopgemerkt: nieuw onderzoek toegekend https://www.hartstichting.nl/nieuws/onderzoek-ziekte-vrouwen-te-vaak-onopgemerkt Hart- en vaatziekten worden bij vrouwen nog te vaak over het hoofd gezien. Ook bestaan er voor sommige aandoeningen die vaker bij vrouwen voorkomen niet genoeg tests en behandelingen. De Hartstichting heeft daarom nieuw onderzoek toegekend, met de focus op 3 problemen: 1. Verkeerde diagnose bij vrouwen, 2: Slagaderverkalking bij jonge vrouwen, 3: Wel/geen hartkatheterisatie nodig news-5938 Tue, 14 Jul 2020 10:12:51 +0200 NVVC Leidraad 'Pijn op de borst zonder obstructief coronairlijden' https://www.nvvc.nl/Vereniging%20-%20bestuur/Nieuws/200629-geautoriseerd-nvvc-leidraad-pijn-op-de-borst-zonder-obstructief-coronairlijden Op 29 juni is de leidraad 'Pijn op de borst zonder obstructief coronairlijden' gepubliceerd. Deze leidraad geeft cardiologen en patiënten meer inzicht in de aandoening coronair microvasculaire vaatdysfunctie. Hiermee moet er meer aandacht voor deze aandoening komen en kan deze sneller herkend worden. news-5812 Wed, 17 Jun 2020 11:34:35 +0200 Meer onderzoek nodig naar verschillen tussen vrouwen en mannen met diabetes https://www.diabetesfonds.nl/over-diabetes/nieuws/meer-onderzoek-nodig-naar-verschillen-tussen-vrouwen-en-mannen-met-diabetes Er is te weinig bekend over de verschillen tussen mannen en vrouwen met diabetes; daar moet meer onderzoek naar komen. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek door de Universiteit Leiden in opdracht van het Diabetes Fonds en ZonMw. news-5747 Tue, 02 Jun 2020 09:02:00 +0200 De impact van COVID-19 op kwetsbare mensen is groot https://www.parool.nl/amsterdam/uva-onderzoekers-zorg-krijgen-tijdens-lockdown-lastig-voor-nieuwe-gevallen~b21eca46/ Kwetsbaren zoals daklozen, eenzame ouderen en slachtoffers van huiselijk geweld, hebben meer hulp nodig om de sociale impact van de coronamaatregelen te boven te komen. Dat blijkt uit de tussentijdse resultaten van onderzoek 'Coronatijden in Nederland' dat gefinancierd wordt door ZonMw. ‘Vooral nieuwe zorg is problematisch.’ Het onderzoek wordt uitgevoerd door Universiteit van Amsterdam, Trimbos-instituut, Hogeschool van Amsterdam, Pharos, Vrije Universiteit Amsterdam en Ben Sajetcentrum. news-5728 Tue, 26 May 2020 15:14:08 +0200 Vul de enquête van WOMEN Inc. in over gender en de ggz https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemgT_oaRucNOV1JQA6jORsUuv-LlrIxgUyhhXFdW7djb-A5Q/viewform 'In de geestelijke gezondheidszorg is nog maar kort aandacht is voor sekse- en genderverschillen. Daardoor kregen zowel vrouwen als mannen jarenlang niet altijd de hulp die zij nodig hadden. [...] Om te weten te komen welke thema’s en aandoeningen meer onderzoek verdienen - op het gebied van preventie, oorzaak, diagnose en behandeling - willen we u vragen deze enquête in te vullen.'