We kunnen ons voorstellen dat u door de huidige omstandigheden en maatregelen vanwege het coronavirus (COVID-19) vragen heeft over bijeenkomsten, subsidierondes, lopende projecten en het beleid van ZonMw. Daarom hebben we de veelgestelde vragen verzameld en beantwoord op deze pagina. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar de contactpersoon van de subsidieronde of het programma waarop de vraag betrekking heeft. Heeft u geen contactpersoon? Stel uw vragen over het coronavirus (COVID-19) in een mail naar info@zonmw.nl

Algemeen

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2020

(Hoe) kan ik medewerkers van ZonMw bereiken?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 20 mei 2020] Al onze medewerkers zijn aan het werk, zij werken vanuit huis. U kunt het secretariaat van uw programma gewoon mailen en bellen. Daarnaast wordt de post regelmatig opgehaald. Wij vragen uw begrip voor het feit dat er werknemers zijn die door bijvoorbeeld opvang van hun kinderen minder uren werken of minder bereikbaar zijn.

Ik heb een vergadering/afspraak gepland met iemand van ZonMw, gaat deze afspraak door?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 20 mei 2020] Alle geplande overleggen en vergaderingen vinden digitaal plaats of worden verplaatst. Uw contactpersoon zal u hierover informeren. 

Wat zijn de maatregelen die ZonMw heeft genomen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 20 mei 2020]

  • De indieningstermijn van alle openstaande subsidieoproepen met een indieningsdatum vanaf 17 maart tot en met eind april wordt met 2 maanden verlengd.
  • Alle geplande overleggen en vergaderingen vinden digitaal plaats of worden verplaatst. Uw contactpersoon zal u hierover informeren.
  • Alle bijeenkomsten zijn tot 1 september 2020 afgelast.
Waarom heeft ZonMw deze maatregelen genomen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 27 maart 2020] De zeer uitzonderlijke situatie rondom de uitbraak van het coronavirus zet de zorgprofessionals en het zorgveld onder druk en heeft gevolgen voor het proces rondom de subsidieaanvragen van ZonMw. Wij hechten er aan om iedereen dezelfde kans te geven voor het indienen van aanvragen, het doen van onderzoek of mee te werken in commissies of als referent aan onze rondes. In de huidige situatie wordt er veel van onze aanvragers, projectleiders, commissieleden, referenten en project- en onderzoekdeelnemers gevraagd. Om hen te ontzien, hebben we deze maatregelen genomen.

 

Gaan geplande bijeenkomsten door?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 28 april 2020] Nee, we hebben alle bijeenkomsten tot 1 september afgelast. Het kan zijn dat een bijeenkomst is uitgesteld. Kijk voor de actuele datum op zonmw.nl.

 

Volgen er aanvullende maatregelen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 23 april 2020] Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen kan het zijn dat er aanvullende maatregelen volgen. Deze publiceren we dan op deze pagina.

 

Subsidierondes

Laatst bijgewerkt op 25 mei 2020

Wat betekenen de genomen maatregelen voor degenen die momenteel subsidie van ZonMw ontvangen, maar hun werk niet goed kunnen voorzetten?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 25 mei 2020] De bevoorschotting, die voorkomt uit de afgesproken projectbegroting, wordt gewoon uitbetaald. Als er door deze crisis vertraging optreedt in de einddatum van een project, kunt u een verzoek voor budgetneutrale verlenging indienen bij ZonMw. Dit doet u door contact op te nemen met de programmamanager. ZonMw kan in dit stadium geen uitspraak doen over de vraag wat er gebeurt als de verlenging tot kostenverhogingen leidt. We zijn met meerdere partijen in het onderzoeksveld in overleg hoe we met eventuele kostenverhogingen om kunnen gaan.

Geldt verlenging ook voor internationale subsidie-oproepen van ZonMw?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 27 maart 2020] ZonMw neemt deel aan diverse internationale subsidie-oproepen. Het ZonMw-beleid om de indieningstermijn van alle openstaande subsidieoproepen met een indieningsdatum vanaf 17 maart tot en met 30 april te verlengen met 2 maanden is niet van toepassing op deze internationale subsidie-oproepen. ZonMw is in deze initiatieven namelijk niet de enige subsidieverstrekker en daarom is het gekozen ZonMw-beleid hier niet automatisch van toepassing. In deze initiatieven zal met alle betrokken subsidieverstrekkers overlegd worden of het mogelijk is om de indieningsdatum te verlengen. Voor specifieke informatie over deze rondes verwijzen we u naar de contactpersonen die in de oproeptekst van deze rondes vermeld staan.

 

Wanneer gaan nieuwe subsidierondes open?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 22 april 2020] Voor nieuwe subsidierondes die na 13 april zijn opengegaan, zijn maatregelen-op-maat vastgesteld. Deze maatregel maken we zo snel mogelijk bekend op de betreffende programmapagina en als de subsidieoproep uitgaat, in de subsidiekalender.

De indieningstermijn van alle openstaande subsidieoproepen met een deadline die valt tussen 17 maart tot en met 30 april is met 2 maanden verlengd. Hierop zijn echter ook enkele uitzonderingen. Kijk voor de juiste datum in de subsidieoproep in de subsidiekalender.

Hoe zit het met de deadline van openstaande subsidieoproepen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 27 maart 2020] De indieningstermijn van alle openstaande subsidieoproepen met een deadline die valt tussen 17 maart tot en met 30 april is met 2 maanden verlengd. Hierop zijn echter ook enkele uitzonderingen. Kijk voor de juiste datum in de subsidieoproep in de subsidiekalender.

Hoe zit het met de subsidierondes van ZonMw en NWO samen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 27 maart 2020] Voor de programma’s NWO-talentprogramma (Vernieuwingsimpuls), Rubicon en NWA-subsidierondes gelden de NWO-maatregelen.

 

Lopende projecten/rondes

Laatst bijgewerkt op 25 mei 2020

Wat gebeurt er met de deadlines voor de voortgangs- en eindverslagen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 27 maart 2020] Wij kunnen ons voorstellen dat de zeer uitzonderlijke situatie rondom de uitbraak van het coronavirus er voor kan zorgen dat u langer de tijd nodig heeft voor het indienen van de voortgangs- en eindverslagen. Indien dat het geval is, kunnen wij de indieningstermijn met 3 maanden verlengen. Neem daarvoor contact op met uw programmamanager.

Wat betekenen de genomen maatregelen voor degenen die momenteel subsidie van ZonMw ontvangen, maar hun werk niet goed kunnen voorzetten?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 25 mei 2020] De bevoorschotting, die voorkomt uit de afgesproken projectbegroting, wordt gewoon uitbetaald. Als er door deze crisis vertraging optreedt in de einddatum van een project, kunt u een verzoek voor budgetneutrale verlenging indienen bij ZonMw. Dit doet u door contact op te nemen met de programmamanager. ZonMw kan in dit stadium geen uitspraak doen over de vraag wat er gebeurt als de verlenging tot kostenverhogingen leidt. We zijn met meerdere partijen in het onderzoeksveld in overleg hoe we met eventuele kostenverhogingen om kunnen gaan.

Kan ik een budgetneutrale verlenging aanvragen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 27 maart 2020] Waar nodig kan een budget neutrale verlenging worden aangevraagd. Neem hiervoor contact op met de programmamanager. ZonMw zal dit met een eenvoudige procedure regelen.

 

Wat gebeurt er met interviewrondes?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 28 april 2020] Alle interviewvergaderingen gaan in principe online door.

Wat gebeurt er met de beoordelingsvergaderingen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 27 maart 2020] Beoordelingsvergaderingen van al ingediende subsidieaanvragen gebeuren via skype of telefonisch. Deze vergaderingen kunnen alleen doorgaan mits het benodigde quorum gehaald wordt.

Waar kan ik terecht als er veranderingen en/of vragen zijn over een lopend project?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 1 april 2020] Bij veranderingen en/of vragen over een lopend project kunt u contact opnemen met de betrokken programmamanager.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website