We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over bijeenkomsten, subsidierondes, lopend onderzoek en het beleid van ZonMw. Daarom hebben we hieronder alvast een aantal vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar de contactpersoon van de subsidieronde of het programma waarop de vraag betrekking heeft. Heeft u geen contactpersoon, stuur dan een mail naar info@zonmw.nl

Algemeen

Laatst bijgewerkt op 1 april 2020

Wat voor gevolgen hebben de nieuwe maatregelen voor ZonMw?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 1 april 2020] De verlenging van de geldigheidsperiode van de maatregelen tot en met 28 april zoals die zijn aangekondigd door het kabinet, heeft ook gevolgen voor ZonMw. Wij zijn op dit moment aan het bekijken of en wat voor consequenties deze maatregelen hebben op het primaire proces van ZonMw. Zodra hierover meer bekend is publiceren wij een nieuwsbericht hierover op deze website.

(Hoe) kan ik medewerkers van ZonMw bereiken?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 1 april 2020] Al onze medewerkers zijn aan het werk. Zij werken vanuit huis tot in ieder geval 28 april 2020. U kunt het secretariaat van uw programma gewoon mailen en bellen. Wij vragen uw begrip voor het feit dat er werknemers zijn die door bijvoorbeeld opvang van hun kinderen minder uren werken of minder bereikbaar zijn.

Ik heb een vergadering/afspraak gepland met iemand van ZonMw, gaat deze afspraak door?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 1 april 2020] Alle geplande overleggen en vergaderingen vinden tot 28 april 2020 digitaal plaats of worden verplaatst. Uw contactpersoon zal u hierover informeren. 

Wat zijn de maatregelen die ZonMw heeft genomen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 1 april 2020]

In het kort:

  • Nieuwe subsidierondes gaan niet open tot 13 april 2020.
  • De indieningstermijn van alle openstaande subsidieoproepen met een indieningsdatum vanaf 17 maart tot en met eind april wordt met 2 maanden verlengd.
  • Alle geplande overleggen en vergaderingen vinden tot 28 april 2020 digitaal plaats of worden verplaatst. Uw contactpersoon zal u hierover informeren.
  • Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni 2020 afgelast.
Waarom heeft ZonMw deze maatregelen genomen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 27 maart 2020] De zeer uitzonderlijke situatie rondom de uitbraak van het coronavirus zet de zorgprofessionals en het zorgveld onder druk en heeft gevolgen voor het proces rondom de subsidieaanvragen van ZonMw. Wij hechten er aan om iedereen dezelfde kans te geven voor het indienen van aanvragen, het doen van onderzoek of mee te werken in commissies of als referent aan onze rondes. In de huidige situatie wordt er veel van onze aanvragers, projectleiders, commissieleden, referenten en project- en onderzoekdeelnemers gevraagd. Om hen te ontzien, hebben we deze maatregelen genomen.

 

Gaan geplande bijeenkomsten door?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 27 maart 2020] Nee, we hebben alle bijeenkomsten tot 1 juni afgelast. Het kan zijn dat een bijeenkomst is uitgesteld. Kijk voor de actuele datum op zonmw.nl.

 

Volgen er aanvullende maatregelen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 1 april 2020] Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen kan het zijn dat er aanvullende maatregelen volgen. Medio april wordt besloten of de hierboven genoemde maatregelen ook voor mei en juni gelden.

 

Subsidierondes

Laatst bijgewerkt op 3 april 2020

Wat betekenen de genomen maatregelen voor degenen die momenteel subsidie van ZonMw ontvangen, maar hun werk niet goed kunnen voorzetten?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 27 maart 2020] De bevoorschotting, die voorkomt uit de afgesproken projectbegroting, wordt gewoon uitbetaald. Als er door deze crisis vertraging optreedt in de einddatum van een project, kunt u een verzoek voor budgetneutrale verlenging indienen bij ZonMw. Dit doet u door contact op te nemen met de programmamanager. ZonMw kan in dit stadium geen uitspraak doen over de vraag wat er gebeurt als de verlenging tot kostenverhogingen leidt.

Geldt verlenging ook voor internationale subsidie-oproepen van ZonMw?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 27 maart 2020] ZonMw neemt deel aan diverse internationale subsidie-oproepen. Het ZonMw-beleid om de indieningstermijn van alle openstaande subsidieoproepen met een indieningsdatum vanaf 17 maart tot en met 30 april te verlengen met 2 maanden is niet van toepassing op deze internationale subsidie-oproepen. ZonMw is in deze initiatieven namelijk niet de enige subsidieverstrekker en daarom is het gekozen ZonMw-beleid hier niet automatisch van toepassing. In deze initiatieven zal met alle betrokken subsidieverstrekkers overlegd worden of het mogelijk is om de indieningsdatum te verlengen. Voor specifieke informatie over deze rondes verwijzen we u naar de contactpersonen die in de oproeptekst van deze rondes vermeld staan.

 

Wanneer gaan nieuwe subsidierondes open?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 3 april 2020] Nieuwe subsidierondes gaan niet open tot 13 april. De verlenging van de coronamaatregelen tot en met 28 april, wordt niet 1-op-1 doorvertaald naar alle nieuwe subsidieoproepen na 13 april. Per subsidieoproep wordt een maatregel-op-maat vastgesteld. Een nieuwe datum en/of andere maatregel maken we zo snel mogelijk bekend op de betreffende programmapagina en als de subsidieoproep uitgaat, in de subsidiekalender.

Hoe zit het met de deadline van openstaande subsidieoproepen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 27 maart 2020] De indieningstermijn van alle openstaande subsidieoproepen met een deadline die valt tussen 17 maart tot en met 30 april is met 2 maanden verlengd. Hierop zijn echter ook enkele uitzonderingen. Kijk voor de juiste datum in de subsidieoproep in de subsidiekalender.

Hoe zit het met de subsidierondes van ZonMw en NWO samen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 27 maart 2020] Voor de programma’s NWO-talentprogramma (Vernieuwingsimpuls), Rubicon en NWA-subsidierondes gelden de NWO-maatregelen.

 

Lopende onderzoeken/rondes

Laatst bijgewerkt op 1 april 2020

Wat gebeurt er met de deadlines voor de voortgangs- en eindverslagen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 27 maart 2020] Wij kunnen ons voorstellen dat de zeer uitzonderlijke situatie rondom de uitbraak van het coronavirus er voor kan zorgen dat u langer de tijd nodig heeft voor het indienen van de voortgangs- en eindverslagen. Indien dat het geval is, kunnen wij de indieningstermijn met 3 maanden verlengen. Neem daarvoor contact op met uw programmamanager.

Kan ik een budgetneutrale verlenging aanvragen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 27 maart 2020] Waar nodig kan een budget neutrale verlenging worden aangevraagd. Neem hiervoor contact op met de programmamanager. ZonMw zal dit met een eenvoudige procedure regelen.

 

Wat gebeurt er met interviewrondes?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 27 maart 2020] Alle interviewvergaderingen vanaf 17 maart tot en met eind april komen te vervallen en plannen we op een nader te bepalen moment opnieuw in.

Wat gebeurt er met de beoordelingsvergaderingen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 27 maart 2020] Beoordelingsvergaderingen van al ingediende subsidieaanvragen gebeuren via skype of telefonisch. Deze vergaderingen kunnen alleen doorgaan mits het benodigde quorum gehaald wordt.

Waar kan ik terecht als er veranderingen en/of vragen zijn over een lopend onderzoek?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

[Update 1 april 2020] Bij veranderingen en/of vragen over een lopend onderzoek kunt u contact opnemen met de betrokken programmamanager.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website