Projectomschrijving

Aanleiding

Het coronavirus (SARS-CoV-2) veroorzaakt de ziekte COVID-19 die kan leiden tot schade aan de binnenzijde van de bloedvaten. Als deze schade lang aanhoudt, leidt dit tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten op de lange termijn. Wij hebben deze bloedvatschade onderzocht bij 203 COVID-19 patiënten die tijdens de eerste golf (februari tot en met mei 2020) in het Bernhoven ziekenhuis zijn gediagnosticeerd.

Resultaten

Deze patiënten ondergingen 6 tot 20 weken na herstel van COVID-19 een test om de bloedvatschade in kaart te brengen. Deze testuitslagen zijn vergeleken met testuitslagen van een controlegroep bestaande uit patiënten en gezonde vrijwilligers die geen COVID-19 hebben gehad. De aanwezigheid van bloedvatschade bij COVID-19 patiënten was vergelijkbaar met die van de controlegroep, respectievelijk 22.5% en 18.6%. Deze resultaten zijn een belangrijke eerste aanwijzing dat COVID-19 niet leidt tot blijvende vaatschade.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website