Projectomschrijving

Patiënten met kanker die worden behandeld met immunotherapie en/of chemotherapie lopen extra risicio op een ernstig verloop van een COVID-19-infectie. Voor hen is het dus belangrijk dat ze optimaal beschermd worden door vaccinatie. We weten echter niet of de COVID-19-vaccins veilig en effectief zijn voor deze patiëntengroep. Dit onderzoek richt zich op het beoordelen van de immuunrespons en bijwerkingen na toediening van vaccinatie tegen COVID-19 bij deze patiënten.

Doel

Het beoordelen van de immuunrespons en bijwerkingen na toediening van vaccinatie tegen COVID-19 bij patiënten met kanker die worden behandeld met immunotherapie en/of chemotherapie.

Onderzoeksopzet

In deze studie krijgen vier groepen de twee door de fabrikant voorgeschreven vaccinaties tegen COVID-19. Na de vaccinatie worden bij elk van hen de immuunrespons en de eventuele bijwerkingen beoordeeld.

A.    Controlegroep: de partners van de patiënten in de groepen B. C en D.
B.    Mensen met kanker die worden behandeld met immunotherapie.
C.    Mensen met kanker die worden behandeld met chemotherapie.
D.    Mensen met kanker die worden behandeld met zowel immunotherapie als chemotherapie.

Het primaire eindpunt is de antilichaamgebaseerde immuunrespons op dag 28 na de tweede vaccinatie. Het percentage responders in elk patiënten cohort wordt vergeleken met het percentage responders in de controlegroep. De secundaire doelen zijn 1) veiligheid (percentage lokale en systemische bijwerkingen voor elke patiëntengroep), 2) duur van de respons en 3) mate van SARS-CoV-2 specifieke T-celresponsen. De deelnemers leggen zeven dagen lang de reacties vast na elke vaccinatie en er wordt bloed afgenomen op meerdere momenten tot 12 maanden na vaccinatie.

De eerste resultaten

Op 9 november 2021 zijn de eerste resultaten van het onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet Oncology. De resultaten tonen dat de meeste kankerpatiënten, die chemotherapie, immunotherapie of beide krijgen tegen solide tumoren met twee mRNA-vaccins voldoende antistoffen aanmaken tegen COVID-19. Het vaccin is ook veilig voor deze patiënten. Een kleine groep is echter niet beschermd en heeft mogelijk baat bij een derde prik.

Context

Dit onderzoek is één van acht studies naar de werking van COVID-19 vaccinaties bij patiënten met een verstoord immuunsysteem. Deze mensen lopen een hoger risico op complicaties bij een COVID-19 infectie. Bovendien weten we nog niet goed genoeg of zij voldoende én voldoende lang worden beschermd na vaccinatie.

ZonMw faciliteert deze onderzoeken zodat patiënten, behandelaars en beleidsmakers met de kennis uit deze studies goede keuzes kunnen maken voor de vaccinatiestrategie. De studies werken met gestandaardiseerde protocollen en meetmethoden. Dat wil zeggen dat ze hun data op dezelfde manier verkrijgen en analyseren. Daardoor kunnen de resultaten uit de verschillende studies (bij verschillende patiënten) met elkaar worden vergeleken.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan met ons contact op via covid19@zonmw.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website