Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ONDERZOEKSVRAAG

Hoe kunnen ontwerpinterventies voor de 1,5 meter-samenleving in de publieke ruimte op buurtniveau ook bijdragen aan het versterken van maatschappelijke en ecologische veerkracht?

 

URGENTIE

Veel huidige social-distancing interventies zijn preventief en gericht op crowd control. Er is nog onvoldoende kennis hoe met dergelijke interventies ook maatschappelijke en ecologische veerkracht versterkt kan worden, specifiek in relatie tot kwetsbare doelgroepen. Eveneens ontbreekt een lerend (inter)nationaal netwerk en gedeeld integraal design framework om practice proven-oplossingen te analyseren en delen.

 

HYPOTHESE

Interventies voor de 1,5meter-samenleving op buurtniveau bieden substantiële kansen om de maatschappelijke en ecologische veerkracht aan te jagen. Dit kan gestimuleerd worden door middel van het ontwerpproces; de selectie van materialen; de vorm en inrichting van de interventie; en door fysieke en digitale oplossingen slim te combineren.

 

PLAN VAN AANPAK

Het onderzoek volgt een Research-through-Design aanpak.

De focus ligt op het schaalniveau van de buurt. Middels expertinterviews, literatuurstudie, doelgroepenonderzoek en een internationaal kennisnetwerk wordt een analytisch en ontwerpkader opgesteld gericht op het aanjagen van veerkracht.

Vanuit het framework worden bestaande 1,5 meter-interventies op hun werkzame principes geanalyseerd. Dat leidt tot een typologie van werkzame elementen.

Met vier nieuwe interventies worden aanvullende kansen ontworpen en uitgetest.

 

Het onderzoek levert:

-een analytisch design framework;

-een toolbox met mogelijke, practice-proven oplossingen;

-een mondiaal lerend kennisnetwerk en platform waarmee tijdens en na afloop van het onderzoek de uitwisseling van praktische en bewezen kennis voor de versterking van veerkracht in de publieke ruimte ontsloten wordt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website