Projectomschrijving

In deze studie wordt onderzocht of patiënten met een aangeboren afweerstoornis na vaccinatie beschermd zijn tegen COVID-19. Patiënten met deze aangeboren stoornissen in het afweersysteem hebben een verhoogd risico op het krijgen van infecties en op een ernstiger beloop van infecties. Zij dijn daardoor mogelijk ook kwetsbaarder voor ernstig beloop van COVID-19. Het is daarom belangrijk dat zij beschermd worden. Echter is nog niet bekend hoe veilig en effectief de COVID-19 vaccins zijn in de groep.

Doel

In dit project wordt onderzocht of patiënten met een aangeboren afweerstoornis na vaccinatie daadwerkelijk beschermd raken tegen COVID-19.

Achtergrond

Bij patiënten met aangeboren stoornissen is het afweersysteem minder goed in staat om infecties te bestrijden. Hierdoor is de kans op infecties hoog. Ze zijn daardoor mogelijk ook kwetsbaarder voor een ernstig beloop van COVID-19. Bescherming tegen COVID-19 door vaccinatie is daarom cruciaal voor deze patiënten, maar door de verminderde afweerfunctie kan het zijn dat het vaccin minder effectief is of minder lang bescherming geeft.

Onderzoeksopzet

Na vaccinatie wordt op een aantal momenten bloed onderzocht om te zien of er in het afweersysteem bescherming optreedt tegen COVID-19 en of deze bescherming voor langere tijd blijft bestaan. Bovendien zal onderzocht worden of deze patiënten toch COVID-19 krijgen ondanks vaccinatie.

Te verwachten resultaten

Inzicht of coronavaccins veilig en effectief werken bij patiënten met aangeboren stoornissen. Dit kan zich vertalen in het individualiseren van de vaccinatie strategie, inclusief het geven van additionele booster vaccinatie voor degene die onvoldoende beschermd zijn.

Uitvoerende partijen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de 7 Nederlandse academische ziekenhuizen, verenigd in de Werkgroep Immuun Deficiënties (WID).

Context

Dit onderzoek is één van acht studies naar de werking van COVID-19 vaccinaties bij patiënten met een verstoord immuunsysteem. Deze mensen lopen een hoger risico op complicaties bij een COVID-19 infectie. Bovendien weten we nog niet goed genoeg of zij voldoende én voldoende lang worden beschermd na vaccinatie.

ZonMw faciliteert deze onderzoeken zodat patiënten, behandelaars en beleidsmakers met de kennis uit deze studies goede keuzes kunnen maken voor de vaccinatiestrategie. De studies werken met gestandaardiseerde protocollen en meetmethoden. Dat wil zeggen dat ze hun data op dezelfde manier verkrijgen en analyseren. Daardoor kunnen de resultaten uit de verschillende studies (bij verschillende patiënten) met elkaar worden vergeleken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website