Projectomschrijving

Achtergrond

Tijdens de piek van de coronacrisis in Nederland (maart – mei 2020) zijn veel geplande operaties uitgesteld. Ook zijn veel afspraken bij huisartsen en medisch specialisten uitgesteld, waardoor bij patiënten mogelijk later dan normaal is vastgesteld dat zij een operatie moeten ondergaan. Hierdoor kan er vertraging zijn bij het inplannen van een operatie.
In dit project wordt uitgezocht of het uitstellen van operaties gevolgen heeft voor de gezondheid en het herstel bij patiënten.

Doel

De resultaten van dit onderzoek kunnen in de toekomst helpen bij het plannen van operatieve zorg in tijde van een crisissituatie.

Onderzoeksopzet

In acht verschillende ziekenhuizen worden patiënten gevraagd om rondom hun operatie vragenlijsten in te vullen en wordt medische informatie verzameld over hun herstel na de operatie. Deze gegevens worden vergeleken met een controlegroep van een groot landelijk onderzoek onder patiënten die een operatie hebben ondergaan dat tussen 2016 en 2019 is uitgevoerd (TRACE I).

Eerste resultaten

Er doen nu ongeveer 1400 patiënten (van de beoogde 2500 in totaal) mee aan onze studie. Door de tweede, derde en vierde coronagolf heeft ons project vertraging opgelopen. Er werden minder operaties ingepland, waardoor niet genoeg patiënten konden deelnemen aan onze studie. Wij zijn daarom momenteel nog bezig met het verzamelen van gegevens van patiënten die een uitgestelde operatie ondergaan. Er wordt geschat dat er in Nederland nog meer dan 100.000 operaties moeten worden ingehaald, dus dit blijft een actueel en belangrijk onderwerp.

Context uitgestelde zorg

Dit onderzoek is één van de 4 onderzoeken naar het onderwerp uitgestelde zorg. Door de COVID-19-pandemie zijn geplande operaties en behandelingen deels uitgesteld. Deze gestapelde zorg legt extra druk bij patiënten en zorgprofessionals. De resultaten van dit onderzoek en aanverwante onderzoeken geven inzicht in mogelijke gevolgen van deze uitgestelde zorg, waardoor beleid eventueel aangepast kan worden ten einde kwalitatief hoogstaande zorg kunnen blijven leveren.

ZonMw werkt, samen met opdrachtgevers, beleidsmakers, onderzoekers, patiënten, praktijkprofessionals, dataprofessionals en internationale partners, aan mogelijkheden om nu en in de toekomst met onderzoek en kennis bij te dragen aan oplossingen in de strijd tegen het coronavirus en COVID-19 en de effecten daarvan op de maatschappij.

Uitvoerende partijen

Maastricht UMC +, Amsterdam UMC, locatie AMC; Amsterdam UMC, locatie VUmc; Radboud UMC; Haaglanden MC; Maasstad Ziekenhuis, St. Antonius Ziekenhuis.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website