Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De COVID-19-pandemie veroorzaakt een hoge ziektelast doordat een COVID-19-infectie kan zorgen voor acute longschade en gecompliceerd kan worden met het ernstige acute respiratory distress syndrome (ARDS). Het renine-angiotensine-systeem (RAS), een bekende cardiovasculaire cascade, blijkt ook een rol te spelen bij de ontwikkeling van ARDS.

Er wordt aangenomen het COVID-19-virus het enzym ACE2 verbruikt. Dit is een enzym dat normaalgesproken angiotensine-II (ANG-II) afbreekt. Door vermindering van ACE2 kan een ophoping van ANG-II ontstaan, wat kan leiden tot acute longschade met IC-opnames en overlijden mogelijk tot gevolg.

De hypothese is dat angiotensine-receptorblokkers, zoals valsartan, of andere RAS-remmers de ontwikkeling van acute longschade en ARDS bij opgenomen COVID-19 geïnfecteerde patiënten kunnen tegengaan, waardoor IC-opnames en overlijdens kunnen worden voorkomen.

 

Deze hypothese onderzoeken wij nu via het wereldwijde REMAP-CAP platform. Binnen dit internationale netwerk wordt inmiddels in >50 verschillende ziekenhuizen gevraagd aan COVID-19 patiënten of zij willen deelnemen aan ons gerandomiseerde onderzoek, waarin verschillende RAS-remmers worden getest tegenover een controle-arm zonder RAS-remming.

De inclusie van dit onderzoek verloopt inmiddels voorspoedig.

Voor meer gedetailleerde informatie over het design van het REMAP-CAP platform en specifiek ons onderzoek binnen het zogenoemde ACE2RAS-domein verwijzen wij naar: www.remapcap.org.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen het internationale netwerk van REMAP-CAP wordt inmiddels in >50 verschillende ziekenhuizen gevraagd aan COVID-19 patiënten of zij willen deelnemen aan ons gerandomiseerde onderzoek, waarin verschillende RAS-remmers worden getest tegenover een controle-arm zonder RAS-remming.

De inclusie van dit onderzoek verloopt inmiddels voorspoedig met inmiddels >200 deelnemers.

De eerste analyses naar de effectiviteit en veiligheid van RAS-remming bij COVID-19 patiënten moeten nog volgen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ONDERZOEKSVRAAG

De COVID-19 pandemie veroorzaakt een hoge morbiditeit en mortaliteit doordat een SARS-CoV-2 infectie kan leiden tot het acute respiratory distress syndrome (ARDS).Het renine-angiotensine-systeem(RAS), een bekende cardiovasculaire cascade, blijkt ook een rol te spelen bij de ontwikkeling van ARDS. Angiotensine-II (ANG-II) en het ACE2 enzyme spelen een belangrijke rol in deze cascade.

Het SARS-CoV-2 virus verbruikt ACE2 waardoor er minder ACE2 activiteit is. Deze verlaging in ACE2 activiteit en ophoping van ANG-II kan uiteindelijk tot ARDS leiden. Er zijn voldoende observationele en mechanistische data die suggereren dat RAS-remming middels ACE-remmers of angiotensine-receptorblokkers (ARB's), zoals respectievelijk ramipril of valsartan, de ontwikkeling van een ARDS beeld kunnen remmen. Het onderzoeken van de rol van deze RAS-remmers in de preventie van ARDS is van belang omdat:

1) deze middelen wereldwijd op grote schaal beschikbaar zijn

2) deze middelen slechts weinig bijwerkingen hebben die goed gekend zijn

3) deze middelen goedkoop zijn (nl ca. 20 cent per dag).

 

URGENTIE

Gezien de discussie in de literatuur, de ernst van het ziektebeeld en de potentiele werking van RAS-remming is er een hoge urgentie om het nut van RAS-remmers in COVID-19 te onderzoeken. Een positief profylactisch effect leidt niet alleen tot een verlaging van ziektelast en vermindering in zorgdruk maar is ook zeer snel kosteneffectief doordat minder patiënten IC-verpleegbehoeftig worden minder lang blijven en er minder exposure is voor personeel en minder verbruik van barrière-materiaal.

 

HYPOTHESE

De hypothese is dat RAS-remming de ontwikkeling van ARDS in gehospitaliseerde COVID-19 patiënten kunnen voorkomen.

 

PLAN VAN AANPAK

Een gerandomiseerde klinische internationale studie binnen het REMAP-CAP platform om het effect van RAS-remming bij volwassen gehospitaliseerde COVID-19 patiënten te onderzoeken op het verminderen van IC-opname en overlijden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website