Projectomschrijving

Doel

Door middel van vragenlijsten is onderzocht wat het effect van de COVID-19 pandemie met het tijdelijk veranderde zorgaanbod is op fertiliteits- en endometriosepatiënten.

Resultaten

Uit het onderzoek komt naar voren dat zowel fertiliteitspatiënten, endometriosepatiënten en hun zorgverleners de telefonische- en videoconsulten ter vervanging van reguliere fysieke consulten een goed alternatief vonden tijdens de eerste piek van de COVID-19 pandemie, echter vonden ze het geen goede vervanging van fysieke consulten in de toekomst.
Fertiliteitspatiënten ervaarden een toename van stress door het tijdelijk stilleggen van hun behandeltraject, tevens was hun kwaliteit van leven lager dan in een  referentiepopulatie uit het verleden. Eerder onderzoek heeft laten zien dat het stressniveau negatief beïnvloed kan worden door een gevoel van hulpeloosheid, verminderde controle en steun. Bij endometriosepatiënten werd een minder grote toename van stress gerapporteerd. We adviseren zorgverleners om alert te zijn op toename van stress, met name bij fertiliteitspatiënten, en aandacht te besteden aan informatievoorziening.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website