Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er veel behoefte bij zorgbestuurders en het bredere werkveld aan inzicht in en praktische aanbevelingen voor goed besturen (besluitvorming, moreel leiderschap) in crisistijd, ook gelet op toekomstige crises. Dit blijkt uit de interviewreeks van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur (https://bit.ly/32bdBfw).

 

De centrale vraag van het project is: ‘Wat leren de ervaringen van zorgbestuurders tijdens de corona crisis ons over goed besturen, in het bijzonder in crisistijd? Hoe kunnen deze inzichten over goed besturen benut worden voor de verdere professionalisering van zorgbestuurders en benut worden door zorgbestuurders, overheid en andere belanghebbenden ter voorbereiding op toekomstige crises en vraagstukken?’

 

Voor het onderzoek zijn 31 zorgbestuurders en experts geïnterviewd. Uit deze interviews komen meerdere hoofdthema's t.a.v. goed besturen in crisistijd naar voren, met een rijkheid aan subthema's en inzichten.

 

In vervolg op de interviews vinden focusgroepen plaats met zorgbestuurders, waartijdens de uitkomsten van de interviews worden verdiept. Aanvullend worden verdieping,- verbreding-, en verrijkingssessies georganiseerd met zorgbestuurders, toezichthouders, experts, overheid en (belangenorganisaties van) ervaringsdeskundigheden, om breed en vanuit meerdere perspectieven te reflecteren op de resultaten van de interviews en focusgroepen.

 

De uitkomsten van het onderzoek worden beschreven in een bondig onderzoeksrapport die breed met het werkveld zal worden gedeeld.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zie onderzoeksrapport die in de loop van 2021 zal verschijnen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Coronatijd is een bijzondere tijd, ook voor zorgbestuurders. Ze staan voor complexe vraagstukken die om snelle en adequate besluitvorming vragen, in een arena vol onzekerheid en uiteenlopende stakeholders. Geldende waarden verschuiven, bestaande protocollen zijn niet langer toereikend en ook kosten/baten afwegingen bieden weinig houvast bij de vraag of het goede is gedaan. Nu we in de post-acute fase van de crisis komen, is er bij zorgbestuurders en het bredere werkveld veel behoefte aan inzicht in en praktische aanbevelingen voor goed besturen (besluitvorming, moreel leiderschap) in crisistijd, ook gelet op toekomstige crises.

 

Het onderzoek richt zich op de volgende centrale vraag: ‘Wat leren de ervaringen van zorgbestuurders tijdens de corona crisis ons over goed besturen, in het bijzonder in crisistijd? Hoe kunnen deze inzichten over goed besturen benut worden voor de verdere professionalisering van zorgbestuurders en benut worden door zorgbestuurders, overheid en andere belanghebbenden ter voorbereiding op toekomstige crises en vraagstukken?’

 

Met dit onderzoek wordt in 12 maanden, d.m.v. 4 onderzoeksfasen met veel ruimte voor peer-, research-, expert-, en sector learning, een stevige bijdrage geleverd aan:

* het ontwikkelen van handvatten voor zorgbestuurders voor hoogwaardig kwalitatief handelen in crisistijd;

* verdere professionalisering van de beroepsgroep;

* een breder gesprek binnen de sector en met meerdere partijen over goed bestuur in de zorg, in het bijzonder in crisistijd.

 

Het unieke van dit onderzoek is de rol van doelgroepen bij het onderzoek: 1) Zorgbestuurders, 2) Experts, 3) Toezichthouders (intern en extern), 4) Overheid, 5) Cliënten- en patiënten(vertegenwoordiger), 6) Brancheorganisaties.

 

In dit onderzoek is de koppeling tussen praktijk en wetenschap stevig geborgd. Kennisdisseminatie zit in het DNA van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en de NVZD en is zeer aannemelijk, gelet op hun grote en relevante netwerk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website