Projectomschrijving

Voor welke uitdagingen kwamen bestuurders in de zorg te staan tijdens de coronacrisis? In dit project staat het leren van ervaringen van zorgbestuurders tijdens de coronacrisis centraal. In de post-acute fase van de crisis is er behoefte bij zorgbestuurders en het bredere werkveld aan inzicht in én praktische aanbevelingen voor goed besturen in crisistijd, ook gelet op toekomstige vraagstukken. Dit blijkt uit een interviewreeks van het Erasmus MC onder ruim 30 zorgbestuurders en experts.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om een antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Wat leren de ervaringen van zorgbestuurders tijdens de corona crisis ons over goed besturen, in het bijzonder in crisistijd?
  • Hoe kunnen deze inzichten over goed besturen benut worden voor de verdere professionalisering van zorgbestuurders en benut worden door zorgbestuurders, overheid en andere belanghebbenden ter voorbereiding op toekomstige crises en vraagstukken?

Onderzoeksopzet

Wekelijks vertelden bestuurders over de omstandigheden van dat moment, de vraagstukken, de beslissingen die zij namen en wat dat met hen deed. De inzichten over goed besturen (in het bijzonder in crisistijd) kunnen benut worden voor zowel de verdere professionalisering van zorgbestuurders als door zorgbestuurders, overheid en andere belanghebbenden ter voorbereiding op toekomstige vraagstukken.

Resultaten

De studie is bijna afgerond en in de loop van 2022 wordt het onderzoeksrapport gepubliceerd. Benieuwd? Bekijk hier alvast een aantal interviews met zorgbestuurders en experts.

Download

Context organisatie van zorg

Dit onderzoek is één van de 10 onderzoeken naar het onderwerp ‘organisatie van zorg’. De COVID-19-pandemie heeft een negatieve impact gehad op het gehele zorgsysteem in Nederland. De resultaten van dit onderzoek helpen bij het inrichten van zorg, zodat hoogwaardige kwaliteit van zorg geleverd kan blijven worden. Dit geldt zowel voor ziekenhuiszorg, als huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg.

ZonMw werkt, samen met opdrachtgevers, beleidsmakers, onderzoekers, patiënten, praktijkprofessionals, dataprofessionals en internationale partners, aan mogelijkheden om nu en in de toekomst met onderzoek en kennis bij te dragen aan oplossingen in de strijd tegen het coronavirus en COVID-19 en de effecten daarvan op de maatschappij.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website